A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 4

1
Kad sav narod sretno prijeđe preko Jordana, dade Gospodin Jošui sljedeću zapovijed:
2
”Izaberite sebi između naroda dvanćst ljudi, od svakoga plemena po jednoga čovjeka,
3
i zapovjedite im: Uzmite otamo, usred Jordana, s mjesta gdje su stajale noge svećenika, dvanćst kamenova, ponesite ih sa sobom i stavite ih u tabor u kojem ćete noćas prenoćiti!”
4
Tada pozva Jošua dvanćst ljudi, što ih je bio odredio između sinova Izrćlovih, iz svakoga plemena po jednoga čovjeka,
5
i zapovjedi im: “Idite tamo pred kovčeg Gospodina, Boga svojega, u sredinu Jordana, i uzmite svaki sebi po jedan kamen na rame, prema broju plemena Izrćlovih,
6
za spomenik među vama! Ako vas onda djeca vaša u budućnosti upitaju: Što vam znače ovi kamenovi?,
7
odgovorite im: Voda Jordana prestade teći pred kovčegom Saveza Gospodnjega, kad je prelazio preko Jordana. Ovi kamenovi neka budu sinovima Izrćlovim vječni spomenik na to da je voda Jordana prestala teći.”
8
Sinovi Izrćlovi učiniše onako kako im je bio zapovjedio Jošua. Uzeše dvanćst kamenova usred Jordana, kako je bio Gospodin rekao Jošui, prema broju plemena Izrćlovih, donesoše ih sa sobom u tabor i staviše ih ondje.
9
A dvanćst drugih kamenova postavi Jošua usred Jordana, na mjesto gdje su bile stajale noge svećenika koji su nosili Kovčeg zavjetni. Oni se još nalaze tamo do dana današnjega.
10
Svećenici koji su nosili kovčeg bili su ostali stajati usred Jordana dok nije završilo sve što je Gospodin bio zapovjedio Jošui da kaže narodu i što je Mojsije bio naložio Jošui. A narod je brzo prešao.
11
Kad je sav narod bio prešao, prijeđe i kovčeg Gospodnji i svećenici pred svim narodom.
12
Rubenovci i gadovci i polovina Manašeova plemena prijeđoše naoružani na čelu sinova Izrćlovih, kao što im je bio zapovjedio Mojsije.
13
Oko četrdeset tisuća naoružanih ljudi prijeđe pred Gospodinom u boj na poljanu kod Jerihona.
14
Taj dan učini Gospodin Jošuu velikim pred svim Izrćlom, tako da su imali strahopoštovanje pred njim za cijeloga njegova života, kao što su imali strahopoštovanje pred Mojsijem.
15
Tada Gospodin zapovijedi Jošui:
16
”Zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg zakona, neka iziđu iz Jordana!”
17
I zapovjedi Jošua svećenicima: “Iziđite iz Jordana!”
18
Tako iziđoše svećenici koji su nosili kovčeg Saveza Gospodnjega iz sredine Jordana. Jedva dotakoše stope svećenika suhu zemlju, vrati se voda Jordana opet na svoje mjesto i prijeđe kao prije posvuda preko obala.
19
Narod iziđe iz Jordana desetog dana prvoga mjeseca i utabori se u Gilgalu, na istočnoj granici Jerihona.
20
A onih dvanćst kamenova, što su ih bili uzeli sa sobom iz Jordana, postavi Jošua u Gilgalu.
21
A sinovima Izrćlovim reče: “Ako vaša djeca poslije upitaju svoje oce: Što znače ovi kamenovi?,
22
tada ih obavijestite ovako: Suhom nogom prijeđe ovdje Izrćl preko Jordana,
23
jer Gospodin, Bog vaš, osuši vodu Jordana zbog vas, dok ne prijeđoste, kao što je učinio Gospodin, Bog vaš, od Crvenoga mora, koje osuši zbog nas, dok ne prijeđosmo;\
24
jer svi narodi zemlje moraju spoznati da je ruka Gospodnja jaka, i vi se morate uvijek bojati Gospodina, Boga svojega.”
Jošua 4:1
Jošua 4:2
Jošua 4:3
Jošua 4:4
Jošua 4:5
Jošua 4:6
Jošua 4:7
Jošua 4:8
Jošua 4:9
Jošua 4:10
Jošua 4:11
Jošua 4:12
Jošua 4:13
Jošua 4:14
Jošua 4:15
Jošua 4:16
Jošua 4:17
Jošua 4:18
Jošua 4:19
Jošua 4:20
Jošua 4:21
Jošua 4:22
Jošua 4:23
Jošua 4:24
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24