A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Efežanima 3

1
Zato sam ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane.
2
Sigurno ste čuli za raspored Božje milosti koja je meni dana za vas:
3
meni se po objavi očitova otajstvo, kao što gore ukratko opisah.
4
Odatle možete, čitajući, razabrati moje razumijevanje Kristova otajstva.
5
Ono se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima, kako se je sad otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima u Duhu,
6
da su neznabošci subaštinici, sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju.
7
Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju.
8
Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo
9
i otkrivati svima kako se ostvaruje otajstvo od vjekova sakriveno u Bogu koji je sve stvorio.
10
Sada se po Crkvi objavljuje Poglavarstvima i Vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost,
11
po vjekovnom naumu koji izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.
12
U njemu i po vjeri u njega imamo slobodan pristup u nadi.
13
Zato vas molim da ne malakšete zbog mojih nevolja za vas, koje su vaša slava.
14
Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem
15
od kojega dobiva značenje svako očinstvo na nebesima i na zemlji.
16
Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka.
17
Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni.
18
Usrdno molim da biste mogli razumjeti sa svima svetima koja je širina i dužina, i visina i dubina;\
19
i spoznati Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju, da budete ispunjeni svom Božjom puninom.
20
A onome koji može sve učiniti obilnije nego što molimo ili mislimo, po sili koja djeluje u nama,
21
njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja od vijeka do vijeka! Amen.
Efežanima 3:1
Efežanima 3:2
Efežanima 3:3
Efežanima 3:4
Efežanima 3:5
Efežanima 3:6
Efežanima 3:7
Efežanima 3:8
Efežanima 3:9
Efežanima 3:10
Efežanima 3:11
Efežanima 3:12
Efežanima 3:13
Efežanima 3:14
Efežanima 3:15
Efežanima 3:16
Efežanima 3:17
Efežanima 3:18
Efežanima 3:19
Efežanima 3:20
Efežanima 3:21
Efežanima 1 / Efe 1
Efežanima 2 / Efe 2
Efežanima 3 / Efe 3
Efežanima 4 / Efe 4
Efežanima 5 / Efe 5
Efežanima 6 / Efe 6