A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Jobu 251
Tada je rekao Bildad iz Šuaha:
2
»Vlast i strah pripadaju Bogu, on održava mir na svojim visinama.
3
Može li se prebrojati njegova vojska ? Nad kim ne izlazi njegova svjetlost?
4
Kako da čovjek bude pravedan pred Bogom? Kako da ljudsko biće bude čisto?
5
Ni mjesec nije sjajan, ni zvijezde čiste u njegovim očima —
6
pa koliko manje vrijedi osoba: ljudsko biće tek je crv!«Jobu 25:1
Jobu 25:2
Jobu 25:3
Jobu 25:4
Jobu 25:5
Jobu 25:6


Jobu 1 / Jobu 1
Jobu 2 / Jobu 2
Jobu 3 / Jobu 3
Jobu 4 / Jobu 4
Jobu 5 / Jobu 5
Jobu 6 / Jobu 6
Jobu 7 / Jobu 7
Jobu 8 / Jobu 8
Jobu 9 / Jobu 9
Jobu 10 / Jobu 10
Jobu 11 / Jobu 11
Jobu 12 / Jobu 12
Jobu 13 / Jobu 13
Jobu 14 / Jobu 14
Jobu 15 / Jobu 15
Jobu 16 / Jobu 16
Jobu 17 / Jobu 17
Jobu 18 / Jobu 18
Jobu 19 / Jobu 19
Jobu 20 / Jobu 20
Jobu 21 / Jobu 21
Jobu 22 / Jobu 22
Jobu 23 / Jobu 23
Jobu 24 / Jobu 24
Jobu 25 / Jobu 25
Jobu 26 / Jobu 26
Jobu 27 / Jobu 27
Jobu 28 / Jobu 28
Jobu 29 / Jobu 29
Jobu 30 / Jobu 30
Jobu 31 / Jobu 31
Jobu 32 / Jobu 32
Jobu 33 / Jobu 33
Jobu 34 / Jobu 34
Jobu 35 / Jobu 35
Jobu 36 / Jobu 36
Jobu 37 / Jobu 37
Jobu 38 / Jobu 38
Jobu 39 / Jobu 39
Jobu 40 / Jobu 40
Jobu 41 / Jobu 41
Jobu 42 / Jobu 42