A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Izlaska 1

1
Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s njim otišli u Egipat, svaki sa svojom obitelji:
2
Ruben, Šimun, Levi, Juda,
3
Isakar, Zebulun, Benjamin,
4
Dan, Naftali, Gad i Ašer.
5
S Josipom, koji je već bio u Egiptu, bilo je ukupno sedamdeset Jakovljevih potomaka.
6
Tijekom vremena umrli su Josip, sva njegova braća i čitav taj naraštaj.
7
No Izraelci su bili plodni i razmnožili su se. Postali su iznimno brojni i snažni, tako da ih je bio pun Egipat.
8
Potom je na vlast u Egiptu došao novi kralj koji nije znao za Josipa.
9
»Gledajte«, rekao je svom narodu, »Izraelci su brojniji i jači od nas.
10
Postupimo s njima lukavo, da se ne bi još više namnožili. U slučaju rata mogli bi se pridružiti neprijateljima, boriti se protiv nas i pobjeći iz zemlje.«
11
Zato su nad njima postavili nadglednike da ih prisiljavaju na teške radove pa su Izraelci za faraona izgradili gradove-skladišta, Pitom i Ramses.
12
No što su ih više tlačili, Izraelci su se više množili i širili pa su ih se Egipćani počeli bojati.
13
Zbog toga su ih nemilosrdno prisiljavali na ropstvo
14
te im zagorčali život teškim poslovima. Morali su izrađivati cigle i žbuku, i obavljati svaku vrstu poljskih radova. I kakve god da su im radove nametnuli, bili su okrutni prema njima.
15
Egipatski je kralj rekao hebrejskim babicama koje su se zvale Šifra i Pua:
16
»Kad pomažete Hebrejkama pri porodu pa vidite muško novorođenče, ubijte ga, a žensko pustite da živi.«
17
No iz strahopoštovanja prema Bogu, babice nisu poslušale egipatskog kralja, nego su ostavljale dječake na životu.
18
Stoga ih je egipatski kralj pozvao i upitao: »Zašto to činite? Zašto ostavljate dječake na životu?«
19
»Hebrejke nisu kao Egipćanke«, odgovore babice faraonu. »Jake su i lako rađaju, prije nego što babice stignu do njih.«
20
Bog je bio naklonjen babicama pa se narod namnožio i postao vrlo jak.
21
Budući da su pokazale strahopoštovanje prema Bogu, dao im je vlastite obitelji.
22
Tada je faraon zapovjedio čitavom svom narodu: »Bacite u Nil svakog dječaka koji se rodi Hebrejima, a djevojčice ostavite na životu.«
Izlaska 1:1
Izlaska 1:2
Izlaska 1:3
Izlaska 1:4
Izlaska 1:5
Izlaska 1:6
Izlaska 1:7
Izlaska 1:8
Izlaska 1:9
Izlaska 1:10
Izlaska 1:11
Izlaska 1:12
Izlaska 1:13
Izlaska 1:14
Izlaska 1:15
Izlaska 1:16
Izlaska 1:17
Izlaska 1:18
Izlaska 1:19
Izlaska 1:20
Izlaska 1:21
Izlaska 1:22
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40