A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Efežanima 11
Pavao, po Božjoj volji apostol Krista Isusa, svetima koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu.
2
Milost vam i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
3
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu.
4
U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim.
5
U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje.
6
Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome.
7
U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti.
8
Nju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti,
9
očitovavši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed odredio u njemu;\
10
da je izvrši u punini vremenâ: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji.
11
U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje
12
da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista.
13
U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđelje svojega spasenja, i povjerovavši, opečaćeni Svetim i obećanim Duhom.
14
On je zalog naše baštine za stečeno otkupljenje, na hvalu njegove slave.
15
Zato i ja, čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i ljubav prema svima svetima,
16
ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati se vas u svojim molitvama.
17
Molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama Duha mudrosti i objave, da ga spoznate.
18
Neka rasvijetli oči vašega srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima;\
19
i koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile.
20
Nju je djelotvorno pokazao u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
21
nad svako Poglavarstvo i Vlast, i Silu, i Gospodstvo, i nad svako ime što se naziva ne samo na ovome svijetu nego i u budućem.
22
I sve podloži pod njegove noge, njega dade za glavu nad svom Crkvom,
23
koja je njegovo tijelo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.