A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

2 Timoteju 11
Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj, prema obećanju ispunjenom u Kristu Isusu,
2
Timoteju, ljubljenome sinu. Milost ti, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, našega Gospodina.
3
Zahvaljujem Bogu kojemu služim od predaka čistom savješću, dok te se bez prestanka spominjem u svojim molitvama noć i dan.
4
Sjećajući se tvojih suza, poželim te vidjeti, da se ispunim radošću.
5
Sjećam se tvoje iskrene vjere koja se nastani najprije u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam i u tebi.
6
Zato te opominjem da stalno raspiruješ Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku.
7
Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti.
8
Ne stidi se dakle svjedočenja za našega Gospodina, ni mene, njegova sužnja, nego podnosi sa mnom za evanđelje po snazi Boga.
9
On nas je spasio i pozvao svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj odluci i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena.
10
Ona se sad objavila pojavom našega Spasitelja Isusa Krista koji uništi smrt, a obasja život i neraspadljivost po evanđelju,
11
za koje sam ja postavljen kao propovjednik, apostol i učitelj pogana.
12
Zato i trpim ovo, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on u stanju sačuvati moj poklad za onaj dan.
13
Neka ti budu mjerilo zdrave riječi koje si čuo od mene, drži ih u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu!
14
Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama!
15
Znaj da se odvratiše od mene svi koji su u Aziji, među kojima i Figel i Hermogen.
16
Gospodin neka dade milost Oneziforovoj kući jer me je često okrijepio, i nije se stidio mojih okova;\
17
nego, došavši u Rim, brižno me je potražio i našao.
18
Neka mu dade Gospodin da nađe milosrđe u Gospodina u onaj dan! Ti znaš najbolje koliko mi on posluži i u Efezu.2 Timoteju 1:1
2 Timoteju 1:2
2 Timoteju 1:3
2 Timoteju 1:4
2 Timoteju 1:5
2 Timoteju 1:6
2 Timoteju 1:7
2 Timoteju 1:8
2 Timoteju 1:9
2 Timoteju 1:10
2 Timoteju 1:11
2 Timoteju 1:12
2 Timoteju 1:13
2 Timoteju 1:14
2 Timoteju 1:15
2 Timoteju 1:16
2 Timoteju 1:17
2 Timoteju 1:18


2 Timoteju 1 / 2Tim 1
2 Timoteju 2 / 2Tim 2
2 Timoteju 3 / 2Tim 3
2 Timoteju 4 / 2Tim 4