A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

1 Korinæanima 61
Usuđuje li se tko od vas koji ima tužbu protiv drugoga ići na sud pred poganima, a ne svetima?
2
Ne znate li da će sveti suditi svijetu? A ako vi budete sudili svijetu, niste li vrijedni suditi u najneznatnijim stvarima?
3
Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli ne u svjetovnim stvarima?
4
Ako dakle imate tužbe o svjetovnim stvarima, uzmite za suce one koji su neznatni u Crkvi!
5
Na vašu sramotu govorim. Zar nema među vama nijednoga mudrog koji može rasuditi među svojom braćom?
6
Nego se brat s bratom parniči, i to pred nevjernicima!
7
I to je već svakako nedostatak među vama, što imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
8
Nego vi činite nepravdu i štetu, i to braći!
9
Ili ne znate da nepravednici ne će baštiniti Božjega kraljevstva? Ne varajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputni, ni muškoložnici,
10
ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici ne će baštiniti Božjega kraljevstva.
11
Neki su takvi; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu našega Boga. \
12
”Sve mi je dopušteno”, ali nije sve na korist; “sve mi je dopušteno”, ali ne ću da me što zarobi.\
13
Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog će oboje uništiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.
14
A Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti svojom silom.
15
Ne znate li da su vaša tjelesa Kristovi udovi? Hoću li dakle uzeti Kristove udove i od njih načiniti udove bludnice? Bože sačuvaj!
16
Ili ne znate, tko se s bludnicom združi da s njom postaje jedno tijelo? “Jer bit će”, veli, “dvoje jedno tijelo.”
17
A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh.
18
Izbjegavajte bludnost! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan je tijela; a tko čini blud, griješi protiv svoga tijela.\
19
Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?
20
Jer ste kupljeni otkupninom. Stoga proslavite Boga u svome tijelu!1 Korinæanima 6:1
1 Korinæanima 6:2
1 Korinæanima 6:3
1 Korinæanima 6:4
1 Korinæanima 6:5
1 Korinæanima 6:6
1 Korinæanima 6:7
1 Korinæanima 6:8
1 Korinæanima 6:9
1 Korinæanima 6:10
1 Korinæanima 6:11
1 Korinæanima 6:12
1 Korinæanima 6:13
1 Korinæanima 6:14
1 Korinæanima 6:15
1 Korinæanima 6:16
1 Korinæanima 6:17
1 Korinæanima 6:18
1 Korinæanima 6:19
1 Korinæanima 6:20


1 Korinæanima 1 / 1Kor 1
1 Korinæanima 2 / 1Kor 2
1 Korinæanima 3 / 1Kor 3
1 Korinæanima 4 / 1Kor 4
1 Korinæanima 5 / 1Kor 5
1 Korinæanima 6 / 1Kor 6
1 Korinæanima 7 / 1Kor 7
1 Korinæanima 8 / 1Kor 8
1 Korinæanima 9 / 1Kor 9
1 Korinæanima 10 / 1Kor 10
1 Korinæanima 11 / 1Kor 11
1 Korinæanima 12 / 1Kor 12
1 Korinæanima 13 / 1Kor 13
1 Korinæanima 14 / 1Kor 14
1 Korinæanima 15 / 1Kor 15
1 Korinæanima 16 / 1Kor 16