A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jošua 1

1
Poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, reče Gospodin Jošui, Nunovu sinu, sluzi Mojsijevu:
2
”Sluga moj Mojsije mrtav je. Zato sad ustani, pođi tamo preko Jordana, ti i sav narod, u zemlju koju dajem njima, sinovima Izrćlovim.
3
Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju.
4
Od pustinje i tamo od Libanona do velike rijeke Eufrata, sva zemlja Hetita, do velikoga mora na zapadu, bit će vaše područje.
5
Nitko se ne će moći održati pred tobom svega tvojega života. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Ne ću ti uskratiti svoju pomoć i ne ću te ostaviti.
6
Budi srčan i jak! Jer ti ćeš tome narodu dati u baštinu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati.
7
Samo budi srčan i čvrsto odlučan, da brižno držiš sav Zakon što ti ga je dao moj sluga Mojsije! Ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da uspiješ u svemu što poduzmeš!
8
Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim svojim djelima.\
9
Zapovijedam ti dakle: Budi srčan i odlučan! Ne boj se i ne plaši se! Jer Gospodin, Bog tvoj, s tobom je u svemu što poduzmeš.”
10
Tada Jošua zapovjedi upraviteljima naroda:
11
”Prođite kroz tabor i dajte narodu ovu zapovijed: Spremite sebi brašnjenice; jer za tri ćete dana poći tamo preko Jordana i počet ćete osvajati zemlju koju vam Gospodin, Bog vaš, daje u baštinu!” \
12
A rubenovcima, gadovcima i polovini Manašeova plemena reče Jošua:
13
”Spomenite se naloga što vam ga dade Mojsije, sluga Gospodnji, kad reče: Gospodin, Bog vaš, dovest će vas k cilju i dati vam tu zemlju.
14
Vaše žene, djeca i stada neka ostanu u zemlji koju vam je odredio Mojsije na istočnoj strani Jordana. A vi, i to svi za rat sposobni ljudi, morate naoružani prijeći na čelu svoje braće i pomoći im,
15
dok ne dovede k cilju Gospodin i vašu braću kao vas, i ne uzmu i oni u posjed zemlju koju im daje Gospodin, Bog vaš. Tada ćete se vi vratiti u svoju vlastitu zemlju, koju vam je odredio Mojsije, sluga Gospodnji, u istočnoj jordanskoj pokrajini, pa ćete je posjedovati.”
16
Tada oni odgovoriše Jošui: “Sve što nam zapovjediš, činit ćemo, i kamo nas god pošalješ, ići ćemo.
17
Upravo onako kako smo slušali Mojsija, slušat ćemo i tebe. Samo neka Gospodin, Bog tvoj, bude s tobom kao što je bio s Mojsijem!
18
Svaki koji se protivi tvojim zapovijedima i ne sluša upute, što nam ih daješ, neka se kazni smrću. Samo budi srčan i odlučan!”
Jošua 1:1
Jošua 1:2
Jošua 1:3
Jošua 1:4
Jošua 1:5
Jošua 1:6
Jošua 1:7
Jošua 1:8
Jošua 1:9
Jošua 1:10
Jošua 1:11
Jošua 1:12
Jošua 1:13
Jošua 1:14
Jošua 1:15
Jošua 1:16
Jošua 1:17
Jošua 1:18
Jošua 1 / Još 1
Jošua 2 / Još 2
Jošua 3 / Još 3
Jošua 4 / Još 4
Jošua 5 / Još 5
Jošua 6 / Još 6
Jošua 7 / Još 7
Jošua 8 / Još 8
Jošua 9 / Još 9
Jošua 10 / Još 10
Jošua 11 / Još 11
Jošua 12 / Još 12
Jošua 13 / Još 13
Jošua 14 / Još 14
Jošua 15 / Još 15
Jošua 16 / Još 16
Jošua 17 / Još 17
Jošua 18 / Još 18
Jošua 19 / Još 19
Jošua 20 / Još 20
Jošua 21 / Još 21
Jošua 22 / Još 22
Jošua 23 / Još 23
Jošua 24 / Još 24