A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 20

1
Gospodin reče Jošui:
2
”Priopći sinovima Izrćlovim ovo: Odredite sebi gradove za utočišta, za koje vam dadoh uputu preko Mojsija
3
da tamo može uteći ubojica ako je koga ubio nehotice i nenamjerno! Neka vam budu utočišta od krvnoga osvetnika!
4
Neka uteče u koji od tih gradova, neka stane pred gradskim vratima i neka iznese svoju stvar starješinama onoga grada! Neka ga prime k sebi u grad i odrede mu mjesto gdje može kod njih stanovati!
5
Ako ga progoni krvni osvetnik, ne smiju izručiti ubojicu u njegove ruke, jer je nehotice ubio svojega bližnjega i nije mu prije bio neprijatelj.
6
Neka ostane u onom gradu dok ne stane pred općinu na sud, do smrti velikoga svećenika koji tada bude. Tada se ubojica smije opet vratiti u svoj grad i svojoj kući, u grad iz kojega je bio pobjegao.”
7
I odrediše Kedeš u Galileji na Naftalijevoj gori, Šekem na Efrajimovoj gori, Kirjat-Arbu, to jest Hebron, na Judinoj gori.
8
S one strane Jordana, istočno od Jerihona, odrediše Beser u pustinji na ravnici Rubenova plemena, Ramot u Gileadu Gadova plemena i Golan u Bašanu Manašeova plemena.
9
To su bili gradovi što su bili određeni za svakoga Izrćlca i stranca koji je boravio među njima. Tamo je mogao pobjeći svaki koji je nekoga nehotice ubio, da ga ne bi ubio krvni osvetnik prije nego stane pred općinu.
Jošua 20:1
Jošua 20:2
Jošua 20:3
Jošua 20:4
Jošua 20:5
Jošua 20:6
Jošua 20:7
Jošua 20:8
Jošua 20:9
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24