A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 27

1
»Napravi žrtvenik od bagremovog drva, u obliku četverokuta. Neka bude dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine te jedan i pol metar visine.
2
Na njegova četiri ugla stavi po jedan rog, tako da rogovi i žrtvenik čine cjelinu. Zatim cijeli žrtvenik obloži broncom.
3
Napravi posude za skupljanje i uklanjanje pepela, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike. Sav taj pribor za žrtvenik izradi od bronce.
4
Napravi i rešetku za žrtvenik — mrežu od bronce. Na svakom od četiri ugla mreže stavi po jedan brončani kolut.
5
Rešetku postavi ispod oboda žrtvenika, tako da stoji na polovici visine žrtvenika.
6
Za žrtvenik napravi šipke od bagremovog drva i obloži ih broncom.
7
Šipke provuci kroz kolutove, tako da stoje na dvije strane žrtvenika dok ga se nosi.
8
Stranice žrtvenika napravi od dasaka, a on neka bude šupalj. Načini ga točno kao što ti je pokazano na planini.«
9
»Napravi dvorište za Sveti šator. Njegova južna strana neka ima zavjese od finog lana u dužini od pedeset metara ,
10
dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
11
Neka i sjeverna strana ima zavjese u dužini od pedeset metara, dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
12
Neka zapadna strana dvorišta bude dvadeset i pet metara široka i neka ima zavjese, deset stupova i deset postolja.
13
Širina dvorišta na pročelju, na istočnoj strani, neka bude dvadeset i pet metara.
14
S jedne strane ulaza neka budu zavjese dužine sedam i pol metara , tri stupa i tri postolja.
15
S druge strane ulaza neka isto budu zavjese dužine sedam i pol metara, tri stupa i tri postolja.
16
Na ulazu dvorišta neka bude zavjesa dužine deset metara , od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, i neka je tkalac ukrasi. Objesi je na četiri stupa s četiri postolja.
17
Svi stupovi oko dvorišta neka imaju srebrne obruče, srebrne kuke i brončana postolja.
18
Neka dvorište bude pedeset metara dužine, dvadeset pet metara širine i dva i pol metra visine. Zavjese neka mu budu od finog lana, a postolja od bronce.
19
Sav pribor, koji se koristi u Svetom šatoru, kao i svi kolčići za šator i dvorište, neka budu od bronce.«
20
»Zapovjedi Izraelcima da ti za rasvjetu donose čisto ulje od gnječenih maslina, da bi se svjetiljke mogle redovito paliti.
21
U Šatoru sastanka, ispred zavjese koja zaklanja svjedočanstvo saveza, neka Aron i njegovi sinovi održavaju svjetiljke da gore pred BOGOM od večeri do jutra. Ovo je trajna uredba koju Izraelci trebaju držati kroz sve naraštaje.«
Izlaska 27:1
Izlaska 27:2
Izlaska 27:3
Izlaska 27:4
Izlaska 27:5
Izlaska 27:6
Izlaska 27:7
Izlaska 27:8
Izlaska 27:9
Izlaska 27:10
Izlaska 27:11
Izlaska 27:12
Izlaska 27:13
Izlaska 27:14
Izlaska 27:15
Izlaska 27:16
Izlaska 27:17
Izlaska 27:18
Izlaska 27:19
Izlaska 27:20
Izlaska 27:21
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40