A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 26

1
»Sveti šator napravi od deset zavjesa od finog lana i plavog, ljubičastog i crvenog prediva. Na zavjesama napravi krilata bića umjetničkim vezom.
2
Sve zavjese neka budu iste veličine — četrnaest metara dužine i dva metra širine .
3
Pet zavjesa spoji u jednu cjelinu, a isto učini i s ostalih pet.
4
Duž ruba krajnje zavjese prve cjeline napravi petlje od plavog prediva pa isto duž ruba krajnje zavjese druge cjeline.
5
Načini pedeset petlji na jednoj zavjesi i pedeset petlji na krajnjoj zavjesi druge cjeline. Neka petlje budu jedna nasuprot drugoj.
6
Napravi pedeset zlatnih kopči i pomoću njih spoji zavjese, tako da Sveti šator bude jedna cjelina.
7
Od kozje dlake napravi zavjese za pokrov iznad Svetog šatora — ukupno jedanaest.
8
Svih jedanaest zavjesa neka budu iste veličine — petnaest metara duge i dva metra široke .
9
Pet zavjesa spoji u jednu cjelinu, a ostalih šest u drugu cjelinu. Šestu zavjesu presavij popola na pročelju šatora.
10
Napravi pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese u prvoj cjelini i pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese u drugoj cjelini.
11
Napravi pedeset brončanih kopči i umetni ih u petlje, da šator spojiš u jednu cjelinu.
12
Višak koji će preostati, polovica krajnje zavjese, neka visi preko stražnje strane Svetog šatora.
13
Na obje strane neka visi pola metra preostale dužine šatorskih zavjesa, da pokriva Sveti šator.
14
Za Šator načini prekrivač od crveno obojenih ovnovskih koža, a preko njega prekrivač od glatkih koža.
15
Od bagremovog drva napravi uspravne okvire za Sveti šator.
16
Neka svaki okvir bude pet metara dužine i 75 centimetara širine .
17
Svaki okvir neka ima dva nasuprot postavljena klina. Tako napravi sve okvire Svetog šatora.
18
Za južnu stranu Svetog šatora napravi dvadeset okvira
19
i četrdeset postolja od srebra koja idu ispod njih — dva za svaki okvir, po jedno ispod svakog klina.
20
Za drugu, sjevernu stranu Svetog šatora, načini dvadeset okvira
21
i četrdeset postolja od srebra — dva ispod svakog okvira.
22
Za stražnju, zapadnu stranu Svetog šatora, napravi šest okvira,
23
a dva načini za uglove na stražnjoj strani.
24
Neka se u ta dva ugla okviri dodiruju pri dnu, a pri vrhu spajaju jednim kolutom. Takva neka budu oba okvira.
25
Tako će biti osam okvira i šesnaest srebrnih postolja — dva ispod svakog okvira.
26
Napravi i poprečne šipke od bagremovog drva — pet za okvire s jedne strane Svetog šatora,
27
pet za okvire s druge strane i pet za okvire sa stražnje, zapadne strane Svetog šatora.
28
Srednja šipka neka se proteže sredinom okvira, s jednog kraja na drugi.
29
Okvire obloži zlatom i napravi zlatne kolutove koji će držati poprečne šipke. I poprečne šipke obloži zlatom.
30
Načini Sveti šator prema nacrtu koji ti je pokazan na planini.«
31
»Napravi zavjesu od plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana, a na njoj umjetničkim vezom načini krilata bića.
32
Zakvači je na četiri stupa od bagremovog drva obložena zlatom, koji imaju zlatne kuke i stoje na četiri srebrna postolja.
33
Zavjesu zakvači kopčama pa iza nje stavi Kovčeg saveza. Ta zavjesa neka razdvaja Svetinju od Svetinje nad svetinjama.
34
Na Kovčeg saveza u Svetinji nad svetinjama stavi Pomirilište.
35
Na sjevernoj strani Svetog šatora, ispred zavjese, postavi stol, a nasuprot njega, na južnoj strani, svijećnjak.«
36
»Za ulaz Šatora neka se napravi zavjesa od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, i neka je tkalac ukrasi.
37
Za ovu zavjesu napravi pet stupova od bagremovog drva obloženih zlatom. Njihove kuke neka budu od zlata, a postolja izlivena od bronce.«
Izlaska 26:1
Izlaska 26:2
Izlaska 26:3
Izlaska 26:4
Izlaska 26:5
Izlaska 26:6
Izlaska 26:7
Izlaska 26:8
Izlaska 26:9
Izlaska 26:10
Izlaska 26:11
Izlaska 26:12
Izlaska 26:13
Izlaska 26:14
Izlaska 26:15
Izlaska 26:16
Izlaska 26:17
Izlaska 26:18
Izlaska 26:19
Izlaska 26:20
Izlaska 26:21
Izlaska 26:22
Izlaska 26:23
Izlaska 26:24
Izlaska 26:25
Izlaska 26:26
Izlaska 26:27
Izlaska 26:28
Izlaska 26:29
Izlaska 26:30
Izlaska 26:31
Izlaska 26:32
Izlaska 26:33
Izlaska 26:34
Izlaska 26:35
Izlaska 26:36
Izlaska 26:37
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40