A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Postanka 12

1
BOG je rekao Abramu: »Ostavi svoju zemlju, svoju rodbinu i dom svog oca. Idi u zemlju koju ću ti pokazati.
2
Učinit ću od tebe velik narod i blagoslovit ću te. Ime ću ti učiniti velikim, i ti ćeš biti blagoslov.
3
Blagoslivljat ću one koji tebe blagoslivljaju, a proklinjat one koji tebe proklinju. Po tebi će biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji.«
4
I Abram je krenuo, kao što mu je BOG rekao, a s njim je pošao i Lot. Abram je imao sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana.
5
Sa sobom je poveo svoju ženu Saraju, nećaka Lota, uzeo je svu imovinu koju su stekli i sve robove koje su imali u Haranu. Zaputili su se u zemlju Kanaan. Kad su stigli,
6
Abram je prošao zemljom sve do mjesta Šekem, do poznatoga hrasta Moreh . Tada su ondje živjeli Kanaanci.
7
BOG se pokazao Abramu i rekao mu: »Ovu ću zemlju dati tvome potomstvu.« Ondje je Abram napravio žrtvenik BOGU koji mu se pokazao.
8
Potom je otišao u brda, istočno od Betela, gdje je razapeo svoj šator. Betel mu je bio na zapadu, a Aj na istoku. Abram je ondje napravio žrtvenik BOGU i štovao BOGA .
9
Zatim je nastavio putovati, od mjesta do mjesta, prema jugu.
10
U zemlji je zavladala toliko velika glad da je Abram otišao u Egipat kako bi neko vrijeme ondje živio kao stranac.
11
Na ulasku u Egipat rekao je svojoj ženi Saraji: »Slušaj, znam da si prekrasna žena.
12
Kad te Egipćani vide, bit će ljubomorni što si mi žena pa će me ubiti, a tebe zadržati za sebe.
13
Zato, reci da si mi sestra, da zbog tebe dobro prođem i da mi poštede život.«
14
Kad je Abram stigao u Egipat, Egipćani su vidjeli da je Saraja vrlo lijepa.
15
A vidjeli su je i faraonovi službenici pa je pohvalili pred njim. Tako su je doveli na faraonov dvor da bude jedna od njegovih žena .
16
Radi nje je faraon lijepo postupao s Abramom te je on stekao ovce i koze, goveda, magarce i magarice, deve, robove i ropkinje.
17
No BOG je poslao teške bolesti na faraona i njegove ukućane zbog Abramove žene Saraje.
18
Stoga je faraon pozvao Abrama i upitao: »Što si mi učinio? Zašto mi nisi rekao da je ona tvoja žena?
19
Zašto si rekao da ti je sestra pa sam je uzeo sebi za ženu? Sad ti je vraćam — uzmi je i idi!«
20
Zatim je faraon dao zapovijed svojim ljudima pa su otpremili Abrama s njegovom ženom i svom imovinom.
Postanka 12:1
Postanka 12:2
Postanka 12:3
Postanka 12:4
Postanka 12:5
Postanka 12:6
Postanka 12:7
Postanka 12:8
Postanka 12:9
Postanka 12:10
Postanka 12:11
Postanka 12:12
Postanka 12:13
Postanka 12:14
Postanka 12:15
Postanka 12:16
Postanka 12:17
Postanka 12:18
Postanka 12:19
Postanka 12:20
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50