A A A A A
×

Hrvatska Biblija (SHP) 2019

Postanka 11

1
Na cijelome svijetu govorio se samo jedan jezik i koristile iste riječi.
2
Kako su se ljudi kretali po istoku, naišli su na dolinu u zemlji Babiloniji i ondje se nastanili.
3
»Hajdemo praviti cigle i peći ih da otvrdnu«, rekli su jedan drugome. Tako su koristili ciglu umjesto kamena i katran umjesto žbuke.
4
Zatim su rekli: »Hajdemo sagraditi sebi grad i toranj s vrhom do neba, da steknemo ugled i da se ne raspršimo po cijelome svijetu.«
5
BOG je sišao vidjeti grad i toranj što su ih zidali ljudi.
6
»Zaista su jedan narod i svi govore jednim jezikom«, rekao je BOG. »Ovo je tek početak njihovih djela. Što god naume, sad će im biti ostvarivo.
7
Hajde da siđemo i pobrkamo im jezik, da se međusobno ne razumiju.«
8
Tako ih je BOG odande raspršio po cijelome svijetu, a zidanje je grada zaustavljeno.
9
Grad se zvao Babilon zato što je BOG ondje pobrkao jezik cijeloga svijeta. Odande ih je BOG raspršio po čitavoj zemlji.
10
Ovo je Šemovo potomstvo : Dvije godine nakon potopa, kad je Šem imao 100 godina, rodio mu se Arpakšad.
11
Nakon Arpakšadovog rođenja, Šem je živio 500 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
12
Kad je Arpakšad imao 35 godina, rodio mu se Šelah.
13
Nakon Šelahovog rođenja, Arpakšad je živio 403 godine. Dobio je još sinova i kćeri.
14
Kad je Šelah imao 30 godina, rodio mu se Eber.
15
Nakon Eberovog rođenja, Šelah je živio 403 godine. Dobio je još sinova i kćeri.
16
Kad je Eber imao 34 godine, rodio mu se Peleg.
17
Nakon Pelegovog rođenja, Eber je živio 430 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
18
Kad je Peleg imao 30 godina, rodio mu se Reu.
19
Nakon Reuovog rođenja, Peleg je živio 209 godina i imao još sinova i kćeri.
20
Kad je Reu imao 32 godine, rodio mu se Serug.
21
Nakon Serugovog rođenja, Reu je živio 207 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
22
Kad je Serug imao 30 godina, rodio mu se Nahor.
23
Nakon Nahorovog rođenja, Serug je živio 200 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
24
Kad je Nahor imao 29 godina, rodio mu se Terah.
25
Nakon Terahovog rođenja, Nahor je živio 119 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
26
Nakon što je Terah napunio 70 godina, rodili su mu se Abram, Nahor i Haran.
27
Ovo je Terahovo potomstvo: Terahu su se rodili Abram, Nahor i Haran. Haranu se rodio Lot.
28
Haran je umro za života svog oca, u Uru Kaldejskom, u zemlji gdje je rođen.
29
I Abram i Nahor su se oženili. Abramova žena zvala se Saraja, a Nahorova Milka. Milka je bila kći Harana koji je još imao i kćer Isku.
30
Saraja nije imala djece jer je bila neplodna.
31
Terah je uzeo sina Abrama, unuka Lota, Haranovog sina, i svoju snahu Saraju, Abramovu ženu, pa se s njima zaputio iz Ura Kaldejskog u zemlju Kanaan. No kad su stigli do Harana, ondje su se i nastanili.
32
Terah je živio 205 godina i umro je u Haranu.
Postanka 11:1
Postanka 11:2
Postanka 11:3
Postanka 11:4
Postanka 11:5
Postanka 11:6
Postanka 11:7
Postanka 11:8
Postanka 11:9
Postanka 11:10
Postanka 11:11
Postanka 11:12
Postanka 11:13
Postanka 11:14
Postanka 11:15
Postanka 11:16
Postanka 11:17
Postanka 11:18
Postanka 11:19
Postanka 11:20
Postanka 11:21
Postanka 11:22
Postanka 11:23
Postanka 11:24
Postanka 11:25
Postanka 11:26
Postanka 11:27
Postanka 11:28
Postanka 11:29
Postanka 11:30
Postanka 11:31
Postanka 11:32
Postanka 1 / Pos 1
Postanka 2 / Pos 2
Postanka 3 / Pos 3
Postanka 4 / Pos 4
Postanka 5 / Pos 5
Postanka 6 / Pos 6
Postanka 7 / Pos 7
Postanka 8 / Pos 8
Postanka 9 / Pos 9
Postanka 10 / Pos 10
Postanka 11 / Pos 11
Postanka 12 / Pos 12
Postanka 13 / Pos 13
Postanka 14 / Pos 14
Postanka 15 / Pos 15
Postanka 16 / Pos 16
Postanka 17 / Pos 17
Postanka 18 / Pos 18
Postanka 19 / Pos 19
Postanka 20 / Pos 20
Postanka 21 / Pos 21
Postanka 22 / Pos 22
Postanka 23 / Pos 23
Postanka 24 / Pos 24
Postanka 25 / Pos 25
Postanka 26 / Pos 26
Postanka 27 / Pos 27
Postanka 28 / Pos 28
Postanka 29 / Pos 29
Postanka 30 / Pos 30
Postanka 31 / Pos 31
Postanka 32 / Pos 32
Postanka 33 / Pos 33
Postanka 34 / Pos 34
Postanka 35 / Pos 35
Postanka 36 / Pos 36
Postanka 37 / Pos 37
Postanka 38 / Pos 38
Postanka 39 / Pos 39
Postanka 40 / Pos 40
Postanka 41 / Pos 41
Postanka 42 / Pos 42
Postanka 43 / Pos 43
Postanka 44 / Pos 44
Postanka 45 / Pos 45
Postanka 46 / Pos 46
Postanka 47 / Pos 47
Postanka 48 / Pos 48
Postanka 49 / Pos 49
Postanka 50 / Pos 50