A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Kološanima 1

1
Pavao, apostol Krista Isusa po Božjoj volji, i brat Timotej
2
svetima u Kolosama i braći vjernicima u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega.
3
Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, i molimo svagda za vas,
4
čuvši za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav prema svima svetima
5
zbog nade koja vam je pohranjena na nebesima. Za nju ste prije čuli kad vam je bila naviještena istina evanđelja
6
koje je došlo k vama te je plodno i raste, kako u svemu svijetu tako i kod vas, od onoga dana kad čuste i upoznaste Božju milost i istinu.
7
To ste naučili od Epafre, našega ljubljenog druga u službi, koji je za vas vjerni Kristov služitelj.
8
On nam je javio o vašoj ljubavi u Duhu.
9
Zato mi, od onoga dana kad to čusmo, ne prestajemo za vas moliti i prositi da se ispunite poznavanjem Božje volje, u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.
10
Molimo Gospodina da živite dostojno njega te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u poznavanju Boga,
11
ojačani svakom snagom po sili njegove slave, da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću.
12
Zahvaljujemo Ocu koji nas čini sposobnima da budemo subaštinici svetih u svjetlosti.
13
On nas izbavi od vlasti tame i premjesti u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina.
14
U njemu imamo otkupljenje, njegovom krvlju oproštenje grijeha.
15
On je slika nevidljivoga Boga, Prvorođeni prije svakoga stvorenja.
16
U njemu je sve stvoreno, što god je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti: sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.
17
A on je prije svega, i sve postoji u njemu.
18
On je glava tijelu Crkve, on je početak, prvorođeni od mrtvih, da on bude u svemu prvi.
19
Bogu se svidjelo nastaniti u njemu svu puninu
20
i po njemu pomiriti sve sa sobom, izmirivši krvlju njegova križa sva zemaljska i nebeska bića.
21
Vi ste nekoć bili otuđeni, duboko neprijateljski usmjereni, ogrezli u zlim djelima.
22
Sad vas Bog pomiri smrću njegova ljudskog tijela da vas privede k sebi svete, bez mane i krivnje,
23
ako samo ostanete utemeljeni i tvrdi u vjeri, nepokolebljivi u evanđeoskoj nadi, jer ste čuli evanđelje koje je propovijedano svakom stvorenju pod nebom, a ja Pavao postadoh mu poslužitelj.
24
Sada se u patnjama radujem za vas i dopunjujem na svome tijelu ono što nedostaje Kristovoj muci za njegovo tijelo koje je Crkva.
25
Njoj ja postadoh poslužitelj po Božjoj odredbi koja mi je dana za vas, da ispunim Božju riječ,
26
otajstvo koje je bilo sakriveno od vjekova i pokoljenja, a sada je objavljeno njegovim svetima.
27
Njima Bog htjede objaviti kako je bogata slava ovog otajstva među poganima, a to je Krist u vama, nada u slavu.
28
Njega mi navješćujemo dokazujući svakom čovjeku i poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da svakoga učinimo savršenim u Kristu.
29
Oko toga se i trudim, boreći se po njegovoj moći koja snažno djeluje u meni.
Kološanima 1:1
Kološanima 1:2
Kološanima 1:3
Kološanima 1:4
Kološanima 1:5
Kološanima 1:6
Kološanima 1:7
Kološanima 1:8
Kološanima 1:9
Kološanima 1:10
Kološanima 1:11
Kološanima 1:12
Kološanima 1:13
Kološanima 1:14
Kološanima 1:15
Kološanima 1:16
Kološanima 1:17
Kološanima 1:18
Kološanima 1:19
Kološanima 1:20
Kološanima 1:21
Kološanima 1:22
Kološanima 1:23
Kološanima 1:24
Kološanima 1:25
Kološanima 1:26
Kološanima 1:27
Kološanima 1:28
Kološanima 1:29
Kološanima 1 / Kol 1
Kološanima 2 / Kol 2
Kološanima 3 / Kol 3
Kološanima 4 / Kol 4