A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Jobu 251
Tada je rekao Bildad iz Šuaha:
2
»Vlast i strah pripadaju Bogu, on održava mir na svojim visinama.
3
Može li se prebrojati njegova vojska ? Nad kim ne izlazi njegova svjetlost?
4
Kako da čovjek bude pravedan pred Bogom? Kako da ljudsko biće bude čisto?
5
Ni mjesec nije sjajan, ni zvijezde čiste u njegovim očima —
6
pa koliko manje vrijedi osoba: ljudsko biće tek je crv!«Jobu 25:1

Jobu 25:2

Jobu 25:3

Jobu 25:4

Jobu 25:5

Jobu 25:6Jobu 1 / Jobu 1

Jobu 2 / Jobu 2

Jobu 3 / Jobu 3

Jobu 4 / Jobu 4

Jobu 5 / Jobu 5

Jobu 6 / Jobu 6

Jobu 7 / Jobu 7

Jobu 8 / Jobu 8

Jobu 9 / Jobu 9

Jobu 10 / Jobu 10

Jobu 11 / Jobu 11

Jobu 12 / Jobu 12

Jobu 13 / Jobu 13

Jobu 14 / Jobu 14

Jobu 15 / Jobu 15

Jobu 16 / Jobu 16

Jobu 17 / Jobu 17

Jobu 18 / Jobu 18

Jobu 19 / Jobu 19

Jobu 20 / Jobu 20

Jobu 21 / Jobu 21

Jobu 22 / Jobu 22

Jobu 23 / Jobu 23

Jobu 24 / Jobu 24

Jobu 25 / Jobu 25

Jobu 26 / Jobu 26

Jobu 27 / Jobu 27

Jobu 28 / Jobu 28

Jobu 29 / Jobu 29

Jobu 30 / Jobu 30

Jobu 31 / Jobu 31

Jobu 32 / Jobu 32

Jobu 33 / Jobu 33

Jobu 34 / Jobu 34

Jobu 35 / Jobu 35

Jobu 36 / Jobu 36

Jobu 37 / Jobu 37

Jobu 38 / Jobu 38

Jobu 39 / Jobu 39

Jobu 40 / Jobu 40

Jobu 41 / Jobu 41

Jobu 42 / Jobu 42