A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 5

1
Nakon toga su Mojsije i Aron otišli faraonu i rekli: »Ovako kaže BOG, koji je Izraelov Bog: ‘Pusti moj narod da ode u pustinju, kako bi mogli održati svetkovinu meni u čast.’«
2
»Tko je taj BOG da bih ga poslušao i pustio Izraelce?« rekao je faraon. »Ne poznajem tog BOGA i neću pustiti Izraelce.«
3
»Bog Hebreja sastao se s nama«, rekli su. »Zato nas pusti da odemo tri dana hoda u pustinju i prinesemo žrtvu svome BOGU, da nas ne udari bolešću ili mačem.«
4
Nato im je egipatski kralj rekao: »Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada? Vratite se na posao!«
5
I dodao: »Sad kad je vaš narod mnogobrojniji od naroda ove zemlje, namjeravate ga odvratiti od posla.«
6
Istog je dana faraon zapovjedio goničima robova i nadzornicima:
7
»Nemojte tom narodu više dobavljati slamu za izradu cigala kao prije. Neka idu i sami je sakupljaju.
8
No zahtijevajte od njih da izrađuju isti broj cigala kao prije — ne smanjujte ga ni za jednu ciglu! Lijeni su pa viču: ‘Pustite nas da prinesemo žrtvu svome Bogu!’
9
Pritisnite te ljude teškim poslom. Tako će raditi, a ne obraćati pažnju na laži.«
10
Tada su goniči robova i nadzornici otišli i rekli izraelskom narodu: »Ovako kaže faraon: ‘Neću vam više dobavljati slamu.
11
Idite i sami je sakupljajte gdje god je možete naći, ali vam se posao neće nimalo smanjiti.’«
12
Narod se raštrkao po čitavom Egiptu da bi sakupljao strnjiku umjesto slame.
13
Goniči su ih pritom požurivali: »Svakog dana morate završiti istu dnevnu normu kao i kad ste dobivali slamu.«
14
Faraonovi su goniči robova tukli Izraelce koje su postavili za nadzornike i pitali: »Zašto ne izrađujete propisanu količinu cigala, kao što ste prije činili?«
15
Tada su nadzornici Izraelci otišli faraonu i zavapili: »Zašto tako postupaš sa svojim slugama?
16
Više nam ne daju slamu, a svejedno nas traže da izrađujemo cigle. Gledaj kako tuku tvoje sluge, a kriv je tvoj narod.«
17
»Lijeni ste vi, lijeni«, rekao je faraon, »i zato govorite: ‘Pustite nas da prinesemo žrtvu BOGU.’
18
A sad, na posao! Nećete dobiti slamu, ali morate napraviti istu količinu cigala kao i prije.«
19
Kad im je rečeno da ne smiju smanjiti dnevnu količinu cigala, nadzornici Izraelci shvatili su da su u nevolji.
20
Odlazeći od faraona, naišli su na Mojsija i Arona, koji su ih čekali.
21
Rekli su im: »Neka sad BOG vidi što ste učinili i neka vam sudi! Omrazili ste nas faraonu i njegovim službenicima! Kao da ste im stavili mač u ruke, da nas pobiju.«
22
Mojsije se vratio BOGU i rekao: »Gospodaru, zašto si tako loše postupio prema ovom narodu? Zašto si me uopće poslao?
23
Otkad sam otišao u tvoje ime govoriti faraonu, on s narodom postupa još gore, a ti nisi učinio ništa da bi ih izbavio.«
Izlaska 5:1
Izlaska 5:2
Izlaska 5:3
Izlaska 5:4
Izlaska 5:5
Izlaska 5:6
Izlaska 5:7
Izlaska 5:8
Izlaska 5:9
Izlaska 5:10
Izlaska 5:11
Izlaska 5:12
Izlaska 5:13
Izlaska 5:14
Izlaska 5:15
Izlaska 5:16
Izlaska 5:17
Izlaska 5:18
Izlaska 5:19
Izlaska 5:20
Izlaska 5:21
Izlaska 5:22
Izlaska 5:23
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40