A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Postanka 30

1
Kad je Rahela vidjela da Jakovu ne rađa djecu, postala je ljubomorna na svoju sestru. Rekla mu je: »Daj mi djecu, inače ću umrijeti!«
2
Jakov se razljutio na Rahelu i rekao: »Pa nisam ja Bog. On ti nije dao da rađaš djecu.«
3
A ona je rekla: »Evo moje sluškinje Bilhe — spavaj s njom, da ona rodi za mene i da preko nje dobijem djecu.«
4
Tako mu je dala svoju sluškinju Bilhu za ženu, a Jakov je spavao s njom.
5
Bilha je zatrudnjela i rodila mu sina.
6
Tada je Rahela rekla: »Bog je presudio u moju korist. Čuo je moju molitvu i dao mi sina.« Zato ga je nazvala Dan .
7
Rahelina sluškinja Bilha ponovo je zatrudnjela i rodila Jakovu drugog sina.
8
Rahela je tada rekla: »Žestoka je bila borba s mojom sestrom, ali pobijedila sam.« Zato mu je dala ime Naftali .
9
Kad je Lea vidjela da je prestala rađati, dala je svoju sluškinju Zilpu Jakovu za ženu.
10
Leina je sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina.
11
Lea je tada rekla: »Kakva sreća!« Zato mu je dala ime Gad .
12
Leina je sluškinja Zilpa rodila Jakovu i drugog sina, a
13
Lea je tada rekla: »Jako sam sretna! Sad će me žene zvati sretnom!« Zato mu je dala ime Ašer .
14
U vrijeme pšenične žetve Ruben je otišao u polje i našao mandragoru pa ju je donio svojoj majci Lei. No Rahela tada reče Lei: »Molim te, daj mi malo mandragore tvoga sina.«
15
Lea joj odgovori: »Zar ti nije dosta što si mi uzela muža, nego mi želiš uzeti i mandragoru moga sina?« »Onda ovako«, rekla je Rahela, »neka Jakov noćas spava s tobom u zamjenu za mandragoru tvoga sina.«
16
Kad se Jakov uvečer vratio s polja, Lea mu je izašla ususret i rekla: »Večeras spavaš sa mnom jer sam te unajmila za mandragoru svoga sina.« Tako je Jakov te noći spavao s njom.
17
Bog je čuo Leinu molitvu te je zatrudnjela i rodila Jakovu petog sina.
18
Tada je rekla: »Bog me nagradio što sam svoju sluškinju dala svome mužu.« Zato mu je dala ime Isakar .
19
Zatim je Lea ponovo zatrudnjela i rodila Jakovu šestog sina.
20
Tada je rekla: »Bog mi je dao divan dar. Sad će me moj muž poštovati jer sam mu rodila šest sinova.« Zato mu je dala ime Zebulun .
21
Kasnije je Lea rodila kćer i dala joj ime Dina.
22
Zatim se Bog sjetio Rahele, ispunio njezinu molbu i učinio je plodnom.
23
Zatrudnjela je i rodila sina pa rekla: »Bog je uklonio moju sramotu.«
24
Dala mu je ime Josip , govoreći: »Neka mi BOG nadoda još jednog sina.«
25
Kad je Rahela rodila Josipa, Jakov je rekao Labanu: »Pusti me da se vratim u svoj rodni kraj.
26
Daj mi moje žene i djecu, za koje sam ti služio, i pusti nas da idemo. Dobro znaš koliko sam radio za tebe.«
27
Laban mu odgovori: »Ako sam stekao tvoju naklonost, poslušaj me. Gatanjem sam doznao da me BOG zbog tebe blagoslovio.
28
Odredi plaću koju tražiš i dat ću ti je.«
29
Jakov mu odgovori: »Znaš kako sam ti služio i što je bilo s tvojom stokom.
30
Ono malo što si imao prije mog dolaska sad se obilno uvećalo i BOG te blagoslovio kroz sve što sam radio. Zar nije vrijeme da počnem raditi za svoj dom?«
31
Laban je upitao: »Što da ti dam?« »Nemoj mi ništa dati«, odgovori Jakov. »Ali, ako ovo učiniš za mene, nastavit ću pasti i čuvati tvoja stada:
32
pusti me da danas prođem kroz sva tvoja stada i izdvojim svaku pjegavu i šarenu ovcu, svako crno janje te svaku šarenu i pjegavu kozu. Neka mi to bude plaća.
33
Kad ubuduće budeš provjeravao stoku, koju sam uzeo kao plaću, neka moje poštenje svjedoči za mene. Svaka koza u mom posjedu, koja ne bude šarena ili pjegava, i svako janje, koje ne bude crno, neka se smatraju ukradenima.«
34
»U redu«, rekao je Laban. »Neka bude kako si rekao.«
35
No toga je istog dana Laban iz stada uklonio sve jarce koji su imali pruge ili šare, sve pjegave i šarene koze, sve koje su bile imalo bijele i svu crnu janjad pa ih predao svojim sinovima.
36
Zatim je sa sinovima i stokom otišao tri dana hoda daleko od Jakova, dok je Jakov ostao napasati ostala Labanova stada.
37
Jakov je uzeo svježe grane jablana, badema i platane pa na njima napravio bijele pruge, guleći koru i ogoljujući bijelo drvo.
38
Zatim je te prugaste grančice stavio u sva pojila, da budu pred stadima kad dolaze piti. Budući da se stoka parila kad je dolazila na pojila,
39
parila se ispred grana pa je rađala prugaste, pjegave i šarene mlade.
40
Jakov je mladu stoku odvojio, a ostalu okrenuo da gleda u prugastu i crnu stoku koja je pripadala Labanu. Jakov je dobio svoja odvojena stada i nije ih miješao s Labanovima.
41
Kad su se snažnije životinje iz stada parile, stavljao bi grane u pojila ispred životinja, da se pare pored njih.
42
No pred kržljave životinje Jakov nije stavljao grane te su one pripale Labanu, a snažne njemu.
43
Tako se Jakov silno obogatio jer je stekao velika stada ovaca i koza, deve i magarace, sluškinje i sluge.
Postanka 30:1
Postanka 30:2
Postanka 30:3
Postanka 30:4
Postanka 30:5
Postanka 30:6
Postanka 30:7
Postanka 30:8
Postanka 30:9
Postanka 30:10
Postanka 30:11
Postanka 30:12
Postanka 30:13
Postanka 30:14
Postanka 30:15
Postanka 30:16
Postanka 30:17
Postanka 30:18
Postanka 30:19
Postanka 30:20
Postanka 30:21
Postanka 30:22
Postanka 30:23
Postanka 30:24
Postanka 30:25
Postanka 30:26
Postanka 30:27
Postanka 30:28
Postanka 30:29
Postanka 30:30
Postanka 30:31
Postanka 30:32
Postanka 30:33
Postanka 30:34
Postanka 30:35
Postanka 30:36
Postanka 30:37
Postanka 30:38
Postanka 30:39
Postanka 30:40
Postanka 30:41
Postanka 30:42
Postanka 30:43
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50