A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 4

1
Mojsije reče: »Što ako mi ne povjeruju ili me ne poslušaju? Što ako kažu: ‘BOG ti se nije pokazao’?«
2
BOG ga upita: »Što ti je u ruci?« »Štap«, odgovori Mojsije.
3
»Baci ga na zemlju«, rekao je BOG. Mojsije ga baci i štap se pretvori u zmiju, a on pobjegne od nje.
4
Zatim mu je BOG rekao: »Ispruži ruku i uhvati je za rep.« Mojsije ispruži ruku i uhvati je, a ona se u njegovoj ruci ponovo pretvori u štap.
5
»Po tome će povjerovati da ti se pokazao BOG, koji je Bog njihovih predaka — Abrahamov Bog, Izakov Bog i Jakovljev Bog.«
6
Zatim mu je BOG rekao: »Stavi ruku unutar svog ogrtača.« Mojsije stavi ruku u ogrtač, a kad ju je izvukao, bila je zaražena osipom , bjelkastim kao snijeg.
7
»Stavi ponovo ruku u ogrtač«, rekao je BOG. Mojsije ponovo stavi ruku u ogrtač, a kad ju je izvukao, bila je zdrava, kao i čitavo tijelo.
8
»Ako ti ne povjeruju i ne prihvate prvi znak, možda će povjerovati drugom.
9
A ako ne povjeruju ni jednom od ova dva znaka i ne poslušaju te, zahvati malo vode iz Nila i prolij je na suho tlo. Voda, koju uzmeš iz Nila, na suhom će se tlu pretvoriti u krv.«
10
»Oprosti, Gospodaru«, rekao je Mojsije BOGU, »nikad nisam bio rječit čovjek — ni prije, ni sad, dok razgovaraš sa svojim slugom. Govorim sporo i jezik mi je trom.«
11
»Tko je čovjeku dao usta?« rekao je BOG. »Tko ga čini nijemim ili gluhim? Tko čini da vidi ili da ne vidi? Zar ne ja — BOG?
12
A sad idi! Bit ću s tobom kad budeš govorio i poučit ću te što da kažeš.«
13
No Mojsije je rekao: »Oprosti, Gospodaru, ali pošalji nekog drugog.«
14
Tada se BOG razljutio na Mojsija i rekao: »Nije li Levit Aron tvoj brat? Znam da on tečno govori. Evo, baš ti dolazi ususret. Bit će mu drago da te vidi.
15
Njemu ćeš govoriti što da kaže. Bit ću s obojicom kad budete govorili i poučiti vas što da činite.
16
On će umjesto tebe govoriti narodu. On će tebi biti kao usta, a ti ćeš njemu biti kao Bog, govoreći mu što da čini.
17
Uzmi ovaj štap u ruku pa ćeš njime činiti znakove.«
18
Mojsije se zatim vratio svome tastu Jitru i rekao mu: »Molim te, dopusti mi da se vratim k svojima u Egipat, da vidim jesu li još živi.« Jitro mu reče: »Idi u miru!«
19
BOG je u Midjanu rekao Mojsiju: »Vrati se u Egipat jer su umrli svi koji su ti htjeli oduzeti život.«
20
Tako je Mojsije poveo svoju ženu i sinove, posjeo ih na magarca i zaputio se u Egipat. U ruci je nosio štap koji je predstavljao Božju moć.
21
BOG je još rekao Mojsiju: »Kad stigneš u Egipat, gledaj da pred faraonom učiniš sva čuda za koja sam ti dao moć. No ja ću mu otvrdnuti srce pa neće pustiti izraelski narod.
22
Tada reci faraonu da BOG kaže: ‘Izrael je moj sin, moj prvorođenac.
23
Rekao sam ti da pustiš mog sina da ode kako bi mi iskazao štovanje, ali ti si odbio. Zato ću ja ubiti tvoga prvorođenog sina.’«
24
Na putu, na mjestu gdje je Mojsije stao prenoćiti, došao je BOG i htio ga ubiti.
25
No Sipora dograbi kameni nož, obreže svog sina i kožicom dotakne Mojsijeve noge, govoreći: »Ovo je krv našeg saveza.«
26
Kad je spomenula krv obrezanja, BOG ga je ostavio.
27
BOG je rekao Aronu: »Idi se sastati s Mojsijem. On je u pustinji.« Aron je otišao, sastao se s Mojsijem na Božjoj planini Horeb i poljubio ga.
28
Tada je Mojsije ispričao Aronu o svemu što mu je BOG rekao da izgovori u Egiptu i o svim znakovima koje mu je zapovjedio da učini.
29
Zatim su Mojsije i Aron otišli u Egipat i okupili sve starješine Izraelaca.
30
Aron im je prepričao što je BOG rekao Mojsiju, a Mojsije je izveo znakove naočigled naroda.
31
Narod je povjerovao. Kad su čuli da je ih je BOG pohodio i vidio njihove nevolje, duboko su se poklonili i iskazali mu štovanje.
Izlaska 4:1
Izlaska 4:2
Izlaska 4:3
Izlaska 4:4
Izlaska 4:5
Izlaska 4:6
Izlaska 4:7
Izlaska 4:8
Izlaska 4:9
Izlaska 4:10
Izlaska 4:11
Izlaska 4:12
Izlaska 4:13
Izlaska 4:14
Izlaska 4:15
Izlaska 4:16
Izlaska 4:17
Izlaska 4:18
Izlaska 4:19
Izlaska 4:20
Izlaska 4:21
Izlaska 4:22
Izlaska 4:23
Izlaska 4:24
Izlaska 4:25
Izlaska 4:26
Izlaska 4:27
Izlaska 4:28
Izlaska 4:29
Izlaska 4:30
Izlaska 4:31
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40