A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 38

1
Besalel je napravio četverokutan žrtvenik za paljenice od bagremovog drva koji je bio dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine i jedan i pol metar visine .
2
Na njegova je četiri ugla napravio po jedan rog, tako da su rogovi i žrtvenik činili cjelinu. Cijeli je žrtvenik obložio broncom.
3
Sav pribor za žrtvenik — posude za pepeo, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike — napravio je od bronce.
4
Napravio je i rešetku za žrtvenik — mrežu od bronce — i postavio je ispod oboda žrtvenika, tako da bude na pola visine žrtvenika.
5
Zatim je izlio brončane kolutove koji drže šipke i pričvrstio ih na četiri ugla brončane rešetke.
6
Šipke je napravio od bagremovog drva i obložio ih broncom.
7
Zatim ih je provukao kroz kolutove, tako da stoje na dvije strane žrtvenika kad ga se nosi. Stranice je žrtvenika načinio od dasaka, a žrtvenik je bio šupalj.
8
Besalel je napravio brončani praonik s brončanim postoljem, od brončanih ogledala žena koje su služile na ulazu u Šator sastanka.
9
Besalel je zatim napravio dvorište čija je južna strana imala zavjese od finog lana u dužini od pedeset metara ,
10
dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
11
I sjeverna je strana imala zavjese u dužini od pedeset metara, dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
12
Zapadna je strana bila dvadeset i pet metara široka i imala je zavjese, deset stupova i deset postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
13
I širina dvorišta na pročelju, na istočnoj strani, bila je dvadeset i pet metara.
14
S jedne su strane ulaza bile zavjese duge sedam i pol metara, tri stupa i tri postolja.
15
S druge su strane ulaza isto bile zavjese duge sedam metara, tri stupa i tri postolja.
16
Sve su zavjese oko dvorišta izrađene od finog lana.
17
Postolja za stupove bila su od bronce, kuke i obruči na stupovima od srebra, a vrhovi stupova obloženi srebrom. Svi su stupovi oko dvorišta imali srebrne obruče.
18
Na ulazu u dvorište bila je zavjesa od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, koju je ukrasio tkalac. Bila je deset metara duga i, kao i sve dvorišne zavjese, dva i pol metra visoka,
19
obješena na četiri stupa i četiri brončana postolja. Kuke i obruči stupova bili su od srebra, a vrhovi stupova obloženi srebrom.
20
Svi su kolčići za šator i dvorište bili od bronce.
21
Ovo je popis onoga što je utrošeno za izradu Svetog šatora, to jest Šatora saveza. Prema Mojsijevoj zapovijedi, popis su sastavili Leviti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
22
Besalel, Urijev sin i Hurov unuk iz Judinog plemena, napravio je sve što je BOG zapovjedio Mojsiju.
23
S njim je radio Oholiab, Ahisamahov sin iz Danovog plemena, majstor za nacrte, rezbarenje i vezenje plavim, ljubičastim i crvenim predivom na finom lanu.
24
Ukupna je količina zlata od priloga utrošenog za sve radove na Svetištu iznosila jednu tonu , prema službenoj mjeri Svetišta.
25
Srebra, koje su dali članovi zajednice tijekom prebrojavanja, utrošeno je 3.420 kilograma , prema službenoj mjeri Svetišta.
26
Sakupljalo se pola srebrnjaka po glavi, za svakoga upisanog muškarca od dvadeset godina naviše, prema službenoj mjeri Svetišta. Bilo je ukupno 603.550 muškaraca.
27
Za izlijevanje postolja za Svetište i zavjesu, bilo je utrošeno 3.400 kilograma srebra. Bilo je 100 postolja, a svako je težilo 34 kilograma.
28
Za izradu kuka za stupove, za oblaganje vrhova stupova i za izradu njihovih obruča utrošeno je preostalih 20 kilograma srebra.
29
Bronce od priloga bilo je dvije i pol tone ,
30
a utrošena je za izradu postolja na ulazu u Šator sastanka, brončanog žrtvenika, njegove brončane rešetke i sveg pribora,
31
za postolja uokolo dvorišta i postolja dvorišnog ulaza, kao i za sve kolčiće za Sveti šator i za zavjese uokolo dvorišta.
Izlaska 38:1
Izlaska 38:2
Izlaska 38:3
Izlaska 38:4
Izlaska 38:5
Izlaska 38:6
Izlaska 38:7
Izlaska 38:8
Izlaska 38:9
Izlaska 38:10
Izlaska 38:11
Izlaska 38:12
Izlaska 38:13
Izlaska 38:14
Izlaska 38:15
Izlaska 38:16
Izlaska 38:17
Izlaska 38:18
Izlaska 38:19
Izlaska 38:20
Izlaska 38:21
Izlaska 38:22
Izlaska 38:23
Izlaska 38:24
Izlaska 38:25
Izlaska 38:26
Izlaska 38:27
Izlaska 38:28
Izlaska 38:29
Izlaska 38:30
Izlaska 38:31
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40