A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 22

1
»Ako netko ukrade bika ili ovcu pa ih zakolje ili proda, neka za bika plati pet goveda, a za ovcu četiri ovce.
2
Neka lopov tako nadoknadi štetu, a ako nema ništa, neka se zbog krađe proda u ropstvo. Ako netko noću zatekne lopova u provali pa ga udari i usmrti, neće biti kriv za njegovu smrt.
3
No, ako ga usmrti nakon izlaska sunca, bit će kriv za njegovu smrt.
4
Ako se ukradena životinja — bik, magarac ili ovca — nađe živa kod lopova, neka plati dvostruko.
5
Ako netko opustoši tuđe polje ili vinograd tako što pusti svoju stoku da ondje pase, neka štetu nadoknadi najboljim plodovima sa svog polja ili iz vinograda.
6
Ako netko zapali vatru, da bi spalio korov, pa izbije požar, i drugome izgori žito koje je u snopu, ili koje raste u klasovima na polju, neka onaj tko je zapalio vatru u potpunosti nadoknadi štetu.
7
Ako netko svom bližnjemu preda novac ili predmete na čuvanje pa to bude ukradeno iz njegove kuće, neka lopov, ako se pronađe, nadoknadi dvostruko.
8
No, ako se lopov ne pronađe, neka se vlasnik kuće izvede pred Boga da se zakune da nije ukrao imovinu svog bližnjega.
9
U svim sporovima oko vlasništva nad bikom, magarcem, ovcom, odjećom, ili bilo kojom drugom izgubljenom svojinom za koju netko izjavi: ‘To je moje!’, neka se slučaj obiju strana iznese pred Bogom. Onaj koga proglase krivim, neka svom bližnjemu vrati dvostruko.
10
Ako netko svom bližnjemu povjeri na čuvanje magarca, bika, ovcu ili bilo koju drugu životinju, a ona ugine ili bude povrijeđena ili odvedena, a da to nitko nije vidio,
11
spor između te dvojice neka se riješi zakletvom pred BOGOM. Čuvar se mora zakleti da nije dirao svojinu drugoga, a vlasnik mora prihvatiti zakletvu pa čuvar ne treba dati naknadu.
12
No, ako je čuvaru netko ukrao životinju, on mora isplatiti odštetu vlasniku.
13
Ako je zvijer rastrgala životinju, neka čuvar donese njezine ostatke kao dokaz pa neće morati platiti vlasniku.
14
Ako čovjek posudi životinju od svog bližnjega pa bude povrijeđena ili ugine kad vlasnik nije prisutan, neka vlasniku plati punu odštetu.
15
No, ako je vlasnik prisutan, ne treba platiti odštetu. Ako je životinja uzeta u najam, dovoljno je da se plati najamnina.«
16
»Ako muškarac zavede djevicu, koja nije zaručena, pa spava s njom, neka plati njezinoj obitelji za nju i uzme je za ženu.
17
Ako je njezin otac odbije dati, zavodnik svejedno mora platiti cijenu propisanu za ženidbu djevice.
18
Ako se neka žena bavi vračanjem, ne smijete dopustiti da živi.
19
Tko ima spolni odnos sa životinjom, neka se pogubi.
20
Tko prinese žrtvu drugim bogovima, umjesto jedinom BOGU, neka bude uništen.
21
Stranca ne smijete zlostavljati ni ugnjetavati jer ste i sami bili stranci u Egiptu.
22
Ne zlostavljajte udovice i siročad.
23
Ako ih budete ugnjetavali, sigurno ću odgovoriti na njihov vapaj kad mi zavape za pomoć.
24
Jako ću se razljutiti i pobit ću vas mačem pa će vaše žene postati udovice, a vaša djeca siročad.
25
Ako posudiš novac siromašnome iz mog naroda, ne postupaj prema njemu kao lihvar — nemoj mu računati kamatu.
26
Ako uzmeš ogrtač svog bližnjega kao zalog, vrati mu ga prije zalaska sunca
27
jer mu je to možda jedini pokrivač za tijelo kad ide na spavanje. Kad zavapi k meni, poslušat ću ga jer sam milostiv.
28
Ne vrijeđajte Boga i ne proklinjite vladara svog naroda.
29
Prinosite mi prvine od obilja svojih žetava i berbi. Nemojte to odgađati. Meni dajte svoje prvorođene sinove.
30
Isto tako mi dajte prvorođeno od svoje krupne i sitne stoke. Neka sedam dana ostanu sa svojom majkom, a osmog ih dana dajte meni.
31
Budite narod posvećen meni. Stoga, ne jedite meso životinja koje su rastrgale zvijeri, već ga bacajte psima.«
Izlaska 22:1
Izlaska 22:2
Izlaska 22:3
Izlaska 22:4
Izlaska 22:5
Izlaska 22:6
Izlaska 22:7
Izlaska 22:8
Izlaska 22:9
Izlaska 22:10
Izlaska 22:11
Izlaska 22:12
Izlaska 22:13
Izlaska 22:14
Izlaska 22:15
Izlaska 22:16
Izlaska 22:17
Izlaska 22:18
Izlaska 22:19
Izlaska 22:20
Izlaska 22:21
Izlaska 22:22
Izlaska 22:23
Izlaska 22:24
Izlaska 22:25
Izlaska 22:26
Izlaska 22:27
Izlaska 22:28
Izlaska 22:29
Izlaska 22:30
Izlaska 22:31
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40