A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 10

1
Adoni-Sedek, kralj jeruzalemski, sazna da je Jošua osvojio Aj i uništio ga zakletvom, da je kao s Jerihonom i njegovim kraljem učinio i s Ajem i njegovim kraljem, i da su stanovnici Gibeona sklopili mir s Izrćlom i ostali među njima.
2
Tada se vrlo uplašiše. Jer je Gibeon bio velik grad, kao kakav kraljevski grad, i veći od Aja, i svi njegovi ljudi bili su hrabri.
3
Zato posla Adoni-Sedek, jeruzalemski kralj, ka Hohamu, hebronskom kralju, k Piramu, jarmutskom kralju, k Jafiji, lakiškom kralju, i k Debiru, eglonskom kralju, i poruči im:
4
”Dođite k meni i pomozite mi da porazimo Gibeon, jer je sklopio mir s Jošuom, i sa sinovima Izrćlovim!”
5
Tada se ujedine i pođoše petorica amorejskih kraljeva: jeruzalemski, hebronski, jarmutski, lakiški i eglonski kralj, sa svim svojim vojskama; opkoliše Gibeon i napadoše ga. \
6
A Gibeonci poslaše k Jošui u tabor u Gilgalu i poručiše: “Ne diži svoje ruke sa svojih slugu! Dođi brzo k nama, spasi nas i pomozi nam! Jer se ujediniše protiv nas svi amorejski kraljevi, koji stanuju u gorama.”
7
Tada izađe Jošua iz Gilgala, on i s njim sav njegov narod što je bio za boj, sve sami junaci.
8
I Gospodin reče Jošui: “Ne boj ih se! Jer ih dajem u tvoje ruke. Nijedan od njih ne će se održati pred tobom.”
9
I Jošua udari na njih iznenada? svu noć je išao od Gilgala?
10
i smete ih Gospodin pred Izrćlcima tako da su ih oni ljuto pobili kod Gibeona i tjerali ih putem prema Bet Horonu i odbili ih do Azeke i Makede.
11
Kad su bježeći pred Izrćlcima bili na bethoronskoj vrleti, baci Gospodin na njih veliko kamenje iz neba sve do Azeke, tako da su bili potučeni. Više je bilo onih koji izginuše od kamene tuče, negoli onih koje pobi mač sinova Izrćlovih.
12
Tada se pomoli Jošua Gospodinu, u dan kad Gospodin predade Amorejce sinovima Izrćlovim, i povika pred sinovima Izrćlovim: “Stani sunce kod Gibeona i mjeseče u ajalonskoj dolini!”
13
I stade sunce, i zaustavi se mjesec, dok se ne osveti narod svojim neprijateljima. Ne stoji li to u knjizi junaka? Tako stade sunce nasred neba i gotovo cijeli dan nije htjelo zaći.
14
Takva dana nije bilo ni prije ni poslije, da je Gospodin poslušao glas čovjeka; jer se je Gospodin borio za Izrćla.\
15
Nato se vrati Jošua sa svim Izrćlcima u tabor u Gilgal.
16
A onih pet kraljeva pobježe i sakri se u pećini kod Makede.
17
Kad je Jošui bilo javljeno: “Pet kraljeva sakrilo se u pećini kod Makede”,
18
izda Jošua zapovijed: “Dovucite veliko kamenje pred ulaz pećine i postavite ljude pred nju, da je čuvaju!
19
A vi drugi ne stojte, nego progonite svoje neprijatelje i pratite ih u stopu! Ne dajte im da umaknu u svoje gradove; jer vam ih dade u ruke Gospodin, Bog vaš.” \
20
I kad ih Jošua i sinovi Izrćlovi u vrlo velikom broju pobiše posve? samo su se neki mogli spasiti i umaći u tvrde gradove?
21
vrati se sva vojska u miru k Jošui u tabor u Makedu, a da nitko ne makne svojim jezikom na sinove Izrćlove.
22
I Jošua izda zapovijed: “Otvorite ulaz u pećinu i izvedite mi iz pećine onih pet kraljeva!”
23
Učiniše tako i izvedoše mu iz pećine onih pet kraljeva: jeruzalemskog, hebronskog, jarmutskog, lakiškog i eglonskog kralja.
24
A kad izvedoše te kraljeve Jošui, sazva Jošua sve Izrćlce i reče vođama vojnikâ koji su bili pošli s njim: “Pristupite i stavite nogu na vrat tim kraljevima!” Oni pristupiše i staviše im na vrat nogu.
25
Tada im reče Jošua: “Ne bojte se i ne plašite se! Budite hrabri i jaki! Jer tako će Gospodin učiniti svim vašim neprijateljima s kojima se morate boriti.”
26
Nato ih dade Jošua posjeći i poubijati i objesiti na pet stabala. Visjeli su na stablima do večeri.
27
A o sunčanom zalazu zapovjedi Jošua te ih skinuše sa stabala i baciše ih u pećinu u koju su se bili sakrili, i staviše veliko kamenje na ulaz u pećinu, koje osta tamo da danas.
28
Jošua osvoji onda Makedu, udari grad zajedno s njegovim kraljem oštricom mača i uništi ga zakletvom. Od svega stanovništva ne pusti nijednoga da uteče. Makedskom kralju učini isto onako kao što učini jerihonskom kralju.
29
Tada ode Jošua sa svim Izrćlcima od Makede dalje u Libnu i udari na Libnu.
30
Jer Gospodin i nju zajedno s njezinim kraljem predade u ruke Izrćlcima, udari je oštricom mača zajedno sa svim stanovništvom. Ne pusti nijednoga da uteče. Učini njezinu kralju isto ono što učini jerihonskom kralju.
31
Potom ode Jošua sa svim Izrćlcima od Libne dalje u Lakiš, utabori se pred njim i napade ga.
32
I Gospodin predade Lakiš u ruke Izrćlcima. Osvoji ga drugi dan i udari ga sa svim stanovništvom oštricom mača, isto onako kako učini s Libnom.
33
Tada dođe Horam, gezerski kralj, da pomogne Lakišu. Ali Jošua pobi njega i njegove ljude, tako da nijedan od njih ne osta živ.
34
Potom pođe Jošua sa svim Izrćlcima od Lakiša dalje u Eglon. Utaboriše se pred njim i napadoše ga.
35
Još isti dan osvojiše ga i udariše ga oštricom mača. Sve stanovništvo uništi onoga dana zakletvom, isto onako kako učini s Lakišom.
36
Onda se podiže Jošua sa svim Izrćlcima od Eglona u Hebron, i napadoše ga.
37
I osvojiše ga i udariše ga oštricom mača zajedno s kraljem, sa svim gradovima i sa svim stanovništvom. Ne pusti nijednoga da uteče, isto onako kako učini s Eglonom. I uništi zakletvom grad i sve njegovo stanovništvo.
38
Potom se okrenu Jošua sa svim Izrćlcima prema Debiru i napadne ga.
39
Osvoji ga s njegovim kraljem i sa svim gradovima. Udariše ga oštricom mača i uništiše zakletvom sve stanovništvo. Ne pusti nijednoga da uteče. Kao što učini s Hebronom, tako učini i s Debirom i njegovim kraljem, isto onako kako učini i s Libnom i njezinim kraljem.
40
Tako pobi Jošua svu zemlju, gore, južni kraj, nizine i humove sa svim njihovim kraljevima. Ne pusti nijednoga da uteče, i sve što je bilo živo, uništi zakletvom, kao što je bio zapovjedio Gospodin, Bog Izrćlov.
41
Jošua ih pobi od Kadeš Barnee do Gaze, nadalje svu gošensku zemlju do Gibeona.
42
Sve one kraljeve i zemlju uze Jošua odjednom jer se borio s Izrćlom Gospodin, Bog Izrćlov.
43
Potom se vrati Jošua sa svim Izrćlcima u tabor u Gilgal.
Jošua 10:1
Jošua 10:2
Jošua 10:3
Jošua 10:4
Jošua 10:5
Jošua 10:6
Jošua 10:7
Jošua 10:8
Jošua 10:9
Jošua 10:10
Jošua 10:11
Jošua 10:12
Jošua 10:13
Jošua 10:14
Jošua 10:15
Jošua 10:16
Jošua 10:17
Jošua 10:18
Jošua 10:19
Jošua 10:20
Jošua 10:21
Jošua 10:22
Jošua 10:23
Jošua 10:24
Jošua 10:25
Jošua 10:26
Jošua 10:27
Jošua 10:28
Jošua 10:29
Jošua 10:30
Jošua 10:31
Jošua 10:32
Jošua 10:33
Jošua 10:34
Jošua 10:35
Jošua 10:36
Jošua 10:37
Jošua 10:38
Jošua 10:39
Jošua 10:40
Jošua 10:41
Jošua 10:42
Jošua 10:43
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24