A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Esteri 101
Potom je kralj Kserkso nametnuo porez u cijelom svome kraljevstvu, sve do njegovih najudaljenijih dijelova.
2
Sva njegova moćna i slavna djela, kao i cijela priča o Mordekaju i veličanstvenom položaju do kojega ga je kralj uzvisio, zapisani su u Knjizi ljetopisa kraljeva Medije i Perzije.
3
Židov Mordekaj bio je sljedeći do kralja Kserksa, najistaknutiji i najcjenjeniji među Židovima jer je uvijek radio za dobrobit svog naroda i zalagao se za njihovu buduću sigurnost i uspjeh.Esteri 10:1

Esteri 10:2

Esteri 10:3Esteri 1 / Esth 1

Esteri 2 / Esth 2

Esteri 3 / Esth 3

Esteri 4 / Esth 4

Esteri 5 / Esth 5

Esteri 6 / Esth 6

Esteri 7 / Esth 7

Esteri 8 / Esth 8

Esteri 9 / Esth 9

Esteri 10 / Esth 10