A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

1 Kraljevima 4

1
Kralj je Salomon vladao cijelim Izraelom.
2
Ovo su bili visoki kraljevi službenici: Azarija, Sadokov sin, bio je svećenik;
3
Elihoref i Ahija, Šišini sinovi, bili su sudski pisari; Jošafat, Ahiludov sin, bio je povjesničar;
4
Benaja, Jojadin sin, glavni vojni zapovjednik; Sadok i Abjatar, bili su svećenici;
5
Azarija, Natanov sin, nadgledao je upravitelje pokrajina; Zabud, Natanov sin, bio je svećenik i kraljev savjetnik;
6
Ahišar, upravitelj palače; Adoniram, Abdin sin, bio je zadužen za robove.
7
Salomon je imao dvanaestoricu upravitelja izraelskih pokrajina koji su snabdijevali kralja i dvor. Svaki je bio zadužen za nabavu jedan mjesec u godini.
8
Ovo su njihova imena: Ben Hur je bio upravitelj u Efrajimovome gorskom kraju;
9
Ben Deker u gradovima Makas, Šaalbim, Bet Šemeš, Elon i Bet Hanan;
10
Ben Hesed u kraju oko Arubota, Sohoa i Hefera;
11
Ben Abinadab, koji je bio oženjen Salomonovom kćeri Tafatom, upravljao je cijelim područjem Nafat Dora;
12
Baana, Ahiludov sin, bio je upravitelj u gradovima Taanak i Megido, u cijeloj regiji Bet Šeana kod grada Saretana, južno od Jezreela, od Bet Šeana do Abel Mehole nasuprot Jokmeamu;
13
Ben Geber upravljao je u gradu Ramotu, u Gileadu. Pod njegovom su upravom bila sva gileadska naselja Manašeovog potomka Jaira, kao i područje Argoba u Bašanu. U tom je području bilo šezdeset dobro utvrđenih gradova, zaštićenih zidinama i vratima s brončanim rešetkama.
14
Ahinadab, Idov sin, bio je upravitelj u Mahanaimu;
15
Ahimaas, koji je bio oženjen Salomonovom kćeri Basematom, bio je upravitelj u Naftaliju.
16
Baana, Hušajev sin, upravljao je područjima Ašera i Alota;
17
Jošafat, Paruahov sin, u Isakaru;
18
Šimej, Elin sin, u Benjaminu;
19
Geber, Urijin sin, u Gileadu. Također, ondje su vladali i amorejski kralj Sihon i bašanski kralj Og, nad kojima je Salomon postavio Gebera kao upravitelja.
20
Judejaca i Izraelaca bilo je puno, kao pijeska na morskoj obali. Imali su hrane i pića, i bili su sretni.
21
Salomon je vladao svim kraljevstvima od rijeke Eufrat do zemlje Filistejaca pa sve do granice s Egiptom. Sva su ta kraljevstva plaćala danak i bila podčinjena Salomonu za cijeloga njegovog života.
22
Dnevne su potrebe Salomonovog dvora iznosile: tri tone najboljeg brašna i šest tona običnog brašna,
23
deset utovljenih volova, dvadeset goveda s paše, sto ovaca, jelenska i srneća divljač, divokoze i utovljena perad.
24
Salomon je vladao svim kraljevstvima zapadno od rijeke Eufrat, od Tifse do Gaze, a duž svih granica njegovog kraljevstva bio je mir.
25
Za njegovog je života vladao mir i sigurnost u Judi i Izraelu. Od Dana do Beer Šebe, svaki je čovjek mirno živio pod svojom lozom i smokvom.
26
Salomon je imao 4.000 štala za držanje svojih konja i 12.000 konja.
27
Upravitelji su pokrajina, svaki u svome mjesecu, snabdijevali kralja Salomona i kraljevski stol. Nisu dopuštali da išta ponestane.
28
Osiguravali su i svoj udio ječma i slame za teretne i jahaće konje te dostavljali tamo gdje je trebalo.
29
Bog je Salomonu dao mudrost, razboritost i neizmjernu količinu znanja, kao pijeska na morskoj obali.
30
Salomonova je mudrost nadilazila mudrost cijelog Istoka i Egipta.
31
Bio je mudriji od svakog, mudriji i od Ezrahijca Etana i od Maholovih sinova Hemana, Kalkola i Darde. Bio je slavan u svim okolnim zemljama.
32
Sastavio je tri tisuće mudrih izreka i tisuću i pet pjesama.
33
Opisivao je biljke od libanonskog cedra do izopa, koji raste u pukotinama zidova. Poučavao je o životinjama, pticama, gmazovima i ribama.
34
Salomonovu su mudrost dolazili čuti ljudi iz svih naroda i izaslanici kraljeva iz cijeloga svijeta.
1 Kraljevima 4:1
1 Kraljevima 4:2
1 Kraljevima 4:3
1 Kraljevima 4:4
1 Kraljevima 4:5
1 Kraljevima 4:6
1 Kraljevima 4:7
1 Kraljevima 4:8
1 Kraljevima 4:9
1 Kraljevima 4:10
1 Kraljevima 4:11
1 Kraljevima 4:12
1 Kraljevima 4:13
1 Kraljevima 4:14
1 Kraljevima 4:15
1 Kraljevima 4:16
1 Kraljevima 4:17
1 Kraljevima 4:18
1 Kraljevima 4:19
1 Kraljevima 4:20
1 Kraljevima 4:21
1 Kraljevima 4:22
1 Kraljevima 4:23
1 Kraljevima 4:24
1 Kraljevima 4:25
1 Kraljevima 4:26
1 Kraljevima 4:27
1 Kraljevima 4:28
1 Kraljevima 4:29
1 Kraljevima 4:30
1 Kraljevima 4:31
1 Kraljevima 4:32
1 Kraljevima 4:33
1 Kraljevima 4:34
1 Kraljevima 1 / 1Kra 1
1 Kraljevima 2 / 1Kra 2
1 Kraljevima 3 / 1Kra 3
1 Kraljevima 4 / 1Kra 4
1 Kraljevima 5 / 1Kra 5
1 Kraljevima 6 / 1Kra 6
1 Kraljevima 7 / 1Kra 7
1 Kraljevima 8 / 1Kra 8
1 Kraljevima 9 / 1Kra 9
1 Kraljevima 10 / 1Kra 10
1 Kraljevima 11 / 1Kra 11
1 Kraljevima 12 / 1Kra 12
1 Kraljevima 13 / 1Kra 13
1 Kraljevima 14 / 1Kra 14
1 Kraljevima 15 / 1Kra 15
1 Kraljevima 16 / 1Kra 16
1 Kraljevima 17 / 1Kra 17
1 Kraljevima 18 / 1Kra 18
1 Kraljevima 19 / 1Kra 19
1 Kraljevima 20 / 1Kra 20
1 Kraljevima 21 / 1Kra 21
1 Kraljevima 22 / 1Kra 22