A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Psalmi 78

1
Asafov »maskil«. Čuj što te učim, narode, poslušaj riječi mojih usta!
2
Priče ću vam pričati, drevne tajne objasniti.
3
Ono što smo čuli i saznali, što su nam naši preci rekli,
4
unucima nećemo sakriti. Pričat ćemo novom naraštaju o BOŽJIM djelima, hvale dostojnima, o njegovoj snazi i čudima koja radi.
5
On je dao propise Jakovljevom narodu i postavio zakon Izraelu. Zapovjedio je našim precima da ih objave svojoj djeci,
6
da ih sazna sljedeći naraštaj, djeca koja će se tek roditi, koja će ih onda reći svojoj djeci,
7
tako da se uzdaju u Boga i ne zaborave njegova djela — i da čuvaju njegove zapovijedi,
8
da ne budu kao njihovi preci: naraštaj buntovan i nepokoran, koji se nisu u Boga pouzdali, niti mu ostali vjerni.
9
Ljudi iz Efrajima imali su lukove, ali su nam u bitci okrenuli leđa.
10
Odbijali su Božji savez i nisu živjeli po zakonu.
11
Zaboravili su njegova djela i čuda koja im je pokazao.
12
Čudesna djela on je učinio pred očima njihovih predaka u egipatskoj zemlji, kod grada Soana.
13
More je razdvojio i preko ih preveo, učinio je da vode stoje kao zidine.
14
Danju ih je vodio oblakom, a noću svjetlošću vatre.
15
U pustinji je raskolio stijene i napojio ih obiljem vode.
16
Iz hridine je izveo potoke i učinio da vode poteku kao rijeke.
17
A oni su i dalje griješili protiv njega, bunili se u pustinji protiv Svevišnjega.
18
Zatim su Boga iskušavali, tražeći hranu po svojoj volji.
19
Protiv Boga su govorili i pitali: »Može li nam Bog dati hranu u pustinji?
20
Da, on je udario stijenu i potekli su nabujali potoci. A može li nam dati i kruha? Može li narodu nabaviti mesa?«
21
Kad ih je BOG čuo, razjario se. Vatra je planula protiv Jakova, gnjev se dignuo protiv Izraela
22
jer nisu vjerovali svojem Bogu niti se uzdali u njegovo spasenje.
23
Zapovjedio je oblacima na nebu i otvorio sva nebeska vrata,
24
prosuo im je manu kao kišu, narodu je dao nebesko žito.
25
Čovjek je jeo kruh anđela, Bog im je dao da se nasite.
26
S nebesa je istočni vjetar pustio i svojom snagom južni vjetar podigao.
27
Meso je padalo kao kiša, ptica je bilo kao morskog pijeska.
28
Učinio je da padnu usred tabora, svud uokolo njihovih šatora.
29
Jeli su dok se nisu zasitili, dao im je ono za čim su žudjeli.
30
A dok ih još nije prošla želja, dok im je hrana još bila u ustima,
31
Božji gnjev digao se na njih. Pobio je najjače među njima i pokosio izraelske mladiće.
32
Ali oni su i dalje ustrajno griješili, nisu vjerovali njegovim čudima.
33
Zato im je dane prekinuo u jednom dahu, okončao im godine iznenadnim užasom.
34
Kad bi ih Bog ubijao, tražili bi ga, i opet mu se svesrdno vraćali —
35
sjetili bi se da je Bog njihova Stijena, Bog Svevišnji i njihov Otkupitelj.
36
A oni su ga varali i laži mu govorili.
37
Nisu mu bili odani srcem, niti vjerni njegovom savezu.
38
Ali on je bio samilostan, opraštao bi im grijeh i nije ih istrijebio. Mnogo je puta susprezao gnjev i nije budio svoju ljutnju.
39
Sjetio bi se da su samo smrtnici, vjetar koji prođe i više se ne vrati.
40
Koliko su se bunili protiv njega i žalostili ga u pustinji!
41
Stalno su iznova iskušavali Boga i zadavali bol svecu Izraelovom.
42
Nisu se sjećali njegove moći — onog dana kad ih je otkupio od neprijatelja,
43
ni znakova koje je učinio u Egiptu, njegovih čuda u kraju oko Soana.
44
U krv je pretvorio rijeke i potoke i nitko nije iz njih mogao piti.
45
Rojeve muha poslao je da ih grizu i žabe da im zagorčaju život.
46
Usjeve im je predao nametnicima, plod njihove muke skakavcima.
47
Lozu im je zatukao tučom, njihove divlje smokve mrazom.
48
Njihova goveda izložio je tuči, a stoku munjama.
49
Poslao je na njih svoj žestoki gnjev, srdžbu, bijes i nevolju. Anđela zatirača poslao je na njih,
50
dao je oduška svome gnjevu. Život im nije poštedio smrti, nego ih je predao pomoru.
51
Pobio je sve prvorođeno u Egiptu, najstarije sinove u Hamovim šatorima.
52
Ali svoj narod izveo je kao ovce i kroz pustinju ih poveo kao stado.
53
Vodio ih je pouzdano pa se nisu plašili, a more je prekrilo njihove neprijatelje.
54
Doveo ih je u svoju Svetu zemlju, na ovu goru koju je svojom snagom osvojio.
55
Pred njima je istjerao narode. Užetom je izmjerio i razdijelio nasljedstvo plemenima Izraelovim i dao da se nastane u svojim šatorima.
56
Ali oni su iskušavali Svevišnjeg Boga i stalno se bunili protiv njega. Nisu se držali njegovih propisa.
57
Iznevjerili su ga kao i njihovi preci, nepouzdani kao iskrivljen lûk.
58
Ljutili su ga jer su se klanjali idolima i nevjerom ga činili ljubomornim.
59
Kada ih je Bog čuo, razjario se i sasvim odbacio Izrael.
60
Napustio je svetište u Šilu, šator u kojem se nastanio među ljudima.
61
Dao je da neprijatelj zarobi Kovčeg saveza, predao im je znak svoje slave.
62
Svoj narod je predao maču, razjaren na svoj posjed.
63
Vatra je proždrla njihove mladiće, a djevojke nisu čule svadbenu pjesmu.
64
Svećenici su im pali od mača, a udovice nisu stigle ni zaplakati.
65
Tada se Gospodar prenuo, kao od sna, kao ratnik koji se trijezni od vina.
66
Potisnuo je svoje neprijatelje, predao ih vječnoj sramoti.
67
Potom je odbacio Josipov šator i nije izabrao Efrajimovo pleme,
68
nego je izabrao pleme Judino, goru Sion, koju je zavolio.
69
Svoje svetište sagradio je kao nebo visoko, kao zemlju, da traje dovijeka.
70
Izabrao je Davida, svog slugu; našao ga je kod ovaca i odatle uzeo.
71
Doveo ga je od ovaca dojilica da na ispašu vodi Jakova, njegov narod, Izraela, njegov posjed.
72
I napasao ih je čistog srca, vodio ih je vještim rukama.
Psalmi 78:1
Psalmi 78:2
Psalmi 78:3
Psalmi 78:4
Psalmi 78:5
Psalmi 78:6
Psalmi 78:7
Psalmi 78:8
Psalmi 78:9
Psalmi 78:10
Psalmi 78:11
Psalmi 78:12
Psalmi 78:13
Psalmi 78:14
Psalmi 78:15
Psalmi 78:16
Psalmi 78:17
Psalmi 78:18
Psalmi 78:19
Psalmi 78:20
Psalmi 78:21
Psalmi 78:22
Psalmi 78:23
Psalmi 78:24
Psalmi 78:25
Psalmi 78:26
Psalmi 78:27
Psalmi 78:28
Psalmi 78:29
Psalmi 78:30
Psalmi 78:31
Psalmi 78:32
Psalmi 78:33
Psalmi 78:34
Psalmi 78:35
Psalmi 78:36
Psalmi 78:37
Psalmi 78:38
Psalmi 78:39
Psalmi 78:40
Psalmi 78:41
Psalmi 78:42
Psalmi 78:43
Psalmi 78:44
Psalmi 78:45
Psalmi 78:46
Psalmi 78:47
Psalmi 78:48
Psalmi 78:49
Psalmi 78:50
Psalmi 78:51
Psalmi 78:52
Psalmi 78:53
Psalmi 78:54
Psalmi 78:55
Psalmi 78:56
Psalmi 78:57
Psalmi 78:58
Psalmi 78:59
Psalmi 78:60
Psalmi 78:61
Psalmi 78:62
Psalmi 78:63
Psalmi 78:64
Psalmi 78:65
Psalmi 78:66
Psalmi 78:67
Psalmi 78:68
Psalmi 78:69
Psalmi 78:70
Psalmi 78:71
Psalmi 78:72
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / Psa 40
Psalmi 41 / Psa 41
Psalmi 42 / Psa 42
Psalmi 43 / Psa 43
Psalmi 44 / Psa 44
Psalmi 45 / Psa 45
Psalmi 46 / Psa 46
Psalmi 47 / Psa 47
Psalmi 48 / Psa 48
Psalmi 49 / Psa 49
Psalmi 50 / Psa 50
Psalmi 51 / Psa 51
Psalmi 52 / Psa 52
Psalmi 53 / Psa 53
Psalmi 54 / Psa 54
Psalmi 55 / Psa 55
Psalmi 56 / Psa 56
Psalmi 57 / Psa 57
Psalmi 58 / Psa 58
Psalmi 59 / Psa 59
Psalmi 60 / Psa 60
Psalmi 61 / Psa 61
Psalmi 62 / Psa 62
Psalmi 63 / Psa 63
Psalmi 64 / Psa 64
Psalmi 65 / Psa 65
Psalmi 66 / Psa 66
Psalmi 67 / Psa 67
Psalmi 68 / Psa 68
Psalmi 69 / Psa 69
Psalmi 70 / Psa 70
Psalmi 71 / Psa 71
Psalmi 72 / Psa 72
Psalmi 73 / Psa 73
Psalmi 74 / Psa 74
Psalmi 75 / Psa 75
Psalmi 76 / Psa 76
Psalmi 77 / Psa 77
Psalmi 78 / Psa 78
Psalmi 79 / Psa 79
Psalmi 80 / Psa 80
Psalmi 81 / Psa 81
Psalmi 82 / Psa 82
Psalmi 83 / Psa 83
Psalmi 84 / Psa 84
Psalmi 85 / Psa 85
Psalmi 86 / Psa 86
Psalmi 87 / Psa 87
Psalmi 88 / Psa 88
Psalmi 89 / Psa 89
Psalmi 90 / Psa 90
Psalmi 91 / Psa 91
Psalmi 92 / Psa 92
Psalmi 93 / Psa 93
Psalmi 94 / Psa 94
Psalmi 95 / Psa 95
Psalmi 96 / Psa 96
Psalmi 97 / Psa 97
Psalmi 98 / Psa 98
Psalmi 99 / Psa 99
Psalmi 100 / Psa 100
Psalmi 101 / Psa 101
Psalmi 102 / Psa 102
Psalmi 103 / Psa 103
Psalmi 104 / Psa 104
Psalmi 105 / Psa 105
Psalmi 106 / Psa 106
Psalmi 107 / Psa 107
Psalmi 108 / Psa 108
Psalmi 109 / Psa 109
Psalmi 110 / Psa 110
Psalmi 111 / Psa 111
Psalmi 112 / Psa 112
Psalmi 113 / Psa 113
Psalmi 114 / Psa 114
Psalmi 115 / Psa 115
Psalmi 116 / Psa 116
Psalmi 117 / Psa 117
Psalmi 118 / Psa 118
Psalmi 119 / Psa 119
Psalmi 120 / Psa 120
Psalmi 121 / Psa 121
Psalmi 122 / Psa 122
Psalmi 123 / Psa 123
Psalmi 124 / Psa 124
Psalmi 125 / Psa 125
Psalmi 126 / Psa 126
Psalmi 127 / Psa 127
Psalmi 128 / Psa 128
Psalmi 129 / Psa 129
Psalmi 130 / Psa 130
Psalmi 131 / Psa 131
Psalmi 132 / Psa 132
Psalmi 133 / Psa 133
Psalmi 134 / Psa 134
Psalmi 135 / Psa 135
Psalmi 136 / Psa 136
Psalmi 137 / Psa 137
Psalmi 138 / Psa 138
Psalmi 139 / Psa 139
Psalmi 140 / Psa 140
Psalmi 141 / Psa 141
Psalmi 142 / Psa 142
Psalmi 143 / Psa 143
Psalmi 144 / Psa 144
Psalmi 145 / Psa 145
Psalmi 146 / Psa 146
Psalmi 147 / Psa 147
Psalmi 148 / Psa 148
Psalmi 149 / Psa 149
Psalmi 150 / Psa 150