A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Marku 31
Dođe opet u sinagogu. Tu je bio čovjek s osušenom rukom.
2
Pazili su na nj hoće li ga u subotu iscijeliti, da ga mogu optužiti.
3
Tada reče čovjeku s osušenom rukom: “Stani na sredinu!”
4
Onda ih upita: “Treba li u subotu činiti dobro ili zlo? Smijem li spasiti život ili pustiti da propadne?” Skupljeni su šutjeli.
5
Ožalošćen zbog tvrdoće njihova srca, pogleda srdito na njih uokolo i reče čovjeku: “Pruži svoju ruku!” On je pruži, i ruka mu je bila opet zdrava.
6
Smjesta izađoše farizeji i posavjetovaše se s Herodovim pristašama protiv njega, kako bi ga mogli upropastiti.
7
Isus se povuče sa svojim učenicima k moru. Veliko mnoštvo naroda iz Galileje išlo je za njim. I iz Judeje
8
i Jeruzalema, iz Idumeje, iz okolice s one strane Jordana, i od Tira i Sidona dolazili su ljudi k njemu u velikim skupinama kad su čuli za njegova djela.
9
Tada reče svojim učenicima neka zbog mnoštva naroda bude uvijek spremna lađica za njega, da ne dođe u stisku.
10
On je, naime, mnoge iscijelio te su stoga navaljivali na nj svi bolesni, da ga se dotaknu.
11
Kad su ga vidjeli nečisti dusi, padali su pred njega ničice i vikali: “Ti si Božji Sin.”
12
A on im je strogo zabranjivao da ga razglašuju.
13
Tada uziđe na goru i dozva k sebi koje je htio, i dođoše mu.
14
I uspostavi dvanćstoricu (koje nazva i apostolima). Oni su trebali biti s njime i njih je kanio poslati da propovijedaju.
15
Oni bi trebali imati i moć da izgone đavle.
16
Uspostavi sljedeću dvanćstoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar,
17
Jakova, Zebedejeva sina, i Ivana, Jakovljeva brata, kojima je dao ime Boanerges, što znači sinovi groma;\
18
nadalje Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova, Alfejeva sina, Tadeja, Šimuna Revnitelja
19
i Judu Iškariotskoga, koji je postao njegov izdajnik.
20
Tada ode kući. Opet se sabra mnoštvo, tako da nisu mogli ni blagovati.
21
Kad je to čula njegova svojta, podigoše se da ga odvedu silom. Jer se govorilo da je izvan sebe.
22
A pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema rekoše: “On je opsjednut od Beelzebula. S pomoću đavolskoga poglavice izgoni đavle.”
23
Tada ih je dozvao i govorio im u prispodobama: “Kako može sotona izgoniti sotonu?
24
Ako je kraljevstvo u sebi nesložno, onda takvo kraljevstvo ne može opstati.
25
Ako je kuća u samoj sebi nesložna, onda se takva kuća ne može održati.
26
I ako sotona ustane protiv samoga sebe i nesložan je sa samim sobom, onda ne može opstati nego će propasti.
27
Nitko ne može provaliti u kuću jakoga i oteti mu imanje, ako nije najprije svezao jakoga. Tek tada može oplijeniti njegovu kuću.
28
Zaista, kažem vam: Svi grijesi i huljenja na Boga, što ih počine ljudi, oprostit će im se.
29
Ali tko pohuli na Duha Svetoga, ne nalazi navijeke oproštenja, nego ostaje krivac vječnoga grijeha.”
30
Oni su naime tvrdili: “On ima u sebi nečistoga duha.”
31
Tada dođoše njegova majka i braća. Ostadoše stojeći vani i dadoše ga pozvati.
32
Mnoštvo je ljudi sjedilo oko njega. Tada mu javiše: “Tvoja majka i braća stoje vani i pitaju za te.”
33
On im odvrati: “Tko je moja mati, i tko su moja braća?”
34
Tada pogleda na one koji su sjedili oko njega i reče: “Evo moje majke i moje braće!
35
Jer tko čini volju Božju, taj mi je brat, sestra i majka.”Marku 3:1
Marku 3:2
Marku 3:3
Marku 3:4
Marku 3:5
Marku 3:6
Marku 3:7
Marku 3:8
Marku 3:9
Marku 3:10
Marku 3:11
Marku 3:12
Marku 3:13
Marku 3:14
Marku 3:15
Marku 3:16
Marku 3:17
Marku 3:18
Marku 3:19
Marku 3:20
Marku 3:21
Marku 3:22
Marku 3:23
Marku 3:24
Marku 3:25
Marku 3:26
Marku 3:27
Marku 3:28
Marku 3:29
Marku 3:30
Marku 3:31
Marku 3:32
Marku 3:33
Marku 3:34
Marku 3:35


Marku 1 / Mar 1
Marku 2 / Mar 2
Marku 3 / Mar 3
Marku 4 / Mar 4
Marku 5 / Mar 5
Marku 6 / Mar 6
Marku 7 / Mar 7
Marku 8 / Mar 8
Marku 9 / Mar 9
Marku 10 / Mar 10
Marku 11 / Mar 11
Marku 12 / Mar 12
Marku 13 / Mar 13
Marku 14 / Mar 14
Marku 15 / Mar 15
Marku 16 / Mar 16