A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Filipljanima 1

1
Pavao i Timotej, sluge Isusa Krista, svima svetima u Kristu Isusu koji su u Filipima, s predstojnicima i đakonima.
2
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
3
Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god spomenem vas,
4
moleći svagda u svakoj svojoj molitvi za sve vas s radošću
5
što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana do danas.
6
Uzdam se upravo u to da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa.
7
Pravedno je da ovako mislim o svima vama, jer vas nosim u srcu, budući da ste svi sudionici moje milosti i u mojim okovima i u obrani i potvrđivanju evanđelja.
8
Doista, Bog mi je svjedok kako čeznem za svima vama najnježnijom ljubavlju Krista Isusa.
9
I zato se molim da vaša ljubav sve više obiluje u spoznaji i u svakom razumijevanju,
10
da razabirete što je bolje te da budete čisti i bez spoticanja na Kristov dan,
11
puni plodne pravde po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju.
12
A hoću da znate, braćo, da je moje sadašnje stanje čak pomoglo napretku evanđelja,
13
tako da se razglasilo po svem pretoriju i među ostalima da ja nosim okove zbog Krista.
14
I većina braće u Gospodinu, ohrabrena mojim okovima, usuđuje se još revnije, bez straha navješćivati Riječ.
15
Jedni doduše propovijedaju Krista iz zavisti i svađe, a drugi od dobre volje.
16
Ovi iz ljubavi, znajući da ležim radi obrane evanđelja.
17
A oni iz prkosa navješćuju Krista, neiskreno, da jače pritegnu moje okove.
18
Što dakle? Dok se na svaki način propovijeda Krist, bilo himbeno bilo iskreno, ja se tome radujem, a i radovat ću se.
19
Znam naime da će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista.
20
Očekujem i nadam se da se ni u čem ne ću postidjeti, nego da će se i sada kao svagda, sa svom smionošću, proslaviti Krist u mome tijelu, bilo životom bilo smrću.
21
Doista, meni je život Krist, a smrt dobitak.
22
A ako mi život u tijelu donosi plodno djelovanje, tada ne znam što da izaberem.
23
Jer sam pritisnut s obje strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje.
24
Ali ostati u tijelu potrebnije je zbog vas.
25
Ovo znam pouzdano: ostat ću na životu i bit ću kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere,
26
da se vi sa mnom što više ponosite u Kristu Isusu, kad opet dođem k vama.
27
Samo živite dostojno Kristova evanđelja pa da? bilo prisutan gledajući bilo odsutan slušajući? ustanovim kako stojite u jednome duhu i da se jednodušno zajedno borite za evanđeosku vjeru.
28
Ni u čem da se ne plašite protivnikâ, jer je to za njih znak propasti, a za vas spasenja, i to od Boga.
29
Vama je dano ne samo da u Krista vjerujete nego da i trpite za njega.
30
Vi i ja uključeni smo u istu borbu: jednom ste vidjeli kako se borim, a sada čujete da sam još uvijek u borbi.
Filipljanima 1:1
Filipljanima 1:2
Filipljanima 1:3
Filipljanima 1:4
Filipljanima 1:5
Filipljanima 1:6
Filipljanima 1:7
Filipljanima 1:8
Filipljanima 1:9
Filipljanima 1:10
Filipljanima 1:11
Filipljanima 1:12
Filipljanima 1:13
Filipljanima 1:14
Filipljanima 1:15
Filipljanima 1:16
Filipljanima 1:17
Filipljanima 1:18
Filipljanima 1:19
Filipljanima 1:20
Filipljanima 1:21
Filipljanima 1:22
Filipljanima 1:23
Filipljanima 1:24
Filipljanima 1:25
Filipljanima 1:26
Filipljanima 1:27
Filipljanima 1:28
Filipljanima 1:29
Filipljanima 1:30
Filipljanima 1 / Fil 1
Filipljanima 2 / Fil 2
Filipljanima 3 / Fil 3
Filipljanima 4 / Fil 4