Instagram
English
A A A A A
Hrvatska Biblija (SHP) 2019
Psalmi 113
1
Slava BOGU! Slavite ga, vi BOŽJE sluge, hvalite BOŽJE ime!
2
Neka se BOŽJE ime slavi od sada pa do vječnosti.
3
Neka se BOŽJE ime hvali od zore do zalaska sunca.
4
BOG je iznad svih naroda, slava mu je i nad nebesima.
5
Tko je kao naš BOG? Visoko na nebu njegov je tron.
6
Nisko se on mora sagnuti, da bi nebesa i zemlju vidio.
7
Slaboga podiže iz prašine, jadnika izvlači sa smetlišta.
8
Daje im mjesto pored važnih ljudi, uz same vođe svoga naroda.
9
Ženi nerotkinji daje dom, da radosno djecu podiže. Slava BOGU!
Psalmi 113:1
Psalmi 113:2
Psalmi 113:3
Psalmi 113:4
Psalmi 113:5
Psalmi 113:6
Psalmi 113:7
Psalmi 113:8
Psalmi 113:9
Psalmi 1 / Psa 1
Psalmi 2 / Psa 2
Psalmi 3 / Psa 3
Psalmi 4 / Psa 4
Psalmi 5 / Psa 5
Psalmi 6 / Psa 6
Psalmi 7 / Psa 7
Psalmi 8 / Psa 8
Psalmi 9 / Psa 9
Psalmi 10 / Psa 10
Psalmi 11 / Psa 11
Psalmi 12 / Psa 12
Psalmi 13 / Psa 13
Psalmi 14 / Psa 14
Psalmi 15 / Psa 15
Psalmi 16 / Psa 16
Psalmi 17 / Psa 17
Psalmi 18 / Psa 18
Psalmi 19 / Psa 19
Psalmi 20 / Psa 20
Psalmi 21 / Psa 21
Psalmi 22 / Psa 22
Psalmi 23 / Psa 23
Psalmi 24 / Psa 24
Psalmi 25 / Psa 25
Psalmi 26 / Psa 26
Psalmi 27 / Psa 27
Psalmi 28 / Psa 28
Psalmi 29 / Psa 29
Psalmi 30 / Psa 30
Psalmi 31 / Psa 31
Psalmi 32 / Psa 32
Psalmi 33 / Psa 33
Psalmi 34 / Psa 34
Psalmi 35 / Psa 35
Psalmi 36 / Psa 36
Psalmi 37 / Psa 37
Psalmi 38 / Psa 38
Psalmi 39 / Psa 39
Psalmi 40 / 시편 40
Psalmi 41 / 시편 41
Psalmi 42 / 시편 42
Psalmi 43 / 시편 43
Psalmi 44 / 시편 44
Psalmi 45 / 시편 45
Psalmi 46 / 시편 46
Psalmi 47 / 시편 47
Psalmi 48 / 시편 48
Psalmi 49 / 시편 49
Psalmi 50 / 시편 50
Psalmi 51 / 시편 51
Psalmi 52 / 시편 52
Psalmi 53 / 시편 53
Psalmi 54 / 시편 54
Psalmi 55 / 시편 55
Psalmi 56 / 시편 56
Psalmi 57 / 시편 57
Psalmi 58 / 시편 58
Psalmi 59 / 시편 59
Psalmi 60 / 시편 60
Psalmi 61 / 시편 61
Psalmi 62 / 시편 62
Psalmi 63 / 시편 63
Psalmi 64 / 시편 64
Psalmi 65 / 시편 65
Psalmi 66 / 시편 66
Psalmi 67 / 시편 67
Psalmi 68 / 시편 68
Psalmi 69 / 시편 69
Psalmi 70 / 시편 70
Psalmi 71 / 시편 71
Psalmi 72 / 시편 72
Psalmi 73 / 시편 73
Psalmi 74 / 시편 74
Psalmi 75 / 시편 75
Psalmi 76 / 시편 76
Psalmi 77 / 시편 77
Psalmi 78 / 시편 78
Psalmi 79 / 시편 79
Psalmi 80 / 시편 80
Psalmi 81 / 시편 81
Psalmi 82 / 시편 82
Psalmi 83 / 시편 83
Psalmi 84 / 시편 84
Psalmi 85 / 시편 85
Psalmi 86 / 시편 86
Psalmi 87 / 시편 87
Psalmi 88 / 시편 88
Psalmi 89 / 시편 89
Psalmi 90 / 시편 90
Psalmi 91 / 시편 91
Psalmi 92 / 시편 92
Psalmi 93 / 시편 93
Psalmi 94 / 시편 94
Psalmi 95 / 시편 95
Psalmi 96 / 시편 96
Psalmi 97 / 시편 97
Psalmi 98 / 시편 98
Psalmi 99 / 시편 99
Psalmi 100 / 시편 100
Psalmi 101 / 시편 101
Psalmi 102 / 시편 102
Psalmi 103 / 시편 103
Psalmi 104 / 시편 104
Psalmi 105 / 시편 105
Psalmi 106 / 시편 106
Psalmi 107 / 시편 107
Psalmi 108 / 시편 108
Psalmi 109 / 시편 109
Psalmi 110 / 시편 110
Psalmi 111 / 시편 111
Psalmi 112 / 시편 112
Psalmi 113 / 시편 113
Psalmi 114 / 시편 114
Psalmi 115 / 시편 115
Psalmi 116 / 시편 116
Psalmi 117 / 시편 117
Psalmi 118 / 시편 118
Psalmi 119 / 시편 119
Psalmi 120 / 시편 120
Psalmi 121 / 시편 121
Psalmi 122 / 시편 122
Psalmi 123 / 시편 123
Psalmi 124 / 시편 124
Psalmi 125 / 시편 125
Psalmi 126 / 시편 126
Psalmi 127 / 시편 127
Psalmi 128 / 시편 128
Psalmi 129 / 시편 129
Psalmi 130 / 시편 130
Psalmi 131 / 시편 131
Psalmi 132 / 시편 132
Psalmi 133 / 시편 133
Psalmi 134 / 시편 134
Psalmi 135 / 시편 135
Psalmi 136 / 시편 136
Psalmi 137 / 시편 137
Psalmi 138 / 시편 138
Psalmi 139 / 시편 139
Psalmi 140 / 시편 140
Psalmi 141 / 시편 141
Psalmi 142 / 시편 142
Psalmi 143 / 시편 143
Psalmi 144 / 시편 144
Psalmi 145 / 시편 145
Psalmi 146 / 시편 146
Psalmi 147 / 시편 147
Psalmi 148 / 시편 148
Psalmi 149 / 시편 149
Psalmi 150 / 시편 150