A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 18

1
Nato se sabra sva općina sinova Izrćlovih u Šilo. Tamo su bili namjestili Šator svjedočanstva, kad im se zemlja bila podvrgla.
2
Ali među sinovima Izrćlovim još je ostalo sedam plemena kojima još nije bila dana baština.
3
Tada reče Jošua sinovima Izrćlovim: “Dokle ćete još tako oklijevati da ne pođete zaposjesti zemlju koju vam je dao Gospodin, Bog otaca vaših?
4
Izaberite sebi tri čovjeka iz svakoga plemena! Ja ću ih poslati da se dignu i prođu zemljom te je popišu, da bi se odredila baština. Kad se vrate k meni,
5
neka razdijele među sobom na sedam dijelova! Juda neka ostane u svojoj pokrajini na jugu, a kuća Josipova neka ostane u svojoj pokrajini na sjeveru!
6
A vi popišite sedam dijelova zemlje i donesite mi ovamo popis! Tada ću za vas baciti ždrijeb, ovdje pred Gospodinom, Bogom vašim.
7
Jer leviti nemaju dijela među vama, jer je svećeništvo Gospodnje njihova baština. A Gad i Ruben, i polovina plemena Manašeova, dobiše već svoju baštinu u istočnoj jordanskoj zemlji, koju im dade Mojsije, sluga Gospodnji.”
8
Tada se digoše ljudi i odoše. Kad su odlazili da popišu zemlju, dade im Jošua ovu uputu: “Idite, prođite zemljom, popišite je i dođite opet k meni! Ja ću onda ovdje u Šilu pred Gospodinom baciti ždrijeb za vas.”
9
Ljudi se, dakle, digoše, prođoše zemlju, unesoše grad za gradom po dijelovima u knjigu i vratiše se k Jošui u tabor u Šilo.
10
Tada baci Jošua pred Gospodinom u Šilu ždrijeb za njih. Tako podijeli tamo Jošua zemlju sinovima Izrćlovim po njihovim dijelovima.
11
I iziđe ždrijeb za pleme sinova Benjaminovih po njihovim obiteljima; pokrajina koja im dopade ždrijebom bila je među Judinim i Josipovim sinovima.\
12
Njihova sjeverna granica počinje na Jordanu. Onda se diže granica do gorskog sljemena sjeverno od Jerihona, penje se dalje na goru prema zapadu i završava u betavenskoj pustinji.
13
Otamo ide granica u Luzu, na gorsko sljeme južno od Luza, to jest Betel. Onda se granica spušta u Atrot-Adar na putu južno od donjega Bet-Horona.
14
Dalje se granica proteže i zavija na svojoj istočnoj strani na jug od gore koja leži južno od Bet-Horona i završava kod Kirjat Baala, to jest Kirjat Jearima, grada Judinih sinova. To je zapadna strana.
15
Južna strana počinje na gradskoj granici Kirjat Jearima. Onda granica ide prema zapadu dalje k vrelu vode Neftoaha.
16
Nato se granica spušta do kraja gore koja leži istočno od doline Hinomovih sinova i sjeverno od ravnice Refaim, spušta se po Hinomovoj dolini južno od gorskog sljemena Jebusejaca i teče dalje k izvoru Rogelu,
17
potom se proteže prema sjeveru, ide u En-Šemeš i teče u Gelilot, koji je nasuprot visini Adumimu, i silazi do kamena Bohana, Rubenova sina,
18
ide tad na gorsko sljeme sjeverno prema Arabi i spušta se u Arabu.
19
Onda granica teče sjeverno od gorskog sljemena Bet-Hogle. Granica završava na sjevernom rtu Slanoga mora, na južnom kraju Jordana. To je južna granica.
20
Na istočnoj strani granica je Jordan. To je baština sinova Benjaminovih po njihovim obiteljima uokolo po njihovim granicama.
21
Gradovi plemena sinova Benjaminovih po njihovim obiteljima jesu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek Kesis,
22
Bet-Haaraba, Samarajim, Betel,
23
Avim, Para, Ofra,
24
Kefar Haamona, Ofni, Gaba, dvanćst gradova s pripadajućim selima.
25
Gibeon, Rama, Beerot,
26
Mispe, Kefira, Mosa,
27
Rekem, Jirpeel, Tarala,
28
sela, Hćlef, Jebus, to jest Jeruzalem, Gibat, Kirjat, četrnćst gradova s pripadajućim selima. To je baština Benjaminovih sinova po njihovim obiteljima.
Jošua 18:1
Jošua 18:2
Jošua 18:3
Jošua 18:4
Jošua 18:5
Jošua 18:6
Jošua 18:7
Jošua 18:8
Jošua 18:9
Jošua 18:10
Jošua 18:11
Jošua 18:12
Jošua 18:13
Jošua 18:14
Jošua 18:15
Jošua 18:16
Jošua 18:17
Jošua 18:18
Jošua 18:19
Jošua 18:20
Jošua 18:21
Jošua 18:22
Jošua 18:23
Jošua 18:24
Jošua 18:25
Jošua 18:26
Jošua 18:27
Jošua 18:28
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24