A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Efežanima 4

1
Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani,
2
sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi.
3
Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira.
4
Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva.
5
Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje!
6
Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.
7
A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao.
8
Zato govori: “Uziđe na visinu, odvede zarobljene i porazdijeli darove ljudima.”
9
Što znači “uziđe”, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje?
10
Onaj koji siđe ujedno je onaj koji i uziđe nad sva nebesa, da ispuni sve.
11
I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje,
12
da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela.
13
Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine.
14
Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu.
15
Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist.
16
Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.
17
Ovo dakle govorim i zaklinjem vas u Gospodinu: ne živite više kao što žive pogani koje njihova pamet vodi u propast.
18
Oni imaju razum pokriven tamom i otuđeni su od Božjega života zbog neznanja što je u njima, zbog tvrdoće svoga srca.
19
Oglušivši se o ćudoredni osjećaj, predadoše se razuzdanosti, da čine svaku nečistoću u lakomosti.
20
Ali vi tako ne upoznaste Krista,
21
ako ste o njemu doista čuli te o njemu bili poučeni, kao što je istina u Isusu.
22
S obzirom na prijašnji način života, odložite staroga čovjeka koji se raspada u prevarljivim požudama
23
i obnovite se duhom svojega uma.
24
Obucite novoga čovjeka koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.
25
Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome!
26
Ljutite se, ali ne griješite. Sunce neka ne zađe nad vašom srdžbom!
27
Niti dajte mjesta đavlu!
28
Tko je krao, više neka ne krade, nego neka se radije trudi radeći svojim rukama da ima što davati potrebnome!
29
Nikakva pogubna riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, na izgradnju, prema potrebi, da pospješuje milost onima koji slušaju!
30
Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja.
31
Svaka gorčina, i gnjev i ljutina, i vika i vrijeđanje neka nestanu među vama sa svakom vrstom pakosti!
32
Budite jedni prema drugima plemeniti, milosrdni, praštajući jedni drugima kao što je i Bog u Kristu oprostio vama!
Efežanima 4:1
Efežanima 4:2
Efežanima 4:3
Efežanima 4:4
Efežanima 4:5
Efežanima 4:6
Efežanima 4:7
Efežanima 4:8
Efežanima 4:9
Efežanima 4:10
Efežanima 4:11
Efežanima 4:12
Efežanima 4:13
Efežanima 4:14
Efežanima 4:15
Efežanima 4:16
Efežanima 4:17
Efežanima 4:18
Efežanima 4:19
Efežanima 4:20
Efežanima 4:21
Efežanima 4:22
Efežanima 4:23
Efežanima 4:24
Efežanima 4:25
Efežanima 4:26
Efežanima 4:27
Efežanima 4:28
Efežanima 4:29
Efežanima 4:30
Efežanima 4:31
Efežanima 4:32
Efežanima 1 / Efe 1
Efežanima 2 / Efe 2
Efežanima 3 / Efe 3
Efežanima 4 / Efe 4
Efežanima 5 / Efe 5
Efežanima 6 / Efe 6