A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 40

1
Tada je BOG rekao Mojsiju:
2
»Prvog dana prvog mjeseca postavi Sveti šator, to jest Šator sastanka.
3
U njega stavi Kovčeg saveza pa ga zakloni zavjesom.
4
Unesi stol i stavi na njega sve što treba. Zatim unesi svijećnjak i namjesti mu svjetiljke.
5
Ispred Kovčega saveza postavi zlatni žrtvenik za prinošenje kâda, a na ulaz u Sveti šator zavjesu.
6
Ispred ulaza u Sveti šator, to jest Šator sastanka, postavi žrtvenik za paljenice.
7
Između Šatora sastanka i žrtvenika postavi praonik i u njega nalij vodu.
8
Svuda uokolo dvorišta postavi zavjese i na ulazu u dvorište postavi zavjesu.
9
Uzmi ulje pomazanja pa pomaži Sveti šator i sve u njemu. Posveti Sveti šator i svu njegovu opremu, tako da budu sveti.
10
Zatim pomaži žrtvenik za paljenice i sav pribor. Posveti žrtvenik tako da bude potpuno svet.
11
Pomaži praonik i njegovo postolje, i tako ih posveti.
12
Dovedi Arona i njegove sinove do ulaza u Šator sastanka i operi ih vodom.
13
Zatim obuci Arona u svetu odjeću, pomaži ga i posveti pa će mi služiti kao svećenik.
14
Zatim njegovim sinovima obuci tunike.
15
Pomaži ih, kao što si pomazao i njihovog oca, pa će mi služiti kao svećenici. Pomazanje će ih ovlastiti za svećenstvo koje će trajati iz naraštaja u naraštaj.«
16
I Mojsije je učinio sve kako mu je zapovjedio BOG.
17
Prvog je dana prvog mjeseca druge godine postavljen Sveti šator.
18
Ovako je Mojsije postavio Sveti šator: namjestio je postolja, uspravio okvire, uglavio poprečne šipke i postavio stupove.
19
Zatim je iznad Svetog šatora raširio vanjski šator, a preko stavio pokrov, kao što mu je zapovjedio BOG.
20
Uzeo je ploče saveza i stavio ih u Kovčeg. Na Kovčeg je namjestio šipke pa na vrh stavio Pomirilište.
21
Zatim je unio Kovčeg u Sveti šator i zakvačio zaštitnu zavjesu te tako zaklonio Kovčeg saveza, kao što mu je zapovjedio BOG.
22
Mojsije je stavio stol u Šator sastanka, na sjevernoj strani Svetog šatora, ispred zavjese,
23
i na njega pred BOGA postavio kruhove, kao što mu je zapovjedio BOG.
24
Svijećnjak je stavio u Šator sastanka, na južnoj strani Svetog šatora, nasuprot stolu,
25
pa je pred BOGOM namjestio svjetiljke, kao što mu je zapovjedio BOG.
26
Zlatni je žrtvenik stavio u Šator sastanka, ispred zavjese,
27
pa na njemu zapalio mirisni kâd, kao što mu je zapovjedio BOG.
28
Zatim je postavio zavjesu na ulaz u Sveti šator.
29
Blizu ulaza u Sveti šator, to jest Šator sastanka, postavio je žrtvenik za paljenice i na njemu prinio žrtvu paljenicu i žitnu žrtvu, kao što mu je zapovjedio BOG.
30
Između žrtvenika i Šatora sastanka postavio je praonik i u njega nalio vodu za pranje.
31
Mojsije, Aron i njegovi sinovi koristili su ga za pranje ruku i nogu.
32
Prali su se kad god su ulazili u Šator sastanka ili prilazili žrtveniku, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
33
Potom je Mojsije postavio zavjese za dvorište oko Svetog šatora i žrtvenika te zavjesu na ulaz u dvorište. I tako je Mojsije završio posao.
34
Tada je oblak prekrio Šator sastanka i BOŽJA je slava ispunila Sveti šator.
35
Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka jer se na Šator spustio oblak te ga je ispunila BOŽJA slava.
36
Kad god se oblak podizao sa Svetog šatora, Izraelci su kretali na put.
37
Dok je oblak stajao nad Šatorom, ostajali su na tome mjestu, sve dok se oblak ne bi podigao.
38
BOŽJI je oblak bio nad Svetim šatorom tijekom dana, a tijekom noći u oblaku je bila vatra. Kamo god su se kretali na svojim putovanjima, sav je izraelski narod mogao to vidjeti.
Izlaska 40:1
Izlaska 40:2
Izlaska 40:3
Izlaska 40:4
Izlaska 40:5
Izlaska 40:6
Izlaska 40:7
Izlaska 40:8
Izlaska 40:9
Izlaska 40:10
Izlaska 40:11
Izlaska 40:12
Izlaska 40:13
Izlaska 40:14
Izlaska 40:15
Izlaska 40:16
Izlaska 40:17
Izlaska 40:18
Izlaska 40:19
Izlaska 40:20
Izlaska 40:21
Izlaska 40:22
Izlaska 40:23
Izlaska 40:24
Izlaska 40:25
Izlaska 40:26
Izlaska 40:27
Izlaska 40:28
Izlaska 40:29
Izlaska 40:30
Izlaska 40:31
Izlaska 40:32
Izlaska 40:33
Izlaska 40:34
Izlaska 40:35
Izlaska 40:36
Izlaska 40:37
Izlaska 40:38
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40