A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2 Samuelu 9

1
Jednom je David upitao: »Je li ostao itko od Šaulove obitelji? Želim se pobrinuti za tu osobu, radi Jonatana.«
2
Među članovima Šaulove obitelji našao se sluga po imenu Siba. Pozvali su ga k Davidu. Kralj ga upita: »Jesi li ti Siba?« »Jesam, tebi na usluzi«, odgovori on.
3
»Postoji li još netko od Šaulove obitelji?« rekao je kralj, »Želim pokazati Božju dobrotu toj osobi.« Siba odgovori: »Ostao je još samo hromi Jonatanov sin.«
4
»A gdje je on?« upita kralj. »U kući Makira, Amielovog sina, u Lo Debaru«, odgovori Siba.
5
Tada kralj David zapovjedi da Jonatanovog sina dovedu iz Lo Debara, iz kuće Amielovog sina Makira.
6
Kad je Mefibošet, Jonatanov sin i Šaulov unuk, stao pred Davida, poklonio mu se do zemlje. David je rekao: »Mefibošete!« »Tvoj sam sluga«, odgovori on.
7
»Ne boj se«, reče mu David, »bit ću milostiv prema tebi radi tvoga oca Jonatana. Vratit ću ti svu zemlju koja je pripadala tvome djedu Šaulu i uvijek ćeš moći jesti za mojim stolom.«
8
Mefibošet se poklonio i rekao: »Ne vrijedim više od crknutog psa, a ti si ipak ljubazan prema meni.«
9
Tada je kralj pozvao Sibu, slugu Šaulove obitelji. Rekao mu je: »Dao sam unuku tvoga gospodara sve što je pripadalo njegovoj obitelj.
10
Ti, tvoji sinovi i sluge obrađivat ćete njegovu zemlju, sakupljati urod i hraniti ga. Mefibošet će uvijek imati mjesto za mojim stolom. « Siba je imao petnaestoricu sinova i dvadesetoricu slugu.
11
A Siba je rekao kralju: »Gospodaru, učinit ću sve što zapovijedaš.« Tako je Mefibošet jeo za Davidovim stolom, kao bilo koji od kraljevih sinova.
12
Mefibošet je imao sinčića Miku i svi su Sibini ljudi bili njegovi sluge.
13
Živio je u Jeruzalemu. Hramao je na obje noge i svakog je dana jeo za kraljevim stolom.
2 Samuelu 9:1
2 Samuelu 9:2
2 Samuelu 9:3
2 Samuelu 9:4
2 Samuelu 9:5
2 Samuelu 9:6
2 Samuelu 9:7
2 Samuelu 9:8
2 Samuelu 9:9
2 Samuelu 9:10
2 Samuelu 9:11
2 Samuelu 9:12
2 Samuelu 9:13
2 Samuelu 1 / 2Sam 1
2 Samuelu 2 / 2Sam 2
2 Samuelu 3 / 2Sam 3
2 Samuelu 4 / 2Sam 4
2 Samuelu 5 / 2Sam 5
2 Samuelu 6 / 2Sam 6
2 Samuelu 7 / 2Sam 7
2 Samuelu 8 / 2Sam 8
2 Samuelu 9 / 2Sam 9
2 Samuelu 10 / 2Sam 10
2 Samuelu 11 / 2Sam 11
2 Samuelu 12 / 2Sam 12
2 Samuelu 13 / 2Sam 13
2 Samuelu 14 / 2Sam 14
2 Samuelu 15 / 2Sam 15
2 Samuelu 16 / 2Sam 16
2 Samuelu 17 / 2Sam 17
2 Samuelu 18 / 2Sam 18
2 Samuelu 19 / 2Sam 19
2 Samuelu 20 / 2Sam 20
2 Samuelu 21 / 2Sam 21
2 Samuelu 22 / 2Sam 22
2 Samuelu 23 / 2Sam 23
2 Samuelu 24 / 2Sam 24