A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Postanka 29

1
Zatim je Jakov nastavio put i stigao u zemlju istočnih naroda.
2
U polju je ugledao bunar i tri stada ovaca kako leže pokraj njega. Iz tog su se bunara napajala stada, a na otvoru bunara bio je navaljen velik kamen.
3
Tek kad bi se sva stada okupila na tome mjestu, pastiri bi odvaljali kamen s bunara i napojili ovce. Nakon toga bi ponovo vratili kamen na bunar.
4
Jakov upita pastire: »Odakle ste, braćo?« »Iz Harana«, odgovore oni.
5
Dalje ih upita: »Poznajete li Labana, Nahorovog unuka?« »Poznajemo«, odgovore mu.
6
»Je li dobro?« još ih upita Jakov. »Dobro je«, rekli su. »Evo njegova kći Rahela upravo dolazi s ovcama.«
7
»Pogledajte«, rekao je on, »sunce je još visoko. Nije vrijeme da se stoka skuplja za počinak. Napojite ovce pa ih vratite na pašu.«
8
»Ne možemo«, rekli su, »dok se sva stada ne sakupe i dok se kamen ne odvalja s otvora bunara. Tek tada možemo napojiti ovce.«
9
Dok je još razgovarao s njima, Rahela je stigla s ovcama svog oca jer se ona brinula za njih.
10
Kad je Jakov ugledao Rahelu, kćer svog ujaka Labana, i njegove ovce, otišao je na bunar i odvaljao kamen s otvora pa mu napojio ovce.
11
Zatim je Jakov poljubio Rahelu i glasno zaplakao.
12
Kad joj je rekao da je rođak njezinog oca, Rebekin sin, ona otrča i javi to svome ocu.
13
Čim je čuo vijest o sestrinom sinu Jakovu, Laban mu potrča ususret, zagrli ga i poljubi pa ga odvede svojoj kući. Kad mu je Jakov ispričao sve što se dogodilo,
14
Laban je rekao: »Zaista si ti od moga roda !« Nakon što je Jakov kod Labana proveo mjesec dana,
15
Laban mu je rekao: »Ne trebaš mi služiti besplatno zato što si mi rođak. Reci mi, koliko da te plaćam?«
16
Laban je imao dvije kćeri. Starija se zvala Lea, a mlađa Rahela.
17
Lea je imala lijepe oči , a Rahela je imala lijepo lice i tijelo.
18
Jakov je volio Rahelu pa je rekao: »Služit ću ti sedam godina za tvoju mlađu kćer Rahelu.«
19
»Bolje da je dam tebi nego nekom drugome«, rekao je Laban. »Ostani kod mene.«
20
Tako je Jakov služio za Rahelu sedam godina, a zbog ljubavi prema njoj, činilo mu se kao samo nekoliko dana.
21
Nakon sedam godina Jakov je rekao Labanu: »Vrijeme je mog služenja isteklo. Daj mi sada moju ženu. Želim biti s njom.«
22
Laban je okupio sve mještane i spremio gozbu.
23
Ali, kad je došla večer, doveo je Jakovu svoju kćer Leu pa je Jakov spavao s njom.
24
(A Lei je dao ropkinju Zilpu da joj bude sluškinja.)
25
Kad je svanulo jutro, Jakov je vidio da je to Lea! Rekao je Labanu: »Što si mi učinio? Zar ti nisam služio za Rahelu? Zašto si me prevario?«
26
»U našoj zemlji ne daje se na udaju mlađa kći prije starije«, odgovorio je Laban.
27
»Završi svadbeni tjedan s Leom pa ćemo ti dati i Rahelu za još sedam godina služenja.«
28
Jakov učini tako i završi svadbeni tjedan s Leom. Tada mu je Laban dao svoju kćer Rahelu za ženu,
29
a svoju ropkinju Bilhu dao je Raheli da joj bude sluškinja.
30
Tako je Jakov spavao i s Rahelom, koju je volio više od Lee, pa je Labanu služio još sedam godina.
31
Kad je BOG vidio da Lea nije voljena, učinio ju je plodnom, a Rahela je bila neplodna.
32
Lea je zatrudnjela i rodila sina. Dala mu je ime Ruben jer je rekla: »BOG je vidio moj jad, a sad će me muž zavoljeti.«
33
Lea je ponovo zatrudnjela i rodila sina. Rekla je: »Zato što je BOG čuo da nisam voljena, dao mi je i ovog sina.« Tako mu je dala ime Šimun .
34
Zatim je ponovo zatrudnjela i rodila sina. Rekla je: »Sad će se moj muž vezati za mene jer sam mu rodila trojicu sinova.« Stoga mu je dala ime Levi .
35
Još je jednom zatrudnjela i rodila sina pa rekla: »Ovog ću puta zahvaliti BOGU.« Zato mu je dala ime Juda . Zatim je prestala rađati.
Postanka 29:1
Postanka 29:2
Postanka 29:3
Postanka 29:4
Postanka 29:5
Postanka 29:6
Postanka 29:7
Postanka 29:8
Postanka 29:9
Postanka 29:10
Postanka 29:11
Postanka 29:12
Postanka 29:13
Postanka 29:14
Postanka 29:15
Postanka 29:16
Postanka 29:17
Postanka 29:18
Postanka 29:19
Postanka 29:20
Postanka 29:21
Postanka 29:22
Postanka 29:23
Postanka 29:24
Postanka 29:25
Postanka 29:26
Postanka 29:27
Postanka 29:28
Postanka 29:29
Postanka 29:30
Postanka 29:31
Postanka 29:32
Postanka 29:33
Postanka 29:34
Postanka 29:35
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50