A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1 Petrova 1

1
Petar, apostol Isusa Krista, došljacima raseljeništva po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji;\
2
koji su po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, izabrani da budu poslušni Isusu Kristu i poškropljeni njegovom krvlju: milost vam i mir u punini!
3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih.
4
Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas
5
koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme.
6
Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama,
7
da vaša prokušana vjera? mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem? bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista.
8
Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću
9
što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.
10
To su spasenje tražili i ispitivali proroci koji su prorokovali o vašoj milosti.
11
Oni su ispitivali na koje ili na kakvo vrijeme smjera Kristov Duh u njima kad unaprijed svjedoči o Kristovoj muci i kasnijoj proslavi.
12
Njima je bilo objavljeno da ne služe sebi nego vama onim što su vam sada navijestili propovjednici evanđelja u Duhu Svetome, poslanom s neba, a sami anđeli žarko žele proniknuti u to.
13
Stoga opašite bokove svojega uma, budite trijezni i čvrsto se uzdajte u milost koju vam donosi očitovanje Isusa Krista.
14
Kao poslušna djeca ne popuštajte strastima iz prijašnjeg vremena svoga neznanja,
15
nego budite u cijelom svome životu sveti po primjeru Sveca koji vas je pozvao.
16
Pisano je naime: “Budite sveti, jer sam ja svet!”
17
Ako zazivate kao Oca onoga koji sve sudi nepristrano, po djelovanju, provodite u strahu vrijeme svoga zemaljskog putovanja.
18
Znajte da od ispraznog načina života, što ste ga baštinili od otaca, niste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom,
19
nego skupocjenom krvlju Krista koji je nevini i besprijekorni Jaganjac.
20
On je, doduše, bio unaprijed određen od postanka svijeta, ali se pojavio tek u posljednja vremena zbog vas.
21
Vi po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih, i uvede ga u slavu, da trajno u Boga vjerujete i imate pouzdanje u njega.
22
Poslušni istini, očistili ste svoje duše za iskrenu bratsku ljubav. Zato ljubite svesrdno jedni druge.
23
Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune, nego od onoga koje ne trune, živom i neprolaznom Božjom riječju.
24
Uistinu, “svako je tijelo kao trava, svaka njegova slava kao cvijet trave; osuši se trava, i cvijet otpadne, \
25
ali Gospodnja riječ ostaje dovijeka.” A ova je riječ evanđelje koje vam je naviješteno.
1 Petrova 1:1
1 Petrova 1:2
1 Petrova 1:3
1 Petrova 1:4
1 Petrova 1:5
1 Petrova 1:6
1 Petrova 1:7
1 Petrova 1:8
1 Petrova 1:9
1 Petrova 1:10
1 Petrova 1:11
1 Petrova 1:12
1 Petrova 1:13
1 Petrova 1:14
1 Petrova 1:15
1 Petrova 1:16
1 Petrova 1:17
1 Petrova 1:18
1 Petrova 1:19
1 Petrova 1:20
1 Petrova 1:21
1 Petrova 1:22
1 Petrova 1:23
1 Petrova 1:24
1 Petrova 1:25
1 Petrova 1 / 1Pet 1
1 Petrova 2 / 1Pet 2
1 Petrova 3 / 1Pet 3
1 Petrova 4 / 1Pet 4
1 Petrova 5 / 1Pet 5