A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Hebrejima 11

1
A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo.
2
U njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo.
3
Vjerom spoznajemo da je svijet Božjom riječju načinjen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.
4
Vjerom prinese Abel Bogu bolju žrtvu nego Kajin, i po njoj je dobio svjedočanstvo da je pravedan, kad Bog posvjedoči za njegove darove. Po njoj on mrtav još govori.
5
Vjerom bi Henoh prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog prenese. Doista, prije nego bi prenesen dobi svjedočanstvo da je ugodio Bogu.
6
A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.
7
Vjerom se Noa, primivši objavu o onome što još ne vidje, poboja i načini korablju za spasenje svoje kuće. Time osudi svijet, i postade baštinik pravde po vjeri.
8
Vjerom posluša Abraham, kad bi pozvan da izađe na mjesto koje je trebao primiti u baštinu. Izađe ne znajući kamo ide.
9
Vjerom se naselio u zemlju obećanja kao u tuđu, i u šatorima je stanovao s Izakom i Jakovom, subaštinicima istoga obećanja.
10
Doista, on je iščekivao grad na tvrdu temelju kojemu je arhitekt i graditelj Bog.
11
Vjerom i sama Sara primi moć da zatrudni, unatoč odmakloj dobi, jer je vjerovala da je vjeran onaj koji je obećao.
12
Zato se i rodiše od jednoga, i to gotovo mrtvoga, potomci mnogobrojni kao nebeske zvijezde i nebrojeni kao pijesak na morskoj obali.
13
U vjeri pomriješe svi oni ne primiše obećanja, nego ih vidješe izdaleka i pozdraviše i priznaše da su tuđinci i putnici na zemlji.
14
Doista, oni koji tako govore pokazuju da traže domovinu.
15
A da su mislili na onu iz koje su izašli, imali bi vremena za povratak.
16
Ali sad teže za boljom, to jest nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se njihovim Bogom, jer im je pripravio grad.
17
Vjerom prikaza Abraham Izaka, kad bi kušan. Jedinca je prikazao on koji je primio obećanja,
18
i kojemu bi kazano: “Po Izaku će ti se nazvati potomstvo.”
19
Doista je mislio da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato je ponovno zadobio svoga sina da on bude predslika.
20
Vjerom blagoslovi Izak Jakova i Ezava u budućim stvarima.
21
Vjerom blagoslovi Jakov umirući svakoga Josipova sina i nagnu se duboko nad vrh svoga štapa.
22
Vjerom se Josip na samrti spomenu izlaska Izrćlovih sinova i zapovjedi za svoje kosti.
23
Vjerom su Mojsija, nakon što se rodi, tri mjeseca sakrivali njegovi roditelji, jer vidješe krasno dijete i ne pobojaše se kraljeve zapovijedi.
24
Vjerom Mojsije, kad odraste, ne htjede biti nazivan sinom faraonove kćeri.
25
Volio je stradavati s Božjim narodom negoli imati časovit užitak grijeha,
26
smatrajući poniženje Kristovo za veće bogatstvo od egipatskoga blaga, jer je gledao na plaću.
27
Vjerom ostavi Egipat, ne bojeći se kraljeve srdžbe, jer je čvrsto prianjao uz Nevidljivoga, kao da ga gleda.
28
Vjerom je svetkovao Vazam i škropio krvlju, da se onaj koji je ubijao ne dotakne njihovih prvorođenaca.
29
Vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhoj zemlji, dok se Egipćani utopiše kad su to pokušali.
30
Vjerom padoše jerihonski zidovi, kad se obilazilo oko njih sedam dana.
31
Vjerom Rahaba, bludnica, ne pogibe s nevjernicima, jer je primila uhode s mirom.
32
I što još da kažem? Ne bi mi dostajalo vremena kad bih stao pripovijedati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, Samuelu i prorocima.
33
Oni vjerom pobijediše kraljevstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima,
34
ugasiše ognjenu silu, utekoše od oštrica mača, ojačaše od slabosti, postadoše junaci u boju, rastjeraše tuđe vojske.
35
Žene po uskrsnuću ponovno zadobiše svoje mrtve. Drugi su bili stavljeni na muke i ne pristadoše na izbavljenje, da dobiju bolje uskrsnuće.
36
Drugi opet podnesoše pogrde i udarce, pa još okove i tamnice!
37
Bili su kamenovani, mučeni, prepiljeni, pomriješe posječeni od mača. Obilazili su u ovčjim runima, u kozjim kožama, u oskudici, u nevolji, u sramoti.
38
Svijet ih nije bio dostojan. Potucali su se po pustinjama, gorama i pećinama i po zemaljskim rupama.
39
Svi su oni zbog svoje vjere stekli pohvalno svjedočanstvo, ali ne primiše obećanja,
40
jer je Bog nešto bolje predvidio za nas, da oni ne dođu bez nas do savršenstva.
Hebrejima 11:1
Hebrejima 11:2
Hebrejima 11:3
Hebrejima 11:4
Hebrejima 11:5
Hebrejima 11:6
Hebrejima 11:7
Hebrejima 11:8
Hebrejima 11:9
Hebrejima 11:10
Hebrejima 11:11
Hebrejima 11:12
Hebrejima 11:13
Hebrejima 11:14
Hebrejima 11:15
Hebrejima 11:16
Hebrejima 11:17
Hebrejima 11:18
Hebrejima 11:19
Hebrejima 11:20
Hebrejima 11:21
Hebrejima 11:22
Hebrejima 11:23
Hebrejima 11:24
Hebrejima 11:25
Hebrejima 11:26
Hebrejima 11:27
Hebrejima 11:28
Hebrejima 11:29
Hebrejima 11:30
Hebrejima 11:31
Hebrejima 11:32
Hebrejima 11:33
Hebrejima 11:34
Hebrejima 11:35
Hebrejima 11:36
Hebrejima 11:37
Hebrejima 11:38
Hebrejima 11:39
Hebrejima 11:40
Hebrejima 1 / Heb 1
Hebrejima 2 / Heb 2
Hebrejima 3 / Heb 3
Hebrejima 4 / Heb 4
Hebrejima 5 / Heb 5
Hebrejima 6 / Heb 6
Hebrejima 7 / Heb 7
Hebrejima 8 / Heb 8
Hebrejima 9 / Heb 9
Hebrejima 10 / Heb 10
Hebrejima 11 / Heb 11
Hebrejima 12 / Heb 12
Hebrejima 13 / Heb 13