A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 8

1
Tada je BOG rekao Mojsiju: »Idi faraonu i reci mu da BOG kaže: ‘Pusti moj narod da me ode štovati.
2
Ako ga odbiješ pustiti, svu ću ti zemlju prekriti žabama.
3
Nil će vrvjeti od njih. Žabe će doći u tvoj dvor, u tvoju spavaću sobu i na tvoj krevet. Doći će u kuće tvojih službenika i na cijeli tvoj narod, u vaše peći i posude u kojima mijesite kruh.
4
Žabe će se penjati po tebi, po tvome narodu i po svim tvojim službenicima.’«
5
BOG je još rekao Mojsiju: »Reci Aronu: ‘Ispruži svoju ruku i štap nad rijekama, kanalima i jezercima pa će žabe izaći na Egipat.’«
6
Aron je ispružio ruku nad egipatskim vodama i žabe su izašle i prekrile Egipat.
7
No i čarobnjaci su svojom magijom učinili da žabe izađu na Egipat.
8
Faraon je pozvao Mojsija i Arona te im rekao: »Molite BOGA da ukloni žabe od mene i mog naroda, a ja ću pustiti vaš narod da ode prinijeti žrtvu BOGU.«
9
»Tebi prepuštam odluku«, rekao je Mojsije faraonu, »da odrediš kada da se pomolim za tebe, tvoje službenike i tvoj narod, da se uklone žabe od vas i vaših kuća — osim onih koje će ostati u Nilu.«
10
»Sutra«, rekao je faraon. »Neka bude kako kažeš«, odgovori Mojsije, »pa ćeš spoznati da nitko nije kao naš BOG.
11
Žabe će otići od tebe i iz tvojih kuća, od tvojih službenika i tvog naroda — ostat će samo u Nilu.«
12
Nakon toga su Mojsije i Aron otišli od faraona. Mojsije je zavapio BOGU zbog žaba, koje je poslao na faraona,
13
a BOG je učinio po Mojsijevoj riječi. Uginule su žabe po kućama, dvorištima i poljima.
14
Zgrtali su ih na hrpe i zemlja je od njih zaudarala.
15
Kad je faraon vidio da je nastupilo olakšanje, opet je otvrdnuo svoje srce i nije ih htio poslušati, baš kao što je najavio BOG.
16
Tada BOG reče Mojsiju: »Reci Aronu: ‘Ispruži svoj štap i udari po prašini na tlu, da se po cijelom Egiptu pretvori u komarce.’«
17
Oni tako i učine: Aron ispruži ruku i udari štapom po prašini na tlu te komarci navale na ljude i životinje. Sva prašina, po cijeloj egipatskoj zemlji, pretvorila se u komarce.
18
Kad su čarobnjaci svojom magijom pokušali stvoriti komarce, nisu uspjeli, a komarci su navalili i na ljude i na životinje.
19
Čarobnjaci su rekli faraonu: »Ovo je Božje djelo.« No faraonovo je srce bilo tvrdo i nije ih htio poslušati, baš kao što je najavio BOG.
20
Tada BOG reče Mojsiju: »Ustani rano ujutro, pa kad faraon krene na vodu, stani pred njega i reci mu da BOG kaže: ‘Pusti moj narod da me može štovati.
21
Ako ga ne pustiš, poslat ću rojeve muha na tebe i tvoje službenike, na tvoj narod i u tvoje kuće. Domovi Egipćana vrvjet će od muha, a i zemlja u kojoj žive.
22
No toga ću dana izuzeti kraj Gošen, gdje živi moj narod. Ondje neće biti muha, da bi ti znao da sam ja BOG u ovoj zemlji.
23
Napravit ću razliku između svog naroda i tvog naroda. Taj će znak biti sutra.’«
24
I BOG učini tako: golemi rojevi muha navrli su u faraonov dvor i u kuće njegovih službenika. Cijela je egipatska zemlja stradavala od njih.
25
Tada je faraon pozvao Mojsija i Arona, i rekao: »Prinesite žrtve svome Bogu, ovdje u ovoj zemlji.«
26
»To ne bi bilo u redu«, rekao je Mojsije, »jer Egipćani smatraju da je užasno ubijati životinje, kao žrtve našem BOGU. Kamenovali bi nas kad bismo ih prinosili pred njima.
27
Otići ćemo tri dana hoda u pustinju i prinijeti žrtve svome BOGU, kao što nam zapovijeda.«
28
»Pustit ću vas da odete u pustinju i prinesete žrtve svome BOGU«, rekao je faraon, »ali ne smijete otići predaleko. Sad molite za mene!«
29
Tada je Mojsije rekao: »Čim odem, molit ću BOGA da sutra ukloni muhe od tebe, tvojih službenika i tvoga naroda. Samo, nemoj nas ponovo prevariti, pa da ne pustiš narod da prinese žrtve BOGU.«
30
Zatim je Mojsije otišao od faraona i pomolio se BOGU.
31
I BOG je učinio kako je Mojsije rekao: uklonio je muhe od faraona, njegovih službenika i njegovog naroda, tako da ni jedna nije ostala.
32
No faraon je i ovog puta otvrdnuo svoje srce pa nije htio pustiti narod.
Izlaska 8:1
Izlaska 8:2
Izlaska 8:3
Izlaska 8:4
Izlaska 8:5
Izlaska 8:6
Izlaska 8:7
Izlaska 8:8
Izlaska 8:9
Izlaska 8:10
Izlaska 8:11
Izlaska 8:12
Izlaska 8:13
Izlaska 8:14
Izlaska 8:15
Izlaska 8:16
Izlaska 8:17
Izlaska 8:18
Izlaska 8:19
Izlaska 8:20
Izlaska 8:21
Izlaska 8:22
Izlaska 8:23
Izlaska 8:24
Izlaska 8:25
Izlaska 8:26
Izlaska 8:27
Izlaska 8:28
Izlaska 8:29
Izlaska 8:30
Izlaska 8:31
Izlaska 8:32
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40