A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 21

1
Bog je dalje rekao Mojsiju: »Ovo su zakoni koje ćeš im postaviti:
2
Kad stekneš roba Hebreja, neka ti služi šest godina, a sedme godine neka ode kao slobodan čovjek, bez otkupnine.
3
Ako sâm dođe u ropstvo, neka sâm i ode, a ako dođe oženjen, neka s njim ode i njegova žena.
4
Ako dođe neoženjen, i gospodar mu dâ ženu koja mu rodi djecu, neka žena i djeca pripadnu gospodaru, a on neka ode sâm.
5
Ako rob objavi: ‘Volim svoga gospodara, svoju ženu i djecu — ne želim postati slobodan’,
6
neka ga gospodar dovede pred Boga . Neka ga dovede do vrata ili dovratnika i šiljkom mu probuši uho pa će mu služiti doživotno.
7
Kad čovjek proda svoju kćer u ropstvo, pravila otpusta bit će drugačija nego za muške robove.
8
Ako gospodar nije zadovoljan ropkinjom, koju je za sebe odabrao, neka dopusti da bude otkupljena. Nema je pravo prodati strancima budući da je prekršio obećanje da će je uzeti za ženu.
9
Ako je odabere za svog sina, neka s njom postupa kao s kćeri.
10
Ako gospodar uzme drugu ženu, ne smije prvoj uskratiti hranu, odjeću niti bračna prava.
11
Ako joj to troje uskrati, nije mu više dužna i može otići bez otkupnine.«
12
»Kad netko udari i usmrti čovjeka, mora ga se pogubiti.
13
Ako to nije učinio s predumišljajem, nego je Bog dopustio da se dogodi, odredit ću ti mjesto na koje može pobjeći.
14
No, ako se netko razljuti na svog bližnjega i ubije ga s predumišljajem, odvedi ga dalje od mog žrtvenika i pogubi ga.
15
Tko udari svog oca ili majku, neka se pogubi.
16
Tko otme čovjeka, bilo da ga je prodao ili ga još drži, neka se pogubi.
17
Tko prokune svog oca ili majku, neka se pogubi.
18
Ako u svađi jedan čovjek udari drugoga kamenom ili šakom, ali ozlijeđeni ne umre, nego padne u krevet
19
pa se kasnije oporavi i hoda uz pomoć štapa, neka se napadač oslobodi. No mora mu platiti izgubljeno vrijeme i pobrinuti se da potpuno ozdravi.
20
Kad vlasnik istuče svog roba ili ropkinju pa rob odmah umre, neka vlasnik bude kažnjen.
21
No, ako se rob oporavi za koji dan, neka vlasnik ne bude kažnjen jer je rob njegovo vlasništvo.
22
Ako se ljudi potuku i udare trudnicu pa ona pobaci, ali nema drugih ozljeda, neka prijestupnik plati odštetu koju njezin muž zatraži, a suci odobre.
23
No, ako ima drugih ozljeda, onda neka kazna bude život za život,
24
oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu,
25
opeklina za opeklinu, rana za ranu, modrica za modricu.
26
Tko svog roba, bilo muškog ili ženskog, udari u oko i oslijepi ga, neka ga oslobodi, kao naknadu za oko.
27
Ako robu, bilo muškom ili ženskom, izbije zub, neka ga oslobodi, kao naknadu za zub.«
28
»Ako bik probode čovjeka ili ženu na smrt, neka se kamenuje i neka se njegovo meso ne jede, ali njegov vlasnik nije kriv.
29
No, ako je taj bik i prije napadao ljude, a vlasnik ga unatoč upozorenjima nije čuvao, tada je vlasnik kriv. Ako bik ubije čovjeka ili ženu, neka se kamenuje do smrti, a i vlasnik neka se pogubi.
30
No obitelj ubijenoga može od vlasnika tražiti da plati otkupninu za svoj život. U tom slučaju, neka plati koliko mu se odredi.
31
Ako bik probode dječaka ili djevojčicu, neka se primijeni ovaj isti zakon.
32
Ako bik probode roba, bilo muškog ili ženskog, neka vlasnik bika plati trideset srebrnjaka vlasniku roba, a bik neka se kamenuje do smrti.
33
Ako netko ukloni poklopac s jame ili iskopa jamu i ne pokrije je, pa u nju upadne bik ili magarac,
34
vlasnik jame neka plati odštetu. Neka isplati vlasnika životinje, a uginulu životinju neka zadrži sebi.
35
Ako nečiji bik povrijedi i usmrti tuđeg bika, neka živog bika prodaju pa podijele novac i uginulu životinju.
36
No, ako se znalo da je taj bik i prije napadao tuđu stoku, a vlasnik ga nije čuvao, onda neka vlasnik dâ bika za bika, a uginulu životinju neka zadrži za sebe.«
Izlaska 21:1
Izlaska 21:2
Izlaska 21:3
Izlaska 21:4
Izlaska 21:5
Izlaska 21:6
Izlaska 21:7
Izlaska 21:8
Izlaska 21:9
Izlaska 21:10
Izlaska 21:11
Izlaska 21:12
Izlaska 21:13
Izlaska 21:14
Izlaska 21:15
Izlaska 21:16
Izlaska 21:17
Izlaska 21:18
Izlaska 21:19
Izlaska 21:20
Izlaska 21:21
Izlaska 21:22
Izlaska 21:23
Izlaska 21:24
Izlaska 21:25
Izlaska 21:26
Izlaska 21:27
Izlaska 21:28
Izlaska 21:29
Izlaska 21:30
Izlaska 21:31
Izlaska 21:32
Izlaska 21:33
Izlaska 21:34
Izlaska 21:35
Izlaska 21:36
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40