A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Galaæanima 6

1
Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte ga u duhu blagosti; a pazi na sebe da i ti ne podlegneš kušnji!\
2
Nosite bremena jedni drugih, i tako ćete ispuniti Kristov zakon!
3
Jer ako tko misli da je nešto, a nije ništa, vara samog sebe.
4
A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati razlog za ponosom, a ne u drugome,
5
jer će svaki svoje breme nositi.
6
Onaj koji prima pouku o Riječi, neka dijeli od svojih dobara onome koji ga uči!
7
Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati; jer što čovjek posije, ono će i požeti.\
8
Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti vječni život.\
9
Neka nam ne dosadi činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne malakšemo.
10
Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima koji su s nama u istoj vjerničkoj obitelji!
11
Vidite kolikim vam slovima pišem svojom rukom!
12
Svi koji se hoće svidjeti tijelom, sile vas da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog Kristova križa.
13
Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne pridržavaju se Zakona, nego hoće da se vi obrežete, da se hvale vašim tijelom.
14
A ja, Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.
15
Zaista, u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego novi stvor.
16
Na sve koji po tome pravilu žive mir i milosrđe, i na Božji Izrćl!
17
Odsad neka me nitko ne uznemiruje, jer ja nosim na svome tijelu znamenja Isusova!
18
Milost Gospodina našega Isusa Krista s vašim duhom, braćo! Amen.
Galaæanima 6:1
Galaæanima 6:2
Galaæanima 6:3
Galaæanima 6:4
Galaæanima 6:5
Galaæanima 6:6
Galaæanima 6:7
Galaæanima 6:8
Galaæanima 6:9
Galaæanima 6:10
Galaæanima 6:11
Galaæanima 6:12
Galaæanima 6:13
Galaæanima 6:14
Galaæanima 6:15
Galaæanima 6:16
Galaæanima 6:17
Galaæanima 6:18
Galaæanima 1 / Gal 1
Galaæanima 2 / Gal 2
Galaæanima 3 / Gal 3
Galaæanima 4 / Gal 4
Galaæanima 5 / Gal 5
Galaæanima 6 / Gal 6