A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izreka 12

1
Tko voli stegu, voli učiti, a glupan mrzi opomenu.
2
Dobri ljudi stječu BOŽJU naklonost, a zlonamjerne BOG osuđuje.
3
Zli ljudi ne nalaze sigurnost, a pravedni su duboko ukorijenjeni.
4
Vrijedna žena je poput krune svome mužu, a sramotna mu je kao bolest u kostima.
5
Misli pravednika su pravedne, a savjeti zlih su prijevarni.
6
Riječi zlikovaca su kao smrtna zamka, a čestiti se svojim govorom izbavljaju.
7
Zli propadaju i više ih nema, a loza pravednoga se nastavlja.
8
Pametnog čovjeka ljudi pohvaljuju, a pokvareni um preziru.
9
Bolje je biti malen i imati slugu nego se praviti velik, a nemati ni kruha.
10
Pravedni brinu za svoje životinje, a zli su prema njima okrutni.
11
Tko zemlju obrađuje, imat će obilje hrane, a oni bez pameti, tlapnjama se bave.
12
Žudnje zlih postaju im zamke, a pravednici imaju čvrsto korijenje.
13
Zli upada u zamku svojih zlih riječi, a pravednik se izbavlja iz nevolje.
14
Čovjek će primiti prema onome što govori, kao što prima prema onome što radi.
15
Budala misli da je u pravu, a mudar sluša savjete.
16
Budala se odmah naljuti, a pametan zanemaruje uvrede.
17
Tko istinu govori, služi pravdi, a lažan svjedok govori laži.
18
Riječi nekih ljudi ranjavaju poput mača, a riječi mudrih iscjeljuju.
19
Istina ostaje zauvijek, a laži samo za tren.
20
Prijevarno je srce onih koji smišljaju zlo, a radosno onih koji zagovaraju mir.
21
Pravedne ne snalaze nesreće, a zli upadaju u mnoge nevolje.
22
BOGU su mrske lažljive usne, a dragi su mu ljudi od riječi.
23
Pametan čovjek šuti o svojem znanju, a glupan razglašava svoju glupost.
24
Vrijedne ruke dolaze na vlast, a lijenost vodi u prisilan rad.
25
Briga čovjeka opterećuje, a lijepa riječ ga raduje.
26
Pravednik usmjerava svog prijatelja, a zlikovci vode na krivi put.
27
Ljenjivac ne peče svoju lovinu, a vrijedan čovjek stječe blago.
28
Pravednost je put u život; staza na kojoj nema smrti.
Izreka 12:1
Izreka 12:2
Izreka 12:3
Izreka 12:4
Izreka 12:5
Izreka 12:6
Izreka 12:7
Izreka 12:8
Izreka 12:9
Izreka 12:10
Izreka 12:11
Izreka 12:12
Izreka 12:13
Izreka 12:14
Izreka 12:15
Izreka 12:16
Izreka 12:17
Izreka 12:18
Izreka 12:19
Izreka 12:20
Izreka 12:21
Izreka 12:22
Izreka 12:23
Izreka 12:24
Izreka 12:25
Izreka 12:26
Izreka 12:27
Izreka 12:28
Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31