A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 30

1
»Od bagremovog drva napravi žrtvenik za paljenje kâda .
2
Neka bude četverokutan — pola metra dug, pola metra širok i metar visok . Napravi mu rogove koji s njime čine jednu cjelinu.
3
Gornju ploču, sve bočne strane i rogove obloži čistim zlatom, a uokolo napravi zlatan vijenac.
4
Napravi dva zlatna koluta ispod vijenca — po dva na suprotnim stranama — da drže šipke za nošenje.
5
Šipke napravi od bagremovog drva i obloži ih zlatom.
6
Žrtvenik stavi ispred zavjese koja zaklanja Kovčeg saveza na kojem se nalazi Pomirilište. Ondje ću se sastajati s tobom.
7
Neka Aron na žrtveniku pali mirisni kâd svakog jutra kad priprema svjetiljke.
8
Neka pali kâd i uvečer kad pali svjetiljke, tako da se kâd redovito prinosi pred BOGOM iz naraštaja u naraštaj.
9
Na ovome žrtveniku ne pali nikakav drugi kâd, ne prinosi žrtvu paljenicu ni žitnu žrtvu i ne izlijevaj prinos pića.
10
Neka Aron jednom godišnje izvrši obred očišćenja na rogovima žrtvenika. Neka se iz naraštaja u naraštaj obred očišćenja vrši jednom godišnje krvlju žrtve za očišćenje. Taj je žrtvenik BOGU potpuno svet.«
11
BOG je rekao Mojsiju:
12
»Kad budeš prebrojavao i popisivao Izraelce, neka svatko plati BOGU otkupninu za svoj život. Tako ih neće zadesiti nikakav pomor dok se vrši popis.
13
Neka svatko tko je upisan plati pola srebrnjaka, prema službenoj mjeri određenoj u Svetištu . Tih je pola srebrnjaka prilog BOGU.
14
Svi upisani, koji imaju dvadeset ili više godina, neka daju ovaj prilog BOGU.
15
Neka bogati ne daju više ni siromašni manje od pola srebrnjaka kad budu davali prilog BOGU kao otkupninu za svoj život.
16
Uzimaj od Izraelaca ovaj novac za otkupninu i koristi ga za potrebe Šatora sastanka. To će BOGA podsjećati na Izraelce, na otkupninu danu za vaše živote.«
17
BOG je rekao Mojsiju:
18
»Za pranje napravi brončani praonik s brončanim postoljem. Postavi ga između Šatora sastanka i žrtvenika, i u njega nalij vodu.
19
Neka Aron i njegovi sinovi vodom iz praonika peru svoje ruke i noge.
20
Kad god ulaze u Šator sastanka, neka se operu vodom da ne poginu. Isto tako, kad prilaze žrtveniku vršiti službu, prinoseći BOGU žrtve koje se spaljuju vatrom,
21
neka operu ruke i noge da ne poginu. Trajna je to uredba za Arona i njegove potomke iz naraštaja u naraštaj.«
22
BOG je rekao Mojsiju:
23
»Uzmi najbolje začine: pet kilograma tekuće smirne, zatim upola manje, to jest dva i pol kilograma mirisnog cimeta, dva i pol kilograma mirisne trstike
24
i pet kilograma kasije . Sve izmjeri prema mjeri koja je određena u Svetištu. Dodaj još četiri litre maslinovog ulja i
25
od toga napravi posebno ulje pomazanja, stručno umiješanu mirisnu smjesu. Bit će to sveto ulje pomazanja.
26
Njime pomaži Šator sastanka, Kovčeg saveza,
27
stol i sav njegov pribor, svijećnjak i pribor, kadioni žrtvenik,
28
žrtvenik za paljenice i sav pribor, i praonik s postoljem.
29
Posveti ih i bit će toliko sveti da će sveto postati sve što ih dotakne.
30
Pomaži Arona i njegove sinove i na taj ih način posveti da mi služe kao svećenici.
31
A Izraelcima reci: ‘Ovo će biti moje sveto ulje pomazanja koje ćete koristiti iz naraštaja u naraštaj.
32
Ne koristite ga na ljudskom tijelu i ne radite drugo ulje ovakvog sastava. Ono je sveto pa neka i vama bude sveto.
33
Tko god napravi ovakvo ulje i stavi ga na bilo koga drugoga osim na svećenika, neka se odstrani iz naroda.’«
34
BOG je rekao Mojsiju: »Uzmi mirisne začine — staktu, oniku i galbanu i čisti tamjan — u jednakim omjerima
35
pa napravi stručno umiješan mirisni kâd. Neka bude posoljen, čist i svet.
36
Jedan dio kâda samelji u prah i stavi ga pred Kovčeg saveza u Šatoru sastanka, gdje ću se s tobom sastajati. Neka vam taj kâd bude presvet.
37
Za sebe ne radite kâd ovakvog sastava. Smatrajte ga posvećenim BOGU.
38
Tko god napravi ovakav kâd da bi ga koristio kao miris, neka se odstrani iz naroda.«
Izlaska 30:1
Izlaska 30:2
Izlaska 30:3
Izlaska 30:4
Izlaska 30:5
Izlaska 30:6
Izlaska 30:7
Izlaska 30:8
Izlaska 30:9
Izlaska 30:10
Izlaska 30:11
Izlaska 30:12
Izlaska 30:13
Izlaska 30:14
Izlaska 30:15
Izlaska 30:16
Izlaska 30:17
Izlaska 30:18
Izlaska 30:19
Izlaska 30:20
Izlaska 30:21
Izlaska 30:22
Izlaska 30:23
Izlaska 30:24
Izlaska 30:25
Izlaska 30:26
Izlaska 30:27
Izlaska 30:28
Izlaska 30:29
Izlaska 30:30
Izlaska 30:31
Izlaska 30:32
Izlaska 30:33
Izlaska 30:34
Izlaska 30:35
Izlaska 30:36
Izlaska 30:37
Izlaska 30:38
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40