A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 28

1
»Izdvoji od Izraelaca svog brata Arona i njegove sinove Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara, da mi služe kao svećenici.
2
Svome bratu Aronu napravi svetu odjeću, dostojanstvenu i veličanstvenu.
3
Obrati se svim vještim zanatlijama, kojima sam dao duha mudrosti, da Aronu naprave odjeću koja će ga posvetiti za svećeničku službu. Tada mi može služiti kao svećenik.
4
Neka naprave ove odjevne predmete: naprsnik, prsluk, ogrtač, vezenu tuniku, turban i lentu. Tu svetu odjeću neka načine za tvog brata Arona i njegove sinove, da mi služe kao svećenici.
5
Neka koriste zlato te plavo, ljubičasto i crveno predivo te fini lan.«
6
»Prsluk neka naprave od zlata te plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana — umjetničkim vezom.
7
Prsluk mora imati dvije naramenice pričvršćene za svoja dva kraja.
8
Pojas za prsluk neka bude napravljen kao i prsluk — od zlata te plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana.
9
Uzmi dva kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova
10
prema redu njihovog rođenja. Na jednom kamenu ureži prvih šest imena, a na drugome ostalih šest.
11
Kao što draguljar urezuje pečate, ureži imena Izraelovih sinova u ta dva kamena. Kamenove postavi u zlatne okvire
12
pa oba kamena pričvrsti na naramenice prsluka, da budu spomen-kamenovi na Izraelove sinove. Neka Aron na ramenima nosi njihova imena kao podsjetnik pred BOGOM.
13
Napravi zlatne okvire
14
i dva lanca od čistog zlata, pletena kao uže, pa ih pričvrsti za okvire.«
15
»Napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkom vještinom. Načini ga kao i prsluk: od zlata te plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana.
16
Oblikom neka bude četverokutan, pedalj dug i pedalj širok te presavijen napola.
17
U njega umetni četiri reda dragog kamenja. U prvom redu neka budu rubin, topaz i smaragd,
18
u drugome tirkiz, safir i dijamant,
19
u trećemu hijacint, ahat i ametist,
20
i u četvrtome beril, oniks i jaspis. Umetni ih u zlatne okvire.
21
Neka bude dvanaest kamenova, prema imenima Izraelovih sinova. Neka se u njih, kao u pečat, urežu imena dvanaest plemena.
22
Za naprsnik napravi dva lanca od čistog zlata, pletena kao uže.
23
Zatim napravi dva zlatna koluta i pričvrsti ih za dva ugla naprsnika.
24
Dva zlatna lanca pričvrsti za kolutove na uglovima naprsnika,
25
a druga dva kraja lanca za dva okvira pa ih pričvrsti za naramenice s prednje strane prsluka.
26
Napravi druga dva zlatna koluta i pričvrsti ih za druga dva ugla naprsnika, uz unutrašnji rub, odmah uz prsluk.
27
Napravi još dva zlatna koluta i pričvrsti ih za donji kraj naramenica, na prednjoj strani prsluka, blizu šava, odmah iznad pojasa prsluka.
28
Kolutovi naprsnika neka budu vezani plavom uzicom za kolutove prsluka preko pojasa prsluka da se naprsnik ne odvaja od prsluka.
29
Kad god Aron bude ulazio u Svetinju, neka na naprsniku Božjih presuda, na srcu, nosi imena Izraelovih sinova, kao trajan podsjetnik pred BOGOM.
30
U naprsnik stavi Urim i Tumim da budu Aronu na srcu kad ide pred BOGA. Tako će ga Aron uvijek nositi pred BOGOM na svome srcu i moći će spoznati Božje odluke za Izraelce.«
31
»Ogrtač ispod prsluka u cijelosti napravi od plave tkanine.
32
U sredini neka ima prorez za glavu, a oko njega otkani obrub poput ovratnika, da se ne bi poderao.
33
Duž rubova ogrtača napravi ukrase u obliku šipka od plavog, ljubičastog i crvenog prediva, a između njih zlatne zvončiće.
34
Zlatni zvončići i predeni šipci neka budu naizmjence postavljeni duž rubova ogrtača.
35
Neka ga Aron nosi na sebi dok obavlja službu. Kad bude ulazio u Svetinju pred BOGA i kad bude izlazio, čut će se zvončići pa neće poginuti.«
36
»Napravi ukrasnu pločicu od čistog zlata i na njoj, kao na pečatu, ureži riječi: Posvećen BOGU.
37
Za nju veži plavu uzicu da se može pričvrstiti za turban. Neka bude s prednje strane turbana.
38
Neka je Aron nosi na čelu da na sebe može preuzeti bilo kakvu krivnju Izraelaca dok daju svete darove. Neka uvijek bude na njegovom čelu da mu BOG prihvati darove.
39
Satkaj ukrašenu tuniku od finog lana, napravi turban od finog lana i napravi vezenu lentu.
40
Napravi tunike, lente i kape za Aronove sinove, da budu dostojanstveni i veličanstveni.
41
Obuci tu odjeću na svog brata Arona i njegove sinove. Zatim ih pomaži uljem, ovlasti i posveti, da mi služe kao svećenici.
42
Napravi im laneno rublje da njime pokriju golo tijelo od struka do bedara.
43
Neka Aron i njegovi sinovi nose svu tu odjeću kad god ulaze u Šator sastanka ili prilaze žrtveniku da bi služili u Svetinji. U protivnom, na sebe će navući krivnju pa poginuti. To je trajna uredba za Arona i njegove potomke.«
Izlaska 28:1
Izlaska 28:2
Izlaska 28:3
Izlaska 28:4
Izlaska 28:5
Izlaska 28:6
Izlaska 28:7
Izlaska 28:8
Izlaska 28:9
Izlaska 28:10
Izlaska 28:11
Izlaska 28:12
Izlaska 28:13
Izlaska 28:14
Izlaska 28:15
Izlaska 28:16
Izlaska 28:17
Izlaska 28:18
Izlaska 28:19
Izlaska 28:20
Izlaska 28:21
Izlaska 28:22
Izlaska 28:23
Izlaska 28:24
Izlaska 28:25
Izlaska 28:26
Izlaska 28:27
Izlaska 28:28
Izlaska 28:29
Izlaska 28:30
Izlaska 28:31
Izlaska 28:32
Izlaska 28:33
Izlaska 28:34
Izlaska 28:35
Izlaska 28:36
Izlaska 28:37
Izlaska 28:38
Izlaska 28:39
Izlaska 28:40
Izlaska 28:41
Izlaska 28:42
Izlaska 28:43
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40