A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 39

1
Od plavog, ljubičastog i crvenog prediva napravili su posebnu odjeću za službu u Svetištu. Načinili su i svetu odjeću za Arona, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
2
Napravili su prsluk od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana.
3
Od zlata su iskovali tanke listiće, isjekli ih u niti pa niti upreli u plavo, ljubičasto i crveno predivo. Zatim su time umjetničkim vezom ukrašavali fini lan.
4
Napravili su dvije naramenice i pričvrstili ih na dva kraja prsluka.
5
Pojas na prsluku bio je od istog materijala i veza kao i prsluk — od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana — kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
6
Kamenove oniksa umetnuli su u zlatne okvire i u njih, kao na pečatu, urezali imena Izraelovih sinova.
7
Zatim su ih pričvrstili na naramenice prsluka, da budu spomen-kamenovi na Izraelove sinove, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
8
Napravili su i naprsnik Božjih presuda, umjetničkom vještinom, kao i prsluk — od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana.
9
Bio je četverokutan, presavijen napola, pedalj dug i pedalj širok .
10
U njega su umetnuli četiri reda dragog kamenja. U prvom su redu bili rubin, topaz i smaragd,
11
u drugome tirkiz, safir i dijamant,
12
u trećemu hijacint, ahat i ametist,
13
i u četvrtome redu beril, oniks i jaspis. Bili su umetnuti u zlatne okvire.
14
Bilo je dvanaest kamenova, prema imenima Izraelovih sinova. U svaki je kamen, kao u pečat, bilo urezano ime jednog od dvanaest plemena.
15
Za naprsnik su napravili dva lanca od čistog zlata, pletena kao uže.
16
Napravili su dva zlatna okvira i dva zlatna koluta pa kolutove pričvrstili za dva ugla naprsnika.
17
Dva su zlatna lanca pričvrstili za kolutove na uglovima naprsnika,
18
a druga dva kraja lanaca za dva okvira, pa su ih pričvrstili za naramenice s prednje strane prsluka.
19
Napravili su druga dva zlatna koluta i pričvrstili ih za druga dva ugla naprsnika, uz unutrašnji rub, odmah uz prsluk.
20
Napravili su još dva zlatna koluta i pričvrstili ih za donji kraj naramenica, na prednjoj strani prsluka, blizu šava, odmah iznad pojasa prsluka.
21
Kolutove su na naprsniku vezali plavom uzicom za kolutove na prsluku, preko pojasa prsluka, da se naprsnik ne odvaja od prsluka, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
22
Ogrtač ispod prsluka napravili su vještim tkanjem od plavog prediva.
23
U sredini je imao prorez kao ovratnik, a oko proreza obrub, da se ne bi poderao.
24
Duž rubova ogrtača napravili su ukrase u obliku šipka, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana.
25
Od čistog su zlata napravili zvončiće i objesili ih između ukrasnih šipkova duž rubova ogrtača.
26
Zvončići i ukrasni šipci bili su naizmjence postavljeni duž rubova ogrtača za vršenje službe, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
27
Za Arona i njegove sinove vješti su tkalci izradili tunike od finog lana,
28
turban od finog lana, kape od finog lana i rublje od finog lana.
29
Vješti je tkalac napravio i lentu od finog lana te plavog, ljubičastog i crvenog prediva, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
30
Od čistog su zlata napravili pločicu za svetu krunu i na pločici, kao na pečatu, urezali riječi: Posvećen BOGU.
31
Za nju su vezali plavu uzicu da se može pričvrstiti za turban, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
32
Tako su završeni svi radovi na Svetom šatoru, to jest Šatoru sastanka. Izraelci su učinili sve baš kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
33
Sveti su šator zatim donijeli Mojsiju: šator i svu opremu, kopče, okvire, poprečne šipke, stupove i postolja;
34
pokrov šatora od crveno obojenih ovnovskih koža, pokrov od glatkih koža i zaštitnu zavjesu ;
35
Kovčeg saveza, šipke i Pomirilište;
36
stol sa svim priborom i kruh Božje prisutnosti;
37
svijećnjak od čistog zlata sa svjetiljkama, sav pribor i ulje za svjetiljke;
38
zlatni žrtvenik, ulje pomazanja i mirisni kâd; zavjesu za ulaz u Šator;
39
brončani žrtvenik s brončanom rešetkom, šipkama i svim priborom; praonik s postoljem;
40
zavjese dvorišta, stupove i postolja te zavjesu za ulaz u dvorište; užad i kolčiće za dvorište; svu opremu za Sveti šator, to jest Šator sastanka;
41
i posebnu odjeću za službu u Svetištu — svetu odjeću za svećenika Arona i odjeću za njegove sinove, kad budu služili kao svećenici.
42
Izraelci su obavili sav posao baš onako kako je BOG zapovjedio Mojsiju.
43
Mojsije je pregledao što su napravili i vidio da su sve učinili baš onako kako je BOG zapovjedio. Tada ih je blagoslovio.
Izlaska 39:1
Izlaska 39:2
Izlaska 39:3
Izlaska 39:4
Izlaska 39:5
Izlaska 39:6
Izlaska 39:7
Izlaska 39:8
Izlaska 39:9
Izlaska 39:10
Izlaska 39:11
Izlaska 39:12
Izlaska 39:13
Izlaska 39:14
Izlaska 39:15
Izlaska 39:16
Izlaska 39:17
Izlaska 39:18
Izlaska 39:19
Izlaska 39:20
Izlaska 39:21
Izlaska 39:22
Izlaska 39:23
Izlaska 39:24
Izlaska 39:25
Izlaska 39:26
Izlaska 39:27
Izlaska 39:28
Izlaska 39:29
Izlaska 39:30
Izlaska 39:31
Izlaska 39:32
Izlaska 39:33
Izlaska 39:34
Izlaska 39:35
Izlaska 39:36
Izlaska 39:37
Izlaska 39:38
Izlaska 39:39
Izlaska 39:40
Izlaska 39:41
Izlaska 39:42
Izlaska 39:43
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40