A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 18

1
Midjanski svećenik Jitro, Mojsijev tast, čuo je sve što je Bog učinio za Mojsija i za svoj narod Izrael — kako je BOG izveo Izrael iz Egipta.
2
Kad je Mojsije bio poslao svoju ženu Siporu natrag u Midjan, njegov ju je tast Jitro primio k sebi,
3
kao i obojicu njezinih sinova. Jedan od njih zvao se Geršom jer je Mojsije rekao: »Ja sam stranac u tuđini«,
4
a drugi se zvao Eliezer jer je rekao: »Bog mog oca bio mi je pomagač i spasio me od faraonovog mača.«
5
Mojsijev tast Jitro, s njegovom dvojicom sinova i ženom, došao je k Mojsiju u pustinju, ondje gdje se utaborio pokraj Božje planine.
6
Jitro je poručio Mojsiju: »Ja, tvoj tast Jitro, dolazim ti s tvojom ženom i obojicom njezinih sinova.«
7
Mojsije je izašao ususret svome tastu, poklonio mu se i poljubio ga. Pitali su jedan drugoga: »Jesi li dobro?« pa ušli u šator.
8
Mojsije je ispričao tastu o svemu što je BOG učinio s faraonom i Egipćanima radi Izraela, o svim nevoljama koje su ih zadesile na putu i kako ih je spasio BOG.
9
Jitro se obradovao zbog svega dobrog što je BOG učinio za Izrael i što ga je spasio iz ruku Egipćana.
10
Rekao je: »Blagoslovljen BOG koji vas je oslobodio od egipatske vlasti i faraonove moći.
11
Sad znam da je BOG veći od svih bogova jer je oslobodio narod iz ruku Egipćana koji su bahato postupali s njima.«
12
Zatim je Mojsijev tast Jitro prinio Bogu žrtvu paljenicu i druge žrtve, a Aron je došao sa svim izraelskim starješinama pa su jeli s Mojsijevim tastom u Božjoj prisutnosti.
13
Sutradan je Mojsije služio narodu kao sudac. Bilo je toliko naroda da su stajali oko njega cijeli dan.
14
Kad je Mojsijev tast vidio što sve Mojsije radi za narod, rekao je: »Zašto tako radiš za taj narod? Zašto si ti jedini sudac, dok sav taj narod stoji oko tebe cijeli dan?«
15
»Zato što mi narod dolazi da čuje Božju volju«, odgovori mu Mojsije.
16
»Kad se oko nečega spore, dođu k meni, a ja donesem presudu i upoznam ih s Božjim uredbama i zakonima.«
17
Tada je tast rekao Mojsiju: »Nije dobro to što radiš.
18
Iscrpit ćeš se i ti i ovaj narod s tobom. Ovaj je posao pretežak za tebe — ne možeš ga obavljati sam.
19
A sad me poslušaj jer ću ti dati savjet. I neka Bog bude s tobom. Nastavi zastupati narod pred Bogom i iznositi Bogu njihove sporove.
20
Uči ih uredbama i zakonima i ukazuj im kako trebaju živjeti i što trebaju raditi.
21
No odaberi sposobne ljude iz cijeloga naroda, koji imaju strahopoštovanja prema Bogu, koji su pouzdani i mrze mito . Njih postavi za zapovjednike nad skupinama od tisuću, sto, pedeset i deset ljudi.
22
Neka služe narodu kao suci u svako doba. Sve teže slučajeve neka iznose tebi, a lakše neka rješavaju sami. Tako će tebi biti lakše i oni će nositi teret s tobom.
23
Ako tako učiniš, ako ti Bog tako zapovjedi, onda ćeš moći izdržati i sav ovaj narod odlazit će kući zadovoljan.«
24
Mojsije je poslušao svog tasta i učinio sve što mu je rekao.
25
Odabrao je sposobne ljude iz cijeloga Izraela i postavio ih kao glavare naroda — kao zapovjednike nad tisuću, sto, pedeset i deset ljudi.
26
Služili su narodu kao suci u svako doba. Teže su slučajeve iznosili Mojsiju, a sve lakše rješavali su sami.
27
Tada je Mojsije ispratio svog tasta na put i on se vratio u svoju zemlju.
Izlaska 18:1
Izlaska 18:2
Izlaska 18:3
Izlaska 18:4
Izlaska 18:5
Izlaska 18:6
Izlaska 18:7
Izlaska 18:8
Izlaska 18:9
Izlaska 18:10
Izlaska 18:11
Izlaska 18:12
Izlaska 18:13
Izlaska 18:14
Izlaska 18:15
Izlaska 18:16
Izlaska 18:17
Izlaska 18:18
Izlaska 18:19
Izlaska 18:20
Izlaska 18:21
Izlaska 18:22
Izlaska 18:23
Izlaska 18:24
Izlaska 18:25
Izlaska 18:26
Izlaska 18:27
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40