A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 29

1
»Evo što trebaš učiniti da posvetiš Arona i njegove sinove kako bi mi mogli služiti kao svećenici: uzmi jednog junca i dva ovna bez tjelesne mane.
2
Uzmi pšenične krupice i bez kvasca napravi kruh, pogače zamiješane s uljem i lepinje namazane uljem.
3
Stavi ih u košaru i prinesi zajedno s juncem i oba ovna.
4
Dovedi Arona i njegove sinove do ulaza u Šator sastanka i operi ih vodom.
5
Uzmi svećeničku odoru pa Aronu obuci tuniku, ogrtač, koji ide ispod prsluka, prsluk i naprsnik. Prsluk pričvrsti ukrašenim pojasom.
6
Na glavu mu stavi turban i na njega namjesti svetu krunu .
7
Uzmi ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu — tako ćeš ga pomazati.
8
Dovedi njegove sinove, obuci im tunike,
9
stavi im lente oko pojasa i stavi im kape. Oni će biti svećenici po trajnoj uredbi. Tako ćeš Arona i njegove sinove postaviti u službu.
10
Dovedi junca pred Šator sastanka, a Aron i njegovi sinovi neka mu polože ruke na glavu.
11
Junca zakolji pred BOGOM na ulazu u Šator sastanka.
12
Uzmi junčeve krvi i prstom je stavi na rogove žrtvenika, a ostatak krvi izlij u podnožje žrtvenika.
13
Zatim uzmi sav loj iz utrobe, privjesak jetre i oba bubrega s njihovim lojem pa sve to spali na žrtveniku da se k meni podigne dim.
14
A junčevo meso, kožu i nečist spali izvan tabora. Žrtva je to za očišćenje od grijeha.
15
Uzmi jednog ovna pa neka mu Aron i njegovi sinovi polože ruke na glavu.
16
Zatim ga zakolji, uzmi njegovu krv i njome zapljusni žrtvenik sa svih strana.
17
Isjeci ovna na komade, operi mu utrobu i noge te ih položi uz ostale dijelove i glavu.
18
Zatim cijeloga ovna spali na žrtveniku da se podigne dim. Žrtva je to paljenica za BOGA, BOGU ugodan miris i dar spaljen vatrom.
19
Zatim uzmi drugog ovna pa neka mu Aron i njegovi sinovi polože ruke na glavu.
20
Zakolji ga, uzmi njegove krvi te je stavi Aronu i njegovim sinovima na resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge. Zatim krvlju zapljusni žrtvenik sa svih strana.
21
Uzmi nešto krvi sa žrtvenika i ulje pomazanja pa time poškropi Arona, njegovu odoru, njegove sinove i njihove odore. Tako će biti posvećeni i oni i njihove odore.
22
Uzmi sav loj od ovna, koji je žrtva za postavljanje svećenstva u službu: loj s repa, loj iz utrobe, privjesak jetre, oba bubrega s njihovim lojem, uzmi i desni but.
23
Iz košare s beskvasnim kruhom, koja je pred BOGOM, izvadi jedan kruh, jednu pogaču zamiješanu s uljem i jednu lepinju.
24
Sve navedeno stavi u ruke Aronu i njegovim sinovima pa neka to podignu uvis pred BOGOM kao žrtvu prikaznicu.
25
Zatim sve to uzmi iz njihovih ruku i spali na žrtveniku zajedno sa žrtvom paljenicom. BOGU je to ugodan miris i dar spaljen vatrom.
26
Uzmi prsa ovnova za Aronovo postavljanje u službu i podigni ih uvis kao žrtvu prikaznicu pred BOGOM. Nakon toga prsa uzmi sebi.
27
Uzmi prsa i but, koji su bili žrtva prikaznica ovna što je bio žrtvovan za postavljanje Arona i sinova u službu, i posveti ih.
28
Prema trajnoj uredbi, Izraelci će davati te dijelove za Arona i njegove sinove, a to će se uzimati od prinosa koji budu davali BOGU kao svoje žrtve slavljenice.
29
Aronova sveta odora neka pripadne njegovim potomcima, tako da je nose kad budu pomazivani i postavljani za svećenike.
30
Sin, koji će ga naslijediti kao svećenik, neka je nosi sedam dana kad prvi put uđe u Šator sastanka da bi služio u Svetinji.
31
Uzmi ovna za postavljanje u službu i skuhaj njegovo meso na svetome mjestu.
32
Neka Aron i njegovi sinovi na ulazu u Šator sastanka jedu meso ovna i kruh iz košare.
33
Neka jedu ono čime je izvršeno očišćenje za njihovo postavljanje i posvećenje. Neka to nitko drugi ne jede jer je sveto.
34
Ako bi nešto toga mesa ili kruha ostalo do jutra, spali ga na vatri — ne smije se jesti jer je sveto.
35
Sve to učini za Arona i njegove sinove, kao što sam ti zapovjedio. Sedam dana neka traje njihovo posvećenje za svećenike.
36
Svakog dana žrtvuj jednog junca kao žrtvu za očišćenje od grijeha. I za žrtvenik prinesi žrtvu za očišćenje pa ga pomaži da bi ga posvetio.
37
Sedam dana vrši obred očišćenja za žrtvenik i posvećuj ga. Žrtvenik će tada biti toliko svet da će sveto postati sve što ga dotakne.«
38
»Ovo trebaš prinositi na žrtveniku redovno svakog dana: dva janjeta od godinu dana;
39
jedno prinesi ujutro, a drugo uvečer.
40
Uz prvo janje prinesi i kilogram žitne krupice zamiješane s litrom ulja od gnječenih maslina i litru vina kao prinos pića.
41
Drugo janje prinesi uvečer s istim prinosom žita i pića kao ujutro, da bude BOGU ugodan miris, dar spaljen vatrom.
42
Neka se ova žrtva paljenica iz naraštaja u naraštaj redovno prinosi pred BOGOM, na ulazu u Šator sastanka. Tamo ću se sastajati s tobom da bih ti govorio,
43
a sastajat ću se i s Izraelcima. To će mjesto biti posvećeno mojom slavom.
44
Posvetit ću Šator sastanka i žrtvenik. Posvetit ću i Arona i njegove sinove, da mi služe kao svećenici.
45
Živjet ću među Izraelcima i bit ću im Bog.
46
I znat će da sam ja BOG, njihov Bog, koji ih je izveo iz Egipta da bi živio među njima. Ja sam BOG, njihov Bog.«
Izlaska 29:1
Izlaska 29:2
Izlaska 29:3
Izlaska 29:4
Izlaska 29:5
Izlaska 29:6
Izlaska 29:7
Izlaska 29:8
Izlaska 29:9
Izlaska 29:10
Izlaska 29:11
Izlaska 29:12
Izlaska 29:13
Izlaska 29:14
Izlaska 29:15
Izlaska 29:16
Izlaska 29:17
Izlaska 29:18
Izlaska 29:19
Izlaska 29:20
Izlaska 29:21
Izlaska 29:22
Izlaska 29:23
Izlaska 29:24
Izlaska 29:25
Izlaska 29:26
Izlaska 29:27
Izlaska 29:28
Izlaska 29:29
Izlaska 29:30
Izlaska 29:31
Izlaska 29:32
Izlaska 29:33
Izlaska 29:34
Izlaska 29:35
Izlaska 29:36
Izlaska 29:37
Izlaska 29:38
Izlaska 29:39
Izlaska 29:40
Izlaska 29:41
Izlaska 29:42
Izlaska 29:43
Izlaska 29:44
Izlaska 29:45
Izlaska 29:46
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40