A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Jobu 231
Tada je Job odgovorio:
2
I danas mi je jadikovka tužna, Božja je ruka teška usprkos mom jecanju.
3
O, kad bih bar znao gdje da ga nađem! Kad bih mogao otići tamo gdje boravi,
4
izložio bih svoj slučaj pred njim i detaljno iznio sve dokaze.
5
Saslušao bih što bi mi odgovorio i razumio riječi koje bi mi uputio.
6
Bi li s velikom silom raspravljao sa mnom? Ne, on bi obratio pažnju na mene.
7
Mogao bih raspravljati s njim kao pravednik i konačno se osloboditi svoga Suca.
8
Ali, odem li na istok, on nije tamo; krenem li na zapad, ne nalazim ga.
9
Kad ga tražim na sjeveru , ne vidim ga, kad skrenem na jug , ne opažam ga.
10
No Bog zna put kojim idem, a kad me provjeri, izaći ću kao zlato.
11
Noge su mi pratile njegove stope, nisam skretao s puta njegovoga.
12
Od zapovijedi njegovih usana nisam odstupao, riječi sam njegovih usta pohranio u grudima .
13
Ali, tko će ga odvratiti kad nešto odluči? Sve što poželi, on i učini.
14
Izvršit će što je odredio za mene, a ima još mnogo takvih nauma.
15
Zato sam se prestravio pred njim, bojim ga se kad na sve pomislim.
16
Bog mi je sledio srce, Svemoćni me užasnuo.
17
Ali tama me nije ušutkala, gusta tama, koja mi lice pokriva.Jobu 23:1
Jobu 23:2
Jobu 23:3
Jobu 23:4
Jobu 23:5
Jobu 23:6
Jobu 23:7
Jobu 23:8
Jobu 23:9
Jobu 23:10
Jobu 23:11
Jobu 23:12
Jobu 23:13
Jobu 23:14
Jobu 23:15
Jobu 23:16
Jobu 23:17


Jobu 1 / Jobu 1
Jobu 2 / Jobu 2
Jobu 3 / Jobu 3
Jobu 4 / Jobu 4
Jobu 5 / Jobu 5
Jobu 6 / Jobu 6
Jobu 7 / Jobu 7
Jobu 8 / Jobu 8
Jobu 9 / Jobu 9
Jobu 10 / Jobu 10
Jobu 11 / Jobu 11
Jobu 12 / Jobu 12
Jobu 13 / Jobu 13
Jobu 14 / Jobu 14
Jobu 15 / Jobu 15
Jobu 16 / Jobu 16
Jobu 17 / Jobu 17
Jobu 18 / Jobu 18
Jobu 19 / Jobu 19
Jobu 20 / Jobu 20
Jobu 21 / Jobu 21
Jobu 22 / Jobu 22
Jobu 23 / Jobu 23
Jobu 24 / Jobu 24
Jobu 25 / Jobu 25
Jobu 26 / Jobu 26
Jobu 27 / Jobu 27
Jobu 28 / Jobu 28
Jobu 29 / Jobu 29
Jobu 30 / Jobu 30
Jobu 31 / Jobu 31
Jobu 32 / Jobu 32
Jobu 33 / Jobu 33
Jobu 34 / Jobu 34
Jobu 35 / Jobu 35
Jobu 36 / Jobu 36
Jobu 37 / Jobu 37
Jobu 38 / Jobu 38
Jobu 39 / Jobu 39
Jobu 40 / Jobu 40
Jobu 41 / Jobu 41
Jobu 42 / Jobu 42