A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 2

1
Neki se čovjek iz Levijevog plemena oženio Levitkinjom.
2
Ona je zatrudnjela i rodila sina. Kad je bila vidjela kako je dijete lijepo, skrivala ga je tri mjeseca, zbog faraonove zapovijedi.
3
No više ga nije mogla skrivati pa je nabavila košaru od papirusove trske te je oblijepila katranom i smolom. Položila je dijete u košaru i stavila je među trsku na obali Nila,
4
a njegova je sestra promatrala s udaljenosti, da vidi što će se dogoditi s njim.
5
Faraonova je kći sišla do Nila da bi se okupala, dok su njezine sluškinje šetale obalom. Vidjela je košaru među trskom i poslala jednu sluškinju da je donese.
6
Kad je otvorila košaru, ugledala je dijete. Dijete je plakalo pa se ona sažalila i rekla: »To je sigurno jedno od hebrejske djece.«
7
Tada joj je prišla djetetova sestra i rekla: »Želite li da dovedem jednu Hebrejku da vam doji dijete?«
8
»Da«, odgovorila je faraonova kći. I djevojka ode i dovede djetetovu majku.
9
»Uzmi ovo dijete i doji ga za mene«, rekla joj je faraonova kći, »a ja ću ti plaćati za to.« Žena je uzela dijete pa ga dojila.
10
Kad je dječak porastao, odvela ga je faraonovoj kćeri, a ona ga je usvojila i dala mu ime Mojsije jer ga je izvukla iz vode.
11
Jednoga dana, kad je već odrastao, Mojsije je otišao među svoj narod i vidio kako teško rade pod prisilom. Opazio je kako jedan Egipćanin tuče Hebreja, njegovog sunarodnjaka.
12
Osvrnuo se naokolo, pa kad je vidio da nema nikoga, udario je Egipćanina i ubio ga. Zatim ga je zakopao u pijesak.
13
Kad je sutradan ponovo izašao, ugledao je dvojicu Hebreja kako se tuku. Upitao je napadača: »Zašto tučeš svog sunarodnjaka?«
14
On mu odgovori: »Tko je tebe postavio za vladara i suca nad nama? Želiš li i mene ubiti kao što si ubio onog Egipćanina?« Tada se Mojsije uplašio i pomislio: »Saznalo se što sam učinio!«
15
Faraon je, saznavši za to, htio pogubiti Mojsija. Tada je on pobjegao od faraona i otišao živjeti u zemlju Midjan. Dok je sjedio pokraj jednog bunara,
16
sedam kćeri midjanskog svećenika došle su zahvatiti vode iz bunara da bi napunile pojila za stado svoga oca.
17
Tada su došli neki pastiri i otjerali ih. No Mojsije je ustao u njihovu obranu pa im napojio stado.
18
Kad su se vratile, njihov ih je otac Reuel upitao: »Kako to da ste se danas tako rano vratile?«
19
»Jedan nas je Egipćanin obranio od pastira«, odgovorile su, »pa nam je još i vode zahvatio i napojio nam stado.«
20
»Pa gdje je on?« upita dalje kćeri. »Zašto ste ga ostavile? Pozovite ga da jede s nama.«
21
Mojsije je pristao ostati kod tog čovjeka, a on mu je dao svoju kćer Siporu za ženu.
22
Ona je rodila sina, a Mojsije mu je dao ime Geršom , rekavši: »jer sam stranac u tuđoj zemlji.«
23
Nakon mnogo vremena umro je egipatski kralj. Izraelci su stenjali u ropstvu i vapili za pomoć, a njihovo je zapomaganje doprlo do Boga.
24
Bog je čuo njihove vapaje i sjetio se svog saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom.
25
Bog je vidio Izraelce i znao je da pate.
Izlaska 2:1
Izlaska 2:2
Izlaska 2:3
Izlaska 2:4
Izlaska 2:5
Izlaska 2:6
Izlaska 2:7
Izlaska 2:8
Izlaska 2:9
Izlaska 2:10
Izlaska 2:11
Izlaska 2:12
Izlaska 2:13
Izlaska 2:14
Izlaska 2:15
Izlaska 2:16
Izlaska 2:17
Izlaska 2:18
Izlaska 2:19
Izlaska 2:20
Izlaska 2:21
Izlaska 2:22
Izlaska 2:23
Izlaska 2:24
Izlaska 2:25
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40