A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 16

1
Sinovi Josipovi dobiše ždrijebom svoj posjed od Jordana kod Jerihona, istočno od Jerihonskih voda, zatim pustinju koja se diže od Jerihona na betelsku goru.
2
Onda ide granica od Betela u Luzu i pruža se prema pokrajini Arkijaca do Atarota.
3
Potom se spušta na zapad, u pokrajinu jafletsku do pokrajine donjega Bet-Horona i do Gezera. Njezin je kraj na moru.
4
I sinovi Josipovi, Manaše i Efrajim, dobiše baštinu.
5
Pokrajina sinova Efrajimovih, po njihovim rodovima, bila je ova: granica njihove baštine ide na istoku od Atrot Adara do gornjega Bet Horona.
6
Onda teče granica k moru, sjeverno od Mikmetata. Potom se savija granica prema istoku u Taanat Šilu i prolazi s istoka do Janoaha.
7
Od Janoaha silazi u Atarot i Naaratu, dotakne se Jerihona i završi na Jordanu.
8
Od Tapuaha ide granica prema zapadu do potoka Kane i završi na moru. To je baština plemena sinova Efrajimovih po njihovim rodovima.
9
K tomu dolaze Efrajimski gradovi, koji su bili odvojeni usred baštine sinova Manašeovih, svi gradovi s pripadajućim selima.
10
A ne protjeraše Kanaanaca koji su prebivali u Gezeru. Tako ostadoše Kanaanci među sinovima Efrajimovim do današnjega dana, a bili su dužni davati radnu snagu.
Jošua 16:1
Jošua 16:2
Jošua 16:3
Jošua 16:4
Jošua 16:5
Jošua 16:6
Jošua 16:7
Jošua 16:8
Jošua 16:9
Jošua 16:10
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24