A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Rimljanima 151
Dužni smo mi jaki nositi slabosti slabih, a ne ugađati sebi.
2
Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, da napredujemo u dobru.
3
Doista, ni Krist nije ugađao sebi, nego kao što je pisano: “Pogrde onih koji tebe grde, padoše na me.”
4
Jer što god je pisano, pisano je za našu pouku, da strpljivošću i utjehom Pisma imamo nadu.
5
A Bog strpljivosti i utjehe neka vam poda da složno mislite među sobom po Kristu Isusu,
6
da jednim srcem i jednim glasom slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
7
Zato prihvaćajte jedni druge, kao što je Krist prihvatio vas na Božju slavu.
8
Tvrdim doista da je Krist bio sluga obrezanja zbog Božje istinitosti, da potvrdi obećanja dana ocima;\
9
a pogani da slave Boga zbog milosrđa, kao što je pisano: “Zato ću te slaviti među poganskim narodima, i pjevat ću tvome imenu.”
10
I opet govori: “Veselite se, narodi, s njegovim narodom!”
11
I opet: “Hvalite Gospodina svi narodi, i neka ga slave svi puci!”
12
I opet Izaija govori: “Pojavit će se Jišajev korijen, onaj koji ustaje da vlada nad narodima, u njega će se narodi uzdati.”
13
Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri, da obilujete u nadi, jakošću Duha Svetoga!
14
A ja sam osobno uvjeren za vas, braćo moja, da ste i sami puni dobrote, napunjeni svakoga znanja te da možete jedni druge urazumljivati.
15
A pišem vam dijelom slobodnije, da vas podsjetim na milost koja mi je dana od Boga:
16
biti službenik Krista Isusa među poganima, postavljen za svećenika Božjeg evanđelja, da prinos pogana bude ugodan i posvećen u Duhu Svetome.
17
Imam se dakle čime ponositi u Kristu Isusu kod Boga.
18
Jer ne usuđujem se išta spominjati osim onoga što je Krist učinio po meni da k poslušnosti privede poganske narode riječju i djelom,
19
u silnim znamenjima i čudesima, snagom Duha Božjega, tako da sam od Jeruzalema naokolo sve do Ilirika napunio Kristovim evanđeljem.
20
Posebno sam se trudio da ne propovijedam evanđelja tamo gdje je Krist već bio spominjan, kako ne bih gradio na tuđemu temelju.
21
Postupao sam u skladu s onim što je napisano: “Oni kojima nije naviješten, vidjet će; i oni koji nisu čuli o njemu govoriti, razumjet će.” \
22
Zbog toga sam mnogo puta bio spriječen da dođem k vama.
23
Sada više nemam polja djelovanja u ovim krajevima? a kako već mnogo godina imam želju doći k vama?
24
kad pođem u Španjolsku, nadam se vidjeti vas na prolazu i primiti vašu pomoć nakon što nakratko uživam u vašem društvu.
25
A sad idem u Jeruzalem da poslužim svetima.
26
Jer Makedonija i Ahaja nađoše za dobro da skupe neki prinos za siromahe svetih koji su u Jeruzalemu.
27
Oni nađoše to za dobro, i njihovi su dužnici. Jer kad pogani zadobiše udio u njihovim duhovnim dobrima, dužni su im pomoći od svojih materijalnih dobara.
28
Kad ovo dakle obavim i ovaj im plod uručim, zaputit ću se preko vas u Španjolsku.
29
A znam, kada dođem k vama, da ću doći s obiljem blagoslova Kristova.
30
Molim vas dakle, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: pridružite mi se u borbi moleći se za me Bogu,
31
da budem izbavljen od nevjernikâ u Judeji, i da moja pomoć u Jeruzalemu bude ugodna svetima
32
te da s radošću dođem k vama po volji Božjoj i da se zajedno s vama okrijepim.
33
Neka Bog mira bude sa svima vama! Amen.Rimljanima 15:1
Rimljanima 15:2
Rimljanima 15:3
Rimljanima 15:4
Rimljanima 15:5
Rimljanima 15:6
Rimljanima 15:7
Rimljanima 15:8
Rimljanima 15:9
Rimljanima 15:10
Rimljanima 15:11
Rimljanima 15:12
Rimljanima 15:13
Rimljanima 15:14
Rimljanima 15:15
Rimljanima 15:16
Rimljanima 15:17
Rimljanima 15:18
Rimljanima 15:19
Rimljanima 15:20
Rimljanima 15:21
Rimljanima 15:22
Rimljanima 15:23
Rimljanima 15:24
Rimljanima 15:25
Rimljanima 15:26
Rimljanima 15:27
Rimljanima 15:28
Rimljanima 15:29
Rimljanima 15:30
Rimljanima 15:31
Rimljanima 15:32
Rimljanima 15:33


Rimljanima 1 / Rim 1
Rimljanima 2 / Rim 2
Rimljanima 3 / Rim 3
Rimljanima 4 / Rim 4
Rimljanima 5 / Rim 5
Rimljanima 6 / Rim 6
Rimljanima 7 / Rim 7
Rimljanima 8 / Rim 8
Rimljanima 9 / Rim 9
Rimljanima 10 / Rim 10
Rimljanima 11 / Rim 11
Rimljanima 12 / Rim 12
Rimljanima 13 / Rim 13
Rimljanima 14 / Rim 14
Rimljanima 15 / Rim 15
Rimljanima 16 / Rim 16