A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 3

1
I usta Jošua rano ujutro, i podigoše se iz Šitima i dođoše na Jordan, on i svi sinovi Izrćlovi. Noćiše ondje, prije nego pođoše prijeko.
2
Poslije tri dana prođoše upravitelji kroz tabor i dadoše narodu zapovijed:
3
”čim ugledate kovčeg Saveza Gospodina, Boga svojega, i svećenike od plemena Levijeva koji ga nose, dignite se i vi s mjesta i pođite za njim!
4
Ali neka bude razmak od dvije tisuće lakata između vas i njega? ne smijete mu blizu doći? da znate put kojim ćete udariti; jer još niste nikada išli tim putem.” \
5
Dalje zapovjedi Jošua narodu: “Posvetite se! Jer će sutra Gospodin učiniti čudesa među vama.”
6
A svećenicima zapovjedi: “Dignite kovčeg Saveza i idite pred narodom!” I digoše kovčeg Saveza i pođoše pred narodom.
7
A Gospodin reče Jošui: “Danas te počinjem činiti velikim u očima svega Izrćla; neka zna da ću biti s tobom, kao što sam bio s Mojsijem.\
8
Ti sad izdaj svećenicima koji nose zavjetni kovčeg zapovijed: Kad dođete na kraj vode na Jordanu, stanite na Jordanu!”
9
Tada reče Jošua sinovima Izrćlovim: “Pristupite ovamo i čujte riječ Gospodina, Boga svojega!”
10
Dalje reče Jošua: “Po tome ćete spoznati da je živi Bog u vašoj sredini i da će odagnati ispred vas Kanaance, Hetite, Hivijce, Perižane, Girgašane, Amorejce i Jebusejce:
11
Evo, kovčeg Saveza Gospodina sve zemlje poći će pred vama preko Jordana!
12
Zato sad izaberite dvanćst ljudi iz Izrćlovih plemena, iz svakoga plemena po jednoga!
13
čim svećenici koji nose kovčeg Boga, Gospodina sve zemlje, stave svoje stope u vodu Jordana, iščeznut će voda Jordana. A voda što pritječe odozgo zaustavit će se kao nasip.”
14
Tako se podiže narod iz svojih šatora, da prijeđe preko Jordana, i svećenici ponesoše kovčeg zavjetni pred narodom.
15
I kad nosioci kovčega dođoše na Jordan i svećenici koji su nosili kovčeg staviše noge na kraju vode, a Jordan je bio istupio preko svih svojih obala, za cijelo vrijeme žetve,
16
tada se zaustavi voda. Voda što je pritjecala odozgo diže se gore kao nasip, na velikoj udaljenosti od grada Adame, koji leži kod Sartana. A voda što je tekla k moru pustinje, Slanome moru, oteče sasvim. Tako je prelazio narod: tamo, prema Jerihonu.
17
A svećenici koji su nosili kovčeg zavjetni, stajali su na suhu usred Jordana tvrdo dok sav narod ne prijeđe preko Jordana.
Jošua 3:1
Jošua 3:2
Jošua 3:3
Jošua 3:4
Jošua 3:5
Jošua 3:6
Jošua 3:7
Jošua 3:8
Jošua 3:9
Jošua 3:10
Jošua 3:11
Jošua 3:12
Jošua 3:13
Jošua 3:14
Jošua 3:15
Jošua 3:16
Jošua 3:17
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24