A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1 Petrova 2

1
Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svako klevetanje.
2
čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje,
3
ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin.
4
Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću,
5
i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.
6
Zato stoji u Pismu: “Evo stavljam na Sionu ugaoni, izabrani i dragocjeni kamen; tko vjeruje u njega, ne će se posramiti.” \
7
Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni.
8
Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9
A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu.
10
Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.
11
Ljubljeni, opominjem vas kao došljake i putnike da se suzdržavate od tjelesnih želja koje vojuju protiv duše.
12
Vladajte se dobro među poganima, da bi oni koji vas sada kleveću kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
13
Budite dakle pokorni svakoj ljudskoj uredbi zbog Gospodina: bilo kralju kao vrhovnom poglavaru,
14
bilo namjesnicima kao onima koje on šalje da kazne zločince, a pohvale dobre.
15
Doista je Božja volja da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi.
16
Ponašajte se kao slobodni, ali ne da biste imali slobodu za pokrivalo pakosti, nego kao Božje sluge.
17
Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
18
Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima nego i zlima!
19
Ako tko iz savjesnosti prema Bogu podnosi protivštine i trpi nepravde, to je uistinu milost.
20
Jer kakva je slava ako zbog prijestupa podnosite kazne? Ali ako dobro činite i pritom strpljivo trpite, to je Bogu ugodno.
21
Doista, na to ste pozvani, jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete za njegovim stopama.
22
”On koji ne učini grijeha i u čijim se ustima ne nađe prijevara.”
23
Kad su ga vrijeđali, nije uzvraćao uvredama. Nije prijetio dok je trpio, nego se prepustio onome koji ga je nepravedno osudio.
24
On je naše grijehe sam na svojemu tijelu iznio na drvo, da grijesima umremo i pravdi živimo. Njegovim se ranama iscijeliste.
25
Doista, bili ste kao izgubljene ovce, ali sad se obratiste k pastiru i čuvaru svojih duša.
1 Petrova 2:1
1 Petrova 2:2
1 Petrova 2:3
1 Petrova 2:4
1 Petrova 2:5
1 Petrova 2:6
1 Petrova 2:7
1 Petrova 2:8
1 Petrova 2:9
1 Petrova 2:10
1 Petrova 2:11
1 Petrova 2:12
1 Petrova 2:13
1 Petrova 2:14
1 Petrova 2:15
1 Petrova 2:16
1 Petrova 2:17
1 Petrova 2:18
1 Petrova 2:19
1 Petrova 2:20
1 Petrova 2:21
1 Petrova 2:22
1 Petrova 2:23
1 Petrova 2:24
1 Petrova 2:25
1 Petrova 1 / 1Pet 1
1 Petrova 2 / 1Pet 2
1 Petrova 3 / 1Pet 3
1 Petrova 4 / 1Pet 4
1 Petrova 5 / 1Pet 5