A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

2 Samuelu 21

1
Dok je David bio kralj, tri je godine zaredom u zemlji vladala glad. David se pomolio BOGU, a on je odgovorio: »Šaulova je obitelj kriva za prolijevanje krvi i smrt Gibeonaca.«
2
Stoga, kralj je pozvao Gibeonce i razgovarao s njima. Gibeonci, naime, nisu bili Izraelci, već skupina Amorejaca koji su opstali među Izraelcima. Izraelci su se zakleli Gibeoncima da im neće nauditi, ali ih je Šaul ipak progonio u svojoj revnosti za narode Izraela i Jude.
3
David je upitao Gibeonce: »Što mogu učiniti za vas? Kako se mogu iskupiti da biste blagoslovili Božji narod?«
4
Gibeonci su odgovorili: »Ne tražimo od Šaula i njegove obitelji srebro i zlato, niti tražimo smrt ikoga u Izraelu.« »Što onda želite da učinim za vas?« upita David.
5
Odgovorili su mu: »Šaul je bio taj koji nas je progonio i pokušavao istrijebiti u cijelome Izraelu.
6
Bio je Božji izabranik. Izruči nam sedmoricu njegovih sinova, a mi ćemo njihova tijela javno izložiti pred BOGOM u Šaulovom Gibeonu.« Kralj je obećao: »Predat ću vam Šaulove sinove.«
7
Kralj je poštedio Jonatanovog sina Mefibošeta, Šaulovog unuka. Poštedio ga je zbog zakletve BOGU koja ga je vezivala s Jonatanom.
8
Gibeoncima je predao Armonija i Mefibošeta , sinove Šaula i Ajine kćeri Rispe. Predao je također petoricu sinova Šaulove kćeri Merabe i Adriela, sina Barzilaja iz Mehole.
9
Gibeonci su ih pogubili i tijela im izložili na vrhu brda pred BOGOM. Zajedno su ubijeni u prvim danima žetve, baš kad se počinjao pobirati ječam.
10
Rispa, Ajina kći, uzela je tkaninu za žalovanje i prostrla je na jednoj stijeni. Ondje je čuvala mrtva tijela od početka žetve pa sve dok s neba nije pala kiša. Danju ih je čuvala od ptica, a noću od divljih životinja.
11
David je čuo što čini Ajina kći Rispa, nekadašnja Šaulova supruga ropkinja.
12
Od stanovnika Jabeša u Gileadu preuzeo je Šaulove i Jonatanove kosti. Nakon njihove pogibije na gori Gilboa, glavari Jabeša su u Gilead potajno odnijeli njihova mrtva tijela, koja su Filistejci bili javno izložili na trgu u Bet Šanu.
13
David je sakupio i spalio Šaulove i Jonatanove kosti, kao i tijela sedmorice ubijenih Šaulovih potomaka.
14
Prema kraljevoj zapovijedi, sve je pokopano u grobnici Šaulovog oca Kiša u Seli, u Benjaminovoj zemlji. Nakon toga, BOG je ponovo slušao molitve ljudi u toj zemlji.
15
Ponovo je izbio rat između Filistejaca i Izraelaca. David se borio uz svoje ljude protiv Filistejaca i u borbi se jako iscrpio.
16
Išbi Benob, ratnik posvećen bogu Rafi , imao je brončano koplje teško tri kilograma . Bio je naoružan novim mačem i uvjeren da će ubiti Davida.
17
No Davidu je u pomoć priskočio Abišaj, Serujin sin, koji je napao Filistejca i ubio ga. Tada su se ljudi zakleli Davidu: »Više ne smiješ riskirati svoj život jer o tebi ovisi budućnost Izraela!«
18
Poslije se povela bitka s Filistejcima u Gobu. Hušanin Sibekaj ubio je Safa, još jednoga filistejskog vojnika koji je bio sljedbenik boga Rafe.
19
U drugoj bitci s Filistejcima kod Goba, Elhanan iz Betlehema, sin Jair Oregima, ubio je Lahmija, brata Golijata iz Gata. Držak njegovog koplja bio je velik kao tkalačko vratilo.
20
U bitci pored Gata Izraelci su se borili protiv jednoga divovskog ratnika koji je ukupno imao dvadeset i četiri prsta — po šest prstiju na svakoj ruci i nozi. I on je bio sljedbenik boga Rafe.
21
Izazivao je Izraelce i ismijavao ih. No ubio ga je Jonatan, sin Davidovog brata Šimeja.
22
Sva ova četvorica filistejskih ratnika bila su sljedbenici boga Rafe iz Gata. Sve su ih pobili David i njegovi ljudi.
2 Samuelu 21:1
2 Samuelu 21:2
2 Samuelu 21:3
2 Samuelu 21:4
2 Samuelu 21:5
2 Samuelu 21:6
2 Samuelu 21:7
2 Samuelu 21:8
2 Samuelu 21:9
2 Samuelu 21:10
2 Samuelu 21:11
2 Samuelu 21:12
2 Samuelu 21:13
2 Samuelu 21:14
2 Samuelu 21:15
2 Samuelu 21:16
2 Samuelu 21:17
2 Samuelu 21:18
2 Samuelu 21:19
2 Samuelu 21:20
2 Samuelu 21:21
2 Samuelu 21:22
2 Samuelu 1 / 2Sam 1
2 Samuelu 2 / 2Sam 2
2 Samuelu 3 / 2Sam 3
2 Samuelu 4 / 2Sam 4
2 Samuelu 5 / 2Sam 5
2 Samuelu 6 / 2Sam 6
2 Samuelu 7 / 2Sam 7
2 Samuelu 8 / 2Sam 8
2 Samuelu 9 / 2Sam 9
2 Samuelu 10 / 2Sam 10
2 Samuelu 11 / 2Sam 11
2 Samuelu 12 / 2Sam 12
2 Samuelu 13 / 2Sam 13
2 Samuelu 14 / 2Sam 14
2 Samuelu 15 / 2Sam 15
2 Samuelu 16 / 2Sam 16
2 Samuelu 17 / 2Sam 17
2 Samuelu 18 / 2Sam 18
2 Samuelu 19 / 2Sam 19
2 Samuelu 20 / 2Sam 20
2 Samuelu 21 / 2Sam 21
2 Samuelu 22 / 2Sam 22
2 Samuelu 23 / 2Sam 23
2 Samuelu 24 / 2Sam 24